Koszorúzással emlékeztek József nádorra, a Műegyetem egykori mecénására és névadójára

Az ünnepségen József Nádor-díjat, az Egyetemi BME ösztöndíjat (EBME), valamint a BME Sport Ösztöndíjat adták át a Műegyetem hallgatóinak.

„József nádor, aki a Habsburg-ház magyar, vagy nádori ágának megalapítója volt, tisztségét több mint ötven éven keresztül látta el. Hosszú politikai és közéleti tevékenységének köszönhetően rendkívüli népszerűségre tett szert a korabeli Magyarországon” – fogalmazott Józsa János rektor a Műegyetem egykori névadójának szobránál tartott koszorúzási ünnepségén. Az akadémikus kiemelte, a Budára költözött, magyar nyelvet könnyen elsajátító politikus számos reformot szorgalmazott, de bőkezű támogatása révén hozzájárult a Nemzeti Múzeum, a Pesti Városi Német Színház és a Magyar Tudományos Akadémia megszületéséhez is. Hangsúlyozta: a főherceg egész életét végigkísérte a hazai műszaki képzés előrelendítéséért végzett áldozatos tevékenysége.

„A történelem sokféle viszontagságát túlélve öröm, hogy a BME és a Habsburg-család kapcsolata jó ideje erős. Immár két évtizede a József Nádor Emlékérem a legmagasabb kitüntetésünk azoknak, akik életük munkásságával az egyetemért különlegesen sokat tettek, míg a József Nádor-díjban a köztársasági ösztöndíjat nyert hallgatók legjobbjai részesülnek” – nyomatékosította az intézményvezető.

„Ükapám hősiesen bátor ember volt, ám ez nem csupán a katonai erényeket jelenti: hűséges maradt elveihez akkor is, amikor ezért nem szerették” – mondta Habsburg Mihály, felhívva a figyelmet arra, hogy a magyarokért mindenkor kiálló nádor itthon nagy népszerűségnek örvendett vidéken tett útjainak, helyismeretének és a közügyek iránti elkötelezettségének köszönhetően, a bécsi udvarban viszont sokan kritizálták és támadták. „Úgy kell ismerni az országot, mint a saját zsebeimet” – idézte jeles családtagjának szavait, hozzátéve, hogy ükapja érdemei a mai, értékválságban szenvedő világban is iránymutatásul szolgálhatnak a politikusoknak, és más közszereplőknek.
A főherceg örömét fejezte ki, hogy a koszorúzással idén immáron 20. alkalommal emlékeznek elődjére a Műegyetemen.

A bensőséges hangulatú megemlékezésen Habsburg Mihály és Habsburg György a család, Józsa János rektor és Barta-Eke Gyula kancellár pedig az Műegyetem képviseletében helyezett el koszorút a BME központi épületének szobránál. Az ünnepségen részt vett Fodor István, a BME konzisztóriumának elnöke, rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettesek, kancellárhelyettesek, valamint József Nádor-díjas hallgatók is.

József nádornak három feleségétől öt gyermeke maradt életben (további három kiskorában meghalt). Első felesége Alexandra Pavlovna Romanova orosz nagyhercegnő volt, másodszor Hermina Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym-i hercegnőt vezette oltár elé (tőle született István fia, aki Magyarország utolsó nádora volt 1847-1848-ban). Harmadik házasságát Mária Dorottya württembergi hercegnővel kötötte, ebből a frigyből származik Habsburg Mihály dédnagyapja, József Károly Lajos főherceg is, aki 1869-1905-ig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnokaként szolgált.

„Az, hogy most itt állhattok, elsősorban a ti érdemetek. Kemény, kitartó munkátoknak köszönhető, hogy nemcsak a tanulmányokban jeleskedtetek, hanem szakmai, tudományos és sportban is kiemelkedő teljesítményre vagytok képesek” – méltatta a József Nádor-díjazottakat Krisztián Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke. Hozzáfűzte: „büszkék vagyunk rátok, hogy öregbítitek az egyetem hírnevét, nemcsak hazánkban, hanem az egész világon”.

József nádor 1847. január 13-án hunyt el. Az 1796-os pozsonyi országgyűlésen választották meg a rendek közfelkiáltással a Magyar Királyság nádorává, ami annak idején a király utáni legmagasabb közjogi méltóságnak számított. A reformok mellett elkötelezett és magyarul is beszélő nádor már életében a Habsburg-család legnépszerűbb tagja volt hazánkban.

V. Ferdinánd 1844. június 12-én írta alá az Ipartanoda létrehozásáról szóló rendeletét, amelyet a mindvégig buzgón pártoló nádorról neveztek el. Az ezt kérvényező levélben a pestiek így fogalmaztak: „...az egész birodalomra nézve szerzett tündöklő érdemei a pesti műipartanoda s illetőleg ez intézet számára felállítandó épületnek Nádor Ő Fensége magas nevével díszítése által is örökíttessenek.” 1846. november 1-jén József Ipartanoda néven nyitották meg az intézményt, amely 1856-tól József Polytechnicum néven működött. Az 1871/72-es tanévet a Műegyetem önálló intézményként, Királyi József Műegyetem névvel kezdte meg.

1934-ben a Műegyetemet összevonták a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolával, az Állatorvosi Főiskolával, a Tudomány Egyetem Közgazdasági, illetve Mezőgazdasági Karával. Az így létrejött intézmény neve 1949-ig Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lett.

