„A siker kulcsa a hallgatók és az oktatók közötti partnerség megteremtése”

Két oktató mellett két hallgatót is kitüntettek Pro Juventute Universitatis díjjal a műegyetemi ifjúságért végzett több éves, áldozatos munkájukért.

Az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) elismeréseket az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) javaslatára a BME Szenátusa adományozza azoknak az egyetemi munkatársaknak és hallgatóknak, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeznek a BME diákjaiért.

Az idei ünnepi szenátusi ülésen a kitüntetéseket Józsa János rektor és Krisztián Dávid, az EHK elnöke nyújtotta át.

A díjazottak között volt Daku Dávid, az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet korábbi elnöke, aki a hallgatói önkormányzat vezetőjeként elsőként kapta meg ezt az elismerést. Dávid 2010-ben csatlakozott az Építészmérnöki Kar hallgatói képviseletéhez, 2012-ben az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) testület tagja lett, majd 2014-ben a szervezet elnökévé választották. Elnöksége alatt a Kancellária megjelenésével átalakult az egyetemi vezetés, ezáltal szinte az összes egyetemi szabályozó is, hallgatói szempontból ezek közül a Hallgatói Kollektív Jogok Szabályzata, valamint a HÖK Alapszabály újraalkotása köthető Dávid nevéhez.

„Megtisztelő érzés, hogy az egyetem vezetése és a hallgatótársaim együttesen elismerik a közösségért és az oktatásért végzett munkámat” – vallotta a „Pro Juventute Universitatis” kitüntetés átvétele után Daku Dávid. „Az egyetemi életben oktatók és hallgatók fontos szimbiózisban élnek, egyik fél sem működhet a másik nélkül. Hallgatók nélkül nincs értelme az oktatásnak, tanárok nélkül pedig nem valósulhat meg a tudásátadás” – osztotta meg véleményét.

A friss díjazott több éves hallgatói képviseleti munkája alatt az egyik legnagyobb kihívást abban látta, hogy megtalálja azt a közös pontot, ahol az oktatók, az egyetem vezetése és a hallgatók elképzelése találkozik, és létrejöhet egy  kompromisszumos megoldás. Dávid 2016 szeptemberében hagyta el a hallgatói képviseleti testületet, ám ahogy fogalmazott, „a BME sorsát mindig is szívügyének fogja tekinteni”.

Jelenleg tanácsadóként segíti az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének munkáját. Nemrég szerezte meg építészmérnök mesterszakos diplomáját, és a szakmájában helyezkedett el: egy ingatlanfejlesztő vállalat lakossági koordinátoraként új építésű társasházak műszaki, gazdasági felügyeletével foglalkozik. „A szakmai ismereteken túl hasznát veszem annak a tudásnak is, amelyet hallgatói képviselőként szereztem az emberek közötti együttműködésről, a problémamegoldás lehetséges módjairól és a siker megéléséről” – foglalta össze Daku Dávid.

„Több mint hét éves hallgatói képviseleti munkásságom elismeréseként tekintek e díjra. Megtiszteltetés, hogy a kitüntetést olyan díjazottakkal együtt vehettem át, akik hosszú éveken át tettek, dolgoztak azért, hogy a hallgatói lét és az oktatás színvonala tovább erősödhessen a Műegyetemen” – válaszolta a bme.hu kérdésére Molnár László, akinek az „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetést adományozta az intézmény Szenátusa és az Egyetemi Hallgatói Képviselet. László több mint hét éven át tagja volt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatói képviseletének és több évig ellátta az elnöki teendőket. Három éven át részt vett az Egyetemi Hallgatói Képviselet munkájában is, ahol főként a különböző témákban benyújtott hallgatói pályázatok elbírálásával és a hallgatói sportélettel foglalkozott. Máig tagja a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány (MűHal) kuratóriumának, emellett projektvezetőként segítette a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet munkáját is. Tanulmányai során előbb a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar vegyészmérnök BSc-képzését, majd a gyógyszervegyész-mérnök MSc-képzést végezte el, továbbá idén nyáron megszerezte az MBA mesterdiplomát is.

„Hallgatói képviselőként mindig is az motivált, hogy segítsem a társaim hétköznapjait, akiktől nagyon jól esett a köszönet, a munkám elismerése. Örömmel dolgoztam egy olyan környezetben, amelyet a hallgatók és az oktatók közötti partneri kapcsolat és a kölcsönös segítségnyújtás jellemez. Jól működött köztünk a kommunikáció, és azt tapasztaltam, hogy a sikerért mindkét fél megtett mindent” – emlékezett vissza a képviselői időszakára. László továbbra is szoros kapcsolatot szeretne ápolni az alma materrel: a jövőben tanácsadóként segíti az EHK testülete és a fiatalabb képviselői generáció munkáját. Végzett mérnökként most új kihívások elé is néz: a szakmájában helyezkedett el, és jelenleg egy kozmetikai termékeket gyártó vállalatnál dolgozik projektvezetőként és termékfejlesztőként.  

Az idén „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetésben részesült még Péceli Gábor, a BME korábbi rektora, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára, valamint Bihari Péter, a Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi docense, a kar oktatási dékánhelyettese. A díjazottakról  készült cikk ITT olvasható.

TZS - GI

Fotó: Philip János