„Nehéz út vezet a diplomáig, de utána jó esélyekkel lehet majd elhelyezkedni”

Idén is jelentős számú külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait a BME-n ahol a járvány miatt fokozott óvintézkedések és online közvetítés mellett rendezték meg számukra a tanévnyitót.

„Idén is a sokféleség jellemzi a Műegyetemre felvétet nyert reguláris és vendéghallgatóinkat, akik a világ szinte minden sarkából érkeztek hozzánk” – hívta fel a korlátozott számban jelen lévő meghívott és a virtuális térben lévő közönség figyelmét  Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes az angol nyelvű képzési programok műegyetemi tanévnyitó ünnepségén. „Mi leszünk a családjuk a tanulmányaik során: hasonló dolgokat várhatnak el, mint otthon: lesznek feladatok is, de azok elvégzésében segítséget nyújtunk, reményeink szerint hangulatos környezetben” – emelte ki a professzor, kitérve arra, hogy a diákok bármelyik területet is választották, jól választottak. „Az oktatás a leghatalmasabb fegyver, amellyel megváltoztathatjuk a világot” – idézte Nelson Mandela gondolatát, utalva arra, hogy a jelenlegi járványhelyzetben annak különös jelentősége van: mindenki a saját szakterületének sajátos „fegyverét” használhatja a vírus elleni küzdelemben. Példaként említette, az építészek és építőmérnökök egészségügyi célú épületeket, továbbá ezeket összekötő utakat, hidakat tervezhetnek és létesíthetnek. A gépészek számos okos eszközt készíthetnek orvosi alkalmazásra: a Műegyetemnek több kart érintő projektjei zajlanak e területen. A vegyészek segítik a gyógyszerek, vakcinák hatékonyságának megértését, a biotechnológia pedig a vírusok és egyéb kórokozók életműködésének mielőbbi feltérképezéséhez járul hozzá. A villamosmérnökök és informatikusok tudása számtalan ponton – eszközök, szoftverek – támogatja az orvosokat és ápolókat a betegségek elleni küzdelemben, a közlekedésmérnökök pedig a mentőjárművek és a hozzájuk kapcsolódó logisztika biztosításában pótolhatatlanok. A természettudományok is számos kézzelfogható eszközt biztosítanak: például matematikai modellekkel ismerhetjük meg egy-egy tömeges fertőzés terjedésének mechanizmusát, ami a döntéshozóknak jelent lényeges információt a védekezési terv kialakításában. Végül, a gazdaság- és társadalomtudományok szintén több ponton kapcsolódnak be a pandémia megállítását célzó folyamatba a társadalmi távolságtartás okozta problémák feltárásától a pénzügyi nehézségek vizsgálatáig. Úgy fogalmazott: „legyenek büszkék arra, hogy a BME hallgatói lehetnek!”, majd hozzátette, az intézmény által biztosított diplomával – bár az odáig tartó út sok munkán, zárthelyin és vizsgán át vezet – a munkaerőpiacon jó esélyekkel indulhatnak.

A Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökség tagjai: Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, Lovas Tamás dékánhelyettes (Építőmérnöki Kar), Groniewsky Axel egyetemi docens (Gépészmérnöki Kar), Bartók István dékánhelyettes (Építészmérnöki Kar), Hell Zoltán egyetemi tanár (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar), az angol nyelvű képzés szakmai vezetője, Gerhátné-Udvary Eszter egyetemi docens (Villamosmérnöki és Informatikai Kar), Mándoki Péter dékán (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar), Varga Imre dékánhelyettes (Terményettudományi Kar), és Zilahy Gyula dékánhelyettes (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), valamint Vígh László Gergely, a Rektori Kabinet Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság igazgatója és Nagy Gábor, a BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) igazgatója.

Az ünnepség levezető elnöke Horváth György Ádám, a GTK Környezetgazdaságtan Tanszékének adjunktusa volt.

„A tanítás gyökere keserű, de a gyümölcse édes – szólította meg a tanulmányaikat az intézményben most kezdő fiatalokat egy Arisztotelész-idézettel Brenda Hernandez, a mentorcsapat külföldi tagja, folytatva, bár az ókori görög tudós és filozófus  soha nem járt a BME-re, de mondandójának lényege világos: tegyél meg mindent, és a jutalmad meg fogja érni a fáradozásokat. A nyolc éve Magyarországon élő mexikói segítő hangsúlyozta, a Műegyetem támogatja azokat a törekvéseket, hogy hallgatók a legjobb képességeiket fejlesszék és a legtöbbet hozzák ki magukból. Megjegyezte, a kezdetben teljesen idegennek tűnő tantárgyak, szakterületek, valamint a túlterheltség leküzdésének a kulcsa a csoporttársakkal, mentorokkal, tanárokkal való jó kapcsolat. „Egyes feladatok még így is nagy kihívást jelentenek majd, de társak segítségével mindegyik elvégezhető” – jelentette ki, hozzátéve, a tanárok támogató hozzáállása szintén lényeges tényező: még ha néha szigorúaknak tűnnek is, ők akarják a legjobban, hogy a diákjaik tanuljanak. Köszöntőjének végén a magyar nyelv megismerését ajánlotta mindenki figyelmébe. 

„Örülök, hogy a Magyarország egyik legmagasabb képzési színvonalú egyetemére beiratkozott hallgatókat köszönthetem” – fordult a már tanulmányaikat megkezdett hallgatók nevében az elsőévesekhez Oto Ido japán építészhallgató. Jó tanácsként fogalmazta meg: a most felvettek ne féljenek segítséget kérni! „A sikerhez azonban nemcsak bátorság, hanem kitartó, gyakran éjszakába nyúló munka is szükséges.” Beszélt arról is, hogy bár az új koronavírus-járvány alatt meglehetősen gyakran hallani a társadalmi távolságtartás szükségességéről, ez ne jelentse a tanulmányok idején való teljes elkülönülést a diákok között. Ebben a helyzetben a társak és az oktatók támogatására nagy szüksége lesz mindenkinek – állapította meg.

