„Összetett és modern területrendezési koncepciók születtek”

Műhelyverseny keretében a XIV. kerület nagyforgalmú vasútállomásának és környezetének innovatív megújításán dolgoztak egyetemi hallgatók, köztük jelentős számban és nagy sikerrel BME-s fiatalok.

„Budapest egyik jelentős utasszámmal bíró kapujának számít Zugló vasútállomás: a környéken az elővárosi és a távolsági közlekedésben résztvevőkön kívül fontos helyi átszálló forgalom is van. Az évek óta elhanyagolt terület rehabilitálása régóta foglalkoztatja Budapest vezetését, így idén mi is erre a problémára vártunk megoldási javaslatokat a diákoktól” – ismertette az idei versenyfeladatot Gáldi Tamás, a Várostervezési Napok 2018 (VTN) főszervezője. A vizsgált területre az egységes építészeti megfontolások hiánya a jellemző – áll a felhívásban -, ahol belvárosi bérház, panelház, elhanyagolt, korábban egyszintes kereskedelmi egységnek helyt adó létesítmény és garázssor is található. Nagy részük lepusztult, ami a MÁV-épületekre különösen igaz. A látképet rontja a vasút Thököly út felett átfutó, rossz állapotú hídpárja, és a megálló leromlott utasforgalmi részei (váróterem, aluljáró, perontetők stb.). „A revízió már évek óta indokolt lenne, ezt pedig pontosan tudta a VTN szakmai partnere, a BKK is, amelynek javaslatára lett e helyszín az idei megmérettetés témája. A versenyzők teljesen szabad kezet kaptak a fejlesztési terveik kialakításához” – hangsúlyozta a Műegyetem mesterszakos infrastruktúra-építőmérnök hallgatója.

A felsőoktatásban tanulók számára idén kilencedik alkalommal meghirdetett Várostervezési Napokat a BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium Kör-Vas-Út tagozata, a Közlekedésmérnöki Szakkollégium, a BME Építész Klub és a Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium (Szent István Egyetem) szervezték meg. A kiírók egy kreatív versenyre hívták az építőmérnök, a közlekedésmérnök, az építész és a tájépítész hallgatókat. A rendezők célja az volt, hogy közös gondolkodásra és konszenzusos döntésre ösztönözzék a fiatalokat; a jelentkezőknek egy komplex javaslatot, víziót kellett készíteniük: ezen belül egy szöveges műszaki tervdokumentációt, egy helyszínrajzot, az ötleteiket bemutató makettet és posztert, illetve egy prezentációt a zsűri számára. A többnapos szakmai viadal végén a zsűri értékelte az elképzelések egyediségét, összetettségét, bemutatásának előadásmódját, a fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételét, az időbeli kivitelezhetőséget, valamint a megvalósíthatóság realitását is.

A fiatalok feladata elsősorban az intermodalitási (azaz a kapcsolódó és sokrétű közlekedési) lehetőségek javítása és a tér rekonstrukciója volt, ám igény szerint kiegészíthették koncepciójukat a környék adta egyéb problémák megoldásával egyaránt. A diákok által tervezett beavatkozásnál figyelembe kellett venni a hosszú távú célok megvalósíthatóságát, a zuglói kerületi városfejlesztési és arculati stratégiát, továbbá ötleteket vártak tőlük a vasútállomás helyreállítására, az egyes közlekedési módok közötti váltások és átszállások elősegítésére, a kerékpáros forgalom lehetőségeinek bővítésére, a kihasználatlan vagy nem megfelelő funkciójú területek hasznosítására, és zöldfelületek kialakítására – tekintettel természetesen az energiahatékonyság és a fenntarthatóság szempontjaira.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is hat csapat mérte össze tudását, ugyanakkor sokkal kiegyensúlyozottabb szakmai összetételben: szinte egyenlő arányban neveztek be az építészet és a közlekedés valamely ágával, részterületével foglalkozó ifjak.

A győztesek egy kompakt közlekedési rendszert alkottak meg, törekedve az átszállási idők csökkentésére. Előnyben részesítették a gyalogos és kerékpáros forgalom egyenletes megosztását, továbbá az új és gyorsabb csapásvonalak létrehozását, különösen figyelve a látás- és mozgássérültek szempontjaira. Terveztek még egy, a Thököly út fölé emelt, a vasúti megállóhelyet is magába foglaló műtárgyat, egyúttal 2x2 vágányosra bővítették a vasúti pályát, amelyet egy könnyű, hálós szerkezetű, acél elemekből és membrán kitöltésekből álló konstrukció borításával képzeltek el. Elgondolásaik szerint a peronokról a kereskedelmi funkciókkal bíró „plázaszintre” érkeznek az utasok. Ezen túl a versenyzők célravezetőnek tartották a Francia út részleges lezárását, így a Thököly út mindkét oldalára megálmodott zöldövezettel kapcsolhatták össze az utcaszint üzlethelyiségeit. A fiatalok mindvégig univerzális megvalósítást tűztek ki célul: az új közlekedési kapcsolatokat és a felszínrendezési koncepciót úgy alakították ki, hogy a jelenlegi buszforgalom mellett, egy új villamospálya megépítése és a 4-es metró vonalának esetleges meghosszabbításával együtt járó változások is beilleszthetők legyenek a javaslatukba.

A második helyen végzett csapat a Budapest Környéki Törvényszék épületének funkcióváltását szorgalmazta, amelynek helyén egy új, modern, kettéhasított ellipszis formájú közlekedési központot nyitnának meg különböző szolgáltató egységekkel (például jegyirodával, kávézóval, gyorsétteremmel, élelmiszerüzlettel, míg a felsőbb szinteken irodákkal, kormányablakkal vagy BKK bázissal).

Hasonló megoldási javaslatot tett a harmadik helyezést elért hallgatói csoport is: a jelenlegi bírósági épület helyére zöldövezet kialakítását, emellett szintén egy modern létesítményt képzeltek el. Fontosnak tartották továbbá, hogy az átépítésekkor legalább akkora természetes felületet őrizzenek meg, mint a mostani.

A Várostervezési Napok műhelyverseny zsűritagjai 2018-ban:

Ekés András, a Mobilissumus Kft. mobilitási szakértője, a zsűri elnöke, Barta Ferenc, Zugló főépítésze, Dávid Gábor, a Speciálterv Építőmérnöki Kft. közlekedési igazgatója, Kotsis István, a Szent István Egyetem Tájépítész Kar mesteroktatója, Nyul Zoltán, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. stratégia és innováció igazgatója, Perjés Tamás, a Trenecon Kft. műszaki igazgatója, és Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megbízott főigazgatója.

 

A Várostervezési Napok műhelyverseny hallgatói helyezettjei 2018-ban:

1.helyezett csapat:
Moussong Zsuzsanna    (tájépítész, SZIE), Kovács Balázs Sámuel (építész, SZIE), Kocsis Dorottya (építész, BME), Kaliszky Zsolt (közlekedésmérnök, BME), Szabó Zsolt (közlekedésmérnök, BME) Kovács Johanna Gertrud (építőmérnök, BME)

2.helyezett csapat:
Bakos Anikó    (tájépítész, SZIE), Suszter Vanda (építész, BME), Iványi Réka (építész, BME), Laczka Áron (építész, BME), Vadnai Viktor (közlekedésmérnök, BME), Enyedi Miklós (építőmérnök, BME)

3.helyezett csapat:
Kakucs Szonja