József nádor mellszobrát 1912-ben avatták fel a központi épületben. A műalkotás, amelyet Turi Jobbágy Miklós szobrászművész készített, a második világháború idején eltűnt, csak jóval később, 1997-ben bukkantak rá véletlenül az egyetem pincéjében. A letört és elveszett márványfejet Bodó Csaba szobrászművész, a BME OMIKK néhai munkatársa alkotta újra. A mellszobrot 1999-ben ünnepélyes keretek között helyezték vissza régi-új helyére. Az óta a család és az egyetem minden évben megemlékezik József nádorról, aki „Habsburgnak született és magyarnak halt meg.”

A hagyományokhoz híven József Nádor-díjjal jutalmazzák a legmagasabb pontszámmal köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatókat, karonként egyet. Az emlékérmet, az oklevelet és a Műegyetem – A történeti Campus című könyvet a díjazottak Habsburg Mihálytól, valamint Józsa János rektortól és Barta-Eke Gyula kancellártól vették át.

Építőmérnöki Kar Nagy Eszter Dóra
Gépészmérnöki Kar Sárdy Gábor
Építészmérnöki Kar Müller Anna
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tóth Gábor
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Táczi István
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Berczeli Miklós
Természettudományi Kar Orosz Gergely Imre
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Horváth Andrea

Az Egyetemi BME (EBME) ösztöndíjjal azokat a diákokat ismerték el, akik kiváló tanulmányi eredményük mellett kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet végeztek. Az egyetemi BME ösztöndíjakat Józsa János rektor, Barta-Eke Gyula kancellár és Krisztián Dávid EHK elnök adta át. A nyertesek oklevelet és „A Műegyetem – A történeti campus” című könyvet kapták, valamint az őszi félévben 5 havi ösztöndíjban részesülnek.

Gépészmérnöki Kar Tóth Zsófia
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Farkas Balázs
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Tóth Gábor
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mezei Adrián Zsombor
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Pintér László
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Sik Tamás Dávid
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Csondor Bálint
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Táczi István
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Veres Dániel
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Berczeli Miklós
Természettudományi Kar Bősz Emília

A sportban kiemelkedően teljesítő hallgatók között a BME Sport Ösztöndíját osztották ki. Az átadók voltak: Józsa János rektor, Barta-Eke Gyula kancellár, Hellner Szelina, a Testnevelési Központ igazgató-helyettese, és Krisztián Dávid, az EHK elnöke. A nyertesek oklevelet kaptak, az őszi félévben pedig ösztöndíjban részesülnek.

Atlétika
 • Borlay Örs Gellért
 • Dénes Ervin
 • Koch Domonkos
 • Kovács Gergely
 • Pázmándi Gergely Zsolt
Atlétika - futás
 • Molnár Levente
Atlétika – rúdugrás
 • Bottlik Judit Krisztina
Atlétika / Tájékozódási futás  
 • Weiler Virág
Biatlon
 • Varga Bálint József
 • Büki Dávid
  Panyik Dávid
Birkózás
 • Balatoni Bence
 • Gergely László Zsolt
 • Fábián Gábor
 • Tomin Márton
Cheerleading
 • Olajos Judit
Erőemelés
 • Róka Ádám
Evezés
 • Krémer Eszter
 • Polivka Dóra
 • Kanász Dorina
 • Kiss Bence
 • Oláh Gábor
Judo
 • Vadas Dániel
 • Zorics Richárd
Karate
 • Nagy Botond
 • Rétfalvi Tamás
Kempo
 • Bibók Dániel András
Kenu
 • Kisbán Zsófia Nóra
 • Paufler Norbert Ákos
Kézilabda
 • Faluvégi Dorottya            
 • Lanczki EszterZsófia            
 • Lántzky Anna            
 • Salamon Csilla Gabriella            
 • Tengely Bálint Márk           
Országúti Kerékpár
 • Minkó Roland
 • Wermeser Zsombor András
Ökölvívás
 • Szabó Kristóf Miklós
Quadrathlon
 • Grőger Mátyás
Rögbi
 • Kósa Bálint
Röplabda
 • Szalai Tamás
 • Rigó Marcell Bence
 • Rozgonyi Bálint Tamás
Sárkányhajó
 • Kolozsvári Viktor Gábor
Sportlövészet
 • Kelkó Balázs
Szinkronkorcsolya
 • Molnár Virág Viktória
Súlyemelés
 • Fehér Barbara Mónika
 • Juhász Anna Csilla
 • P.Nagy Bálint
Szörf
 • Deák Tamás
Tájékozódási futás
 • Tóth Adrián Gergely
Tájfutás
 • Mantuano Eszter
Teremröplabda
 • Bán Balázs József
 • Dobos Viktor
Tollaslabda
 • Lakatos Levente
 • Staudt Balázs
Triatlon
 • Berekméri Levente
 • Horváth Hanna Zsófia
 • Iklódi Zsolt
 • Molnár Enikő
 • Iklódi Eszter
Úszás
 • Geier Norbert
 • Kemény Alexandra
 • Kendi Péter Zoltán
 • Kuczi Kata
 • Nyeste Nándor Árpád
 • Varnyu Iván Józsua
 • Bata Natali
 • Heitz Ferenc Dániel
Vitorlázás
 • Szigeti Maxim Márk
Vívás
 • Bólya Barbara
 • Faludi Péter
 • Gróf Attila Bálint
 • Kálmán Eszter Éva
 • Kovács Miklós Márton
 • Málics Marcell
 • Pénzes Borbála Zsuzsanna
 • Szabó Bence András
 • Szabó Edina
 • Balogh Réka
 • Gróf Attila Bálint
 • Szép Márton
Vízilabda
 • Kincses Péter            
 • Szívós Győző Gergely           

HA - GI

Fotó: Philip János