„Példát mutatnak szorgalmukkal, fáradhatatlanságukkal, elkötelezettségükkel”

Március 15-e alkalmából kitüntették a Műegyetem jelenlegi és volt rektorát, valamint 11 oktatóját és kutatóját.

„A nemzeti ünnepen elismert művészeket, tudósokat, közéleti személyiségeket ma is a tenni akarás, a haladás eszménye sarkallja egyre jobb és jobb teljesítményre” – fogalmazott ünnepi beszédében Áder János köztársasági elnök március 15-én a Parlament kupolacsarnokában a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrendek átadása előtt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében. Az elismerésben részesülőket méltatva az államfő hozzátette: ők azok, „akik művészetükkel örök érvényű értékeket képviselnek, hűek nemzeti hagyományainkhoz, s egy zavaros eszméktől terhelt világban is meg tudják mutatni, mi a katarzis; akik tudományos munkájukkal, kutatásaikkal egyszerre a jelent és a jövőt is szolgálják”.

Széchenyi-díjban részesültek:

 

Czigány Tibor gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, a Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője részére a polimer kompozit anyagok fejlesztésében és a technológiák ipari gyakorlatba való bevezetésében elért kimagasló eredményei, valamint az oktatásban és a kutatói utánpótlás nevelésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

 

 

Péceli Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanára részére a méréselmélet és a kiberfizikai rendszerek területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományoskutatásai, valamint szakmai eredményeinek a hazai villamosmérnök- és informatikusképzésbe történő bevezetésével a magyar műszaki felsőoktatás palettáját gazdagító, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

 

 

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesültek:

 

Stépán Gábor Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére a nemlineáris mechanika és a rezgésanalízis területén elért nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint iskolateremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként;

 

 

 

 

Szász Domokos Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszék professor emeritusa részére a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett magas színvonalú oktatói, illetve a tudományszervezés több területére kiterjedő irányítói munkája elismeréseként;

 

 

 

 

Vámossy Ferenc Széchenyi-díjas építész, építészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszék professor emeritusa részére a magyar építészeti kultúra érdekében több mint hat évtizede végzett szerteágazó kutatói, publikációs, szerkesztői és oktatói tevékenysége elismeréseként.

 

 

 

A március 15-i ünnepnapot megelőzően a kormány tagjai adtak át magas állami és rangos szakmai elismeréseket.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesültek:

 

Józsa János, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, az Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi tanára a tavak és folyók hidrodinamikája területén végzett nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a mérnökképzésben folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként. A díjat Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át.

 

 

 

Hajtó Ödön okleveles mérnök, a Műegyetem 1956-os Emlékbizottság elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke kiemelkedő színvonalú mérnöki munkája, valamint a Magyar Mérnöki Kamara megalakulása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

 

 

 

 

 

Kerényi Dénes, a műszaki tudomány doktora, műfordító, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagja időszerű erkölcsi és tudományos kérdésekkel foglalkozó művek igényes fordítását is magába foglaló életműve, valamint keresztény közéleti szerepvállalása elismeréseként.

 

 

A díjakat Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek:

 

Pataki Béla József, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi docense;

 

 

 

 

 

Sólyomvári Károly gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárműtechnológia Tanszék nyugalmazott egyetemi adjunktusa, címzetes egyetemi docens;

 

 

 

 

 

 

Veress Árpád, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék egyetemi docense.

 

 

 

 

A kitüntetéseket Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át.

Ybl Miklós-díjban részesültek:

 

Szabó Levente építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék habilitált egyetemi docensének a jelen és a múlt egységbe rendezett újraértelmezéséért, magas színvonalú, nemzetközileg is elismert építész alkotói munkásságáért, valamint egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként;

 

 

 

 

Vasáros Zsolt építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék következetes, kiváló tér- és formaérzékről tanúskodó komplex és sokoldalú építészeti alkotói, tanszékvezetői, régész és kiállítás-tervezői munkássága elismeréseként.

 

 

 

A kitüntetéseket Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese adta át.

GI-BK

Fotó: Philip János