Intézményfejlesztési terv 2012-2016

Intézményfejlesztési Terv 2012-2016

AZ IFT MÓDOSÍTÁSAI

- A BME Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 (Elfogadta a BME Szenátus 2011. december 19-i ülésén, hatályba lépett 2012. január 1-jén, módosítva: 2014. március 31-én)

- A BME IFT kiegészítése: Intézményi helyzetelemzés; A stratégiai irányok és célok kijelölése; A gazdálkodás főbb irányai; Minősítés iránti kérelem

- A BME IFT kiegészítését segítő adattáblák

- A BME IFT kiegészítése: A jövő Műegyetemének új létesítménylánca

AZ IFT-BEN HIVATKOZOTT DOKUMENTUMOK

K+F+I stratégiák

- A BME kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája

- A Fenntartható energetika kiemelt kutatási terület stratégiája

- A Járműtechnika, közlekedés és logisztika kiemelt kutatási terület stratégiája

- A Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem kiemelt kutatási terület stratégiája

- A Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány kiemelt kutatási terület stratégiája

- Az Intelligens környezetek és e-technológiák kiemelt kutatási terület stratégiája

- A Katasztrófa-megelőzés: korszerű mérnöki módszerek kiemelt kutatási terület stratégiája

Vezetői beszámolók

- A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2008/2009-es tanévben végzett munkáról

- A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról

- A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2010/2011-es tanévben végzett munkáról

- A Vezetői Értekezlet rövid beszámolója a 2012/2013-as tanévben végzett munkáról

Kutatási koncepciók

- MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport kutatási koncepciója

- MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport kutatási koncepciója

- MTA-BME Irányítástechnikai Kutatócsoport kutatási koncepciója

- MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport kutatási koncepciója

- MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport kutatási koncepciója

- MTA-BME Szerves Kémiai Technológiai Tanszéki Kutatócsoport kutatási koncepciója

- MTA-BME Sztochasztika Kutatócsoport kutatási koncepciója

Szellemi tulajdonkezelés

- A BME Szellemitulajdon-védelmi Kódexe

- A BME Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Oktatás, képzés

- Tájékoztató a BME képzési programjairól

- BME Képzési Kódex

- BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

- A BME Felvételi és Átvételi Szabályzata

- Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzata

- BME Térítési és Juttatási Szabályzat

SZMSZ-ek

- BME Szervezeti és Működési Rend

- BME KTH SZMSZ

- BME Építészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Építőmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Gépészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

- BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

Költségvetés, kontrolling

- A BME 2015. évi belső költségvetése

- BME Költségvetési szabályzat

- BME Költségvetési irányelvek

- BME Kontrolling jelentés

Kiadványok

- Öregdiák kiadvány

- Csatlakozó kiadvány

- Tények és adatok kiadvány

Egyéb dokumentumok

- BME Doktori és Habilitációs Szabályzat

- BME Etikai Kódex

- Humánpolitikai Szabályzat

- A Hallgatói Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata

- Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya

- Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata

- A BME oktatók, kutatók folyóirat szerkesztőségi tagságai

AZ IFT-BEN HIVATKOZOTT MŰEGYETEMI HONLAPOK

Szervezeti egységek

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem honlapja

- A Műegyetemi Technológiai és Tudástranszfer Iroda honlapja

- Mérnöktovábbképző Intézet

- A Rektori Kabinet honlapja

- A Belső Ellenőrzési Csoport honlapja

- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság honlapja

- Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár honlapja

- A Központi Tanulmányi Hivatal honlapja

- A Diákközpont honlapja

Kiemelt kutatási terület

- A BME kutatóegyetemi pályázata honlapja

- A Fenntartható energetika kiemelt kutatási terület honlapja

- A Járműtechnika, közlekedés és logisztika kiemelt kutatási terület honlapja

- A Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem kiemelt kutatási terület honlapja

- A Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány kiemelt kutatási terület honlapja

- Az Intelligens környezetek és e-technológiák kiemelt kutatási terület honlapja

- A Katasztrófa-megelőzés: korszerű mérnöki módszerek kiemelt kutatási terület honlapja

Adattár, adatbázis

- A BME Publikációs Adattár

- Az egyetem disszertációs adatbázisa

- Az egyetemi utókövetéses vizsgálatok honlapja

Egyéb

- A Demola-Hungary Program honlapja

- BME Tudományos Diákkör honlapja

- Az MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport honlapja

- Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének honlapja

- Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

- Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége

- Az Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapja

- Az egyetemi Nyílt Nap oldala

- A Műhely újság honlapja

- Az Öregdiák Szervezet honlapja

AZ IFT-BEN HIVATKOZOTT KÜLSŐ SZERVEZETEK

Hazai szervezetek

- Magyar Tudományos Akadémia

- Országos Doktori Tanács

- Magyar Innovációs Szövetség

- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

- Nemzeti Innovációs Hivatal

- Magyar Akkreditációs Bizottság

- Felsőoktatási Tudományos Tanács

- Magyar Rektori Konferencia

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

- Pro Progressio Alapítvány

Külföldi szervezetek

- Central European Exchange Program for University Studies

- Agence Universitaire de la Francophonie

- Advanced Technology Higher Education Network/Socrates

- Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research

- European Association on International Education

- European University Association

- International Network on Engineering Education and Research

- European Society for Engineering Education

- Top Industrial Managers for Europe