Tények és adatok

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – hasonlóan más hazai felsőoktatási intézményekhez – évtizedeken keresztül saját statisztikai zsebkönyvet készített, amelynek célja elsősorban a különböző státusú felügyeleti és beavatkozásra jogosult más szervezetek tájékoztatása volt. A rendszerváltást követően e zsebkönyvek megszűntek, elvesztették jelentőségüket, ugyanakkor – a felsőoktatás változásainak nyomán – egyre erősebbé vált az igény arra, hogy – a különböző partneri igényeknek megfelelően – kiadványt készítsünk, amely összefoglaló adatokat közöl. E brosúrának is ez a célja: átfogó képet mutatni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem legfontosabb képzési, tudományos kutatási jellemzőiről, nemzetközi kapcsolatairól, gazdálkodási és szervezeti adatairól.

A kiadványokban a BME számokban, esetenként idősorokban is kifejezhető tevékenységeiről adunk számot, alapvetően a képzésre és a tudományos kutatásra koncentrálva. Ahol a módszertan egységessége megengedte, ott idősorokban is bemutattuk a változásokat, diagramokban szemléltetve a folyamatokat. A kiadványok adatait nyilvánvalóan sokan, sokféleképpen értékelik, a benne szereplő adatok elemzése különböző aspektusokból más-más eredményhez vezethet.

Megjelentetésükkel leginkább azt kívánjuk elérni, hogy az egyetemi polgárok, a költségvetési szférából és üzleti életből származó partnereink, leendő hallgatóink, továbbá a kormányzati döntéshozók, versenytársaink, frissen végzettjeink, valamint diplomásaink munkáltatói egyaránt nagyvonalú és világos képet alkothassanak Egyetemünkről. Bízunk benne, hogy a kép kedvező, s bizonyítja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem eredményes, vonzó, kiemelkedően teljesítő felsőoktatási intézmény.

Abban a reményben ajánljuk figyelmükbe kiadványainkat, hogy – a benne foglaltak és tapasztalataik alapján – Önök is ajánlják a Műegyetem képzési programjait és tudományos kutatási szolgáltatásait.

2015

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2011