“Bárkit szívesen látunk, aki kíváncsi a világra, különösen most, amikor a járvány miatt számos nehezen leküzdhető akadály kerül elénk” – hangsúlyozta a tajvani Yang Tz-Ting másodéves gépészhallgató a felsőbb évesek nevében, hozzáfűzve: a tanulás során adódó és a pandémia miatti kihívásokat együtt vállalva fogják legyőzni.

A gólyák ünnepélyes eskütételének szövegét Kiszely Zoltán egyetemi docens, a BME Nyelvvizsgaközpont vezetője olvasta fel, Diamond Mean kambodzsai elsőéves villamosmérnök hallgató pedig segítségül a mikrofonba mondta, így bátorítva társait.

Ünnepélyes Nyilatkozattétel szövege

„Én, …, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, Magyarországon élő külföldi állampolgár ünnepélyesen kijelentem, hogy betartom a külföldi állampolgárokra vonatkozó, Magyarországon érvényben lévő jogszabályi rendelkezéseket és az egyetem előírásait. Mindig tisztelettel viseltetek az egyetem, annak oktatói és adminisztratív munkatársai iránt. Megértem és elfogadom az egyénekre és a közösségi életre vonatkozóan az egyetemen és Magyarországon érvényben lévő viselkedési és együttélési szabályokat. Nem veszek részt benne és nem is szervezek semmilyen olyan tevékenységet, amely megzavarhatja az egyetem rendes működését és oktatási légkörét. Mindent megteszek annak érdekében, hogy legjobb tudásom szerint végezzem tanulmányaimat, elmélyítsem tudásomat a modern tudomány vívmányait illetően, és a szakterületén jártas, képzett szakember váljék belőlem.„

Az Egyesült Államokból a BME-re felvételt nyert Anna Snowhorn a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar előkészítős hallgatója az elsőévesek nevében tartott köszöntőt. Elárulta, édesanyja szülőföldjére szeretett volna visszatérni. „Az egyetem első éve sokunk számára a könyvekről szól majd. Biztosan keményebben kell dolgoznunk, mint valaha, hogy kompenzáljuk az órákon való személyes részvétel hiányát” – utalt a járványhelyzet okozta kihívásokra a fiatal. Megosztotta: bár szomorúsággal tölti el, amiért nem találkozhat minden csoporttársával az év elején, mégis örömmel gondol arra: ha ismét találkoznak, olyan lesz, mintha újrakezdenék az első évüket. „Ezek azok a nehézségek, amelyek megkülönböztetik generációinkat is, miközben egyedülálló lehetőséget is kapunk. Eltérő családi és származási háttérrel, valamint kultúrával tanulhatunk egymástól, és változást hozhatunk ebbe a modern, ám semmi esetre sem tökéletes világba” – fogalmazott, a hallgató.

„Kezükben van a jövőjük: azért csatlakoztak hozzánk, hogy velünk együtt formálják életük ezen részét. Szeretettel várunk mindenkit az általunk nyújtott segítséggel és szakértelemmel” – zárta a tanévnyitó ünnepséget Horváth Ádám György, befejezésképpen útravalóul a lengyel származású francia fizikus, Marie Curie gondolatait idézve: „semmitől sem kell félni az életben, csak megérteni. Itt az idő többet érteni, hogy kevésbé féljünk”.

„Bár a diákok életében nagy mérföldkő egyetemet választani és jelentős esemény felvételt nyerni egy a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban rendre jól szereplő intézménybe, így például a BME-re, mégis sokaknak a hazájukban kellett maradniuk az idén a járvány miatt” – ecsetelte a bme.hu kérdésére az ünnepség után Balogh Valéria, a Rektori Kabinet Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság munkatársa. Kifejtette, egyes országokban nem működnek a hivatalok, bankok, nagykövetségek, ezért a leendő hallgatók nem kaphattak tanulmányi vízumot. Voltak azonban olyanok, akik otthonról, online kezdték meg a képzést, bízva abban, hogy hamarosan csatlakozhatnak a jelenléti oktatáshoz.

Megérkezésükkor a hallgatók kéthetes karanténban élnek. „Nehéz egy idegen országban úgy megszervezni a hétköznapjaikat, hogy saját maguk semmit sem intézhetnek. Ilyenkor jól jöhet a földik, a csoporttársak és az egyetemi kollégák támogatása, közvetítése. Nálunk valamennyi kar segítőkészen várja az elsőéveseket. Örömteli érzés felfedezni ebben a rendkívüli helyzetben, miként teszik a munkatársak zökkenőmentessé a gólyák életét új hazájukban. Reménykedünk a járványügyi veszélyhelyzet mielőbbi megszüntetésében és az összetartás további megmaradásában ” – összegezte Balogh Valéria, aki ezúttal is oroszlánrészt vállalt a külföldi diákok tanulmányi ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésében.

A BME-n korlátozott létszámban, a 400 fős befogadóképességű aulában másfél méteres védőtávolság megtartása és maszkviselés mellett karonként két-két gólya helyszíni részvételével zajlott az ünnepélyes tanévnyitó, amelyet online élő közvetítésen keresztül bárki követhetett. A felvételt a Budavári Schönherz Stúdió készítette.

Az ünnepséget megörökítő fotók elérhetők a bme.hu aloldalán.

 

HA-GI
Fotó: Philip János