Nemzetközi szervezeti tagságok

EUA [European University Association]

Az európai egyetemek legkiterjedtebb képviseletét látja el az EU döntéshozó szervezetek felé, amelynek 46 országból 780 intézmény a tagja. Célkitűzése és számos műhelyének programja: az Európai Uniós és más nemzetközi felsőoktatási intézmények közötti együttműködés elősegítése, kutatás-fejlesztés támogatása, akkreditáció, minőségbiztosítás, minőségirányítási értékelő program bevezetése, doktori programok projekt (DOC-CAREERS).

Honlap: http://www.eua.be

 

CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research

Küldetése, hogy támogassa a kiválóságot a mérnökképzés és a kutatás terén, valamint az innováció előmozdítása az iparral való szoros együttműködésben, annak érdekében, hogy az élenjáró tudás hasznosulni tudjon az iparban és a társadalomban is. A CESAER-t 1990-ben alapították, mostanra 26 országból 51 intézmény a tagja, BME egyetlen magyar intézményként. A CESAER tagjai az alábbi fő célkitűzések és alapelvek iránt köteleződtek el: magas színvonalú kutatásalapú mérnökképzés, élvonalbeli tudásalapú kutatás, szoros együttműködés az iparral az innováció érdekében, az oktatás, kutatás és innováció tudásháromszög színvonalának folyamatos növelése és teljessé tétele, hozzájárulás a fenntartható gazdaság, társadalom és környezet fejlődéséhez. A fő tématerületekre épülő munkacsoportok a következők: Tudományos Műszaki Oktatás, Nemzetközi Együttműködések,  Humánerőforrás,  Benchmarking, Innováció, EU Támogatási Eszközök és Nyitott Tudomány.

Homepage: http://www.cesaer.org

 

SEFI [European Society for Engineering Education]

Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a mérnökképzés fejlesztéséhez, valamint a mérnökképzés társadalmi és szakmai pozíciójának fejlesztéséhez. (főbb munkacsoportjak: mérnöktovábbképzés, tantárgyfejlesztési, matematika (mint a mérnökképzés alapja), infokommunikációs technológiák, nők a mérnöktudományokban, szakmaetika.)

Honlap: http://www.sefi.be

 

CRP [Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology]

Vezető európai mérnökképző egyetemek rektorainak éves, nem hivatalos fóruma. Koordináló intézmény: Vienna University of Technology, European and International Research and Technology Cooperation.

Honlap: http://www.bit.or.at/crp

 

IAUP (International Association of University Presidents)

A felsőoktatási intézmények elnökeinek nemzetközi szervezete. A szervezet székhelye, illetve elnöksége Bangkokban (Thaiföld) a Siam University intézményben található. Politikájuk az oktatás minőségének erősítése, a szaktudás és a globális ismeretszerzés támogatása.

Honlap: http://www.iaups.org/

 

4xTU League

Regionális hálózat és együttműködés a Czech Technical University in Prague, a Slovak University of Technology in Bratislava, a Technical University of Vienna és a BME között, valamint rektoraik részére rendszeres éves konzultációs találkozók fóruma (Telč-i kezdeményezés, 2003. október)

 

INU [International Network of Universities]

Az egyetemek nemzetközi hálózata 9 ország 12 egyeteme közötti hallgatói, oktatói mobilitást valamint közös kutatási együttműködéseket segíti elő az ausztrál La Trobe University koordinációjában. Partnerintézményei: Ausztrália: La Trobe University, Flinders University, Anglia: University of Leicester, Indonézia: Universitas Katolik Parahyangan, Japán: Hiroshima University, Ritsumeikan University, Svédország: Malmö University, USA: James Madison University, Dél-Korea: Kyung Hee University, Olaszország: Università Cattolica del Sacro Cuore

Honlap: http://www.inunis.net/governance/secretariat.htm

 

AUF [Agence Universitaire de la Francophonie]

A Frankofón Egyetem Világszövetsége kifejezetten a részben vagy teljesen franciául oktató intézmények világszervezete, prioritásként kezeli a frankofón, az arab, a dél-kelet ázsiai országokat, valamint a közép-kelet európai régiót. A Szövetség közép-kelet európai irodája Bukarestben van. A jelenleg mintegy 634 intézményi (egyetemek, kutatóközpontok) taggal rendelkező szövetség célja a felsőoktatás, kutatás terén elősegíteni az együttműködést számos akcióprogramján, ösztöndíj-felhívásán, kutatói adatbázisán keresztül.

Honlap: http://www.auf.org

 

OECD-IMHE [Organisation for Economic Co-operation and Development-Institutional Management in Higher Education]

Egyetemünk a párizsi székhelyű Nemzetközi Gazdasági és Fejlesztési Szervezet Oktatási Igazgatósága által létrehozott, az intézményi menedzselésével foglalkozó programja által meghirdetett találkozóknak rendszeres résztvevője. Főbb tevékenységi körök: A felsőoktatásnak, mint régiófejlesztéshez hozzájáruló szereplőjének támogatása, pénzügyi monitoring - hatékony intézményi menedzsment, nemzetköziesítés és trendek az oktatásban, disszeminációs tevékenységek.

Honlap: http://www.oecd.org

 

EAIE [European Association for International Education]

Az amszterdami EAIE non-profit szervezet célja az európai felsőoktatási intézmények „nemzetközivé válásának” (internacionalizálódásának) elősegítése, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók (oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók) tudásának kiszélesítése a nemzetközi felsőoktatás területén. 1600 egyéni tagja éves konferenciákon, szekcióüléseken és workshopokon találkozik egymással.

Honlap: http://www.eaie.nl

 

WITEC [European Association for Women in Science, Engineering and Technology]

Célkitűzése a nők részvételének növelése a tudományos életben, a mérnöki és műszaki területen, a kutatásban, valamint továbbképzésük. A szervezet által rendszeresen közzétett regionális, nemzeti és nemzetközi projektek eredményeiről az éves konferencián tartanak beszámolót.

Honlap: http://www.witec-eu.net

 

ENEN [European Nuclear Education Network]

A 26 akadémia tagintézményt számláló hálózat fő célkitűzése a nukleáris mérnöktudomány oktatásának fejlesztése, intézmények közötti együttműködés kialakítása és erősítése, PhD kutatások támogatása és szemináriumok szervezése.

Székhely: Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, Centre CEA de Saclay (Gif-sur-Yvette, France.)

Honlap: http://www.enen-assoc.org

 

EDEN [European Distance Learning and E-Learning Network]

Az angliai székhelyű Európai Távoktatási Hálózat (EDEN - European Distance and E-learning Network) Európa legátfogóbb távoktatási és e-learning szakmai szervezete. Az EDEN titkársága 1997 óta a BME-n székel. Az EDEN tevékenységének központjában az információs technológiák és az oktatási kutatás fejlesztése, a nyitott és távoktatás, e-learning szakmai és tudományos alapjainak megerősítése, a professzionális módszerek és minőségi standardok széles körű alkalmazásának fejlesztése szerepel. A szakmai közösségben mintegy 50 ország - Európából és más egyéb kontinensről - képviseli magát.

Honlap: http://www.eden-online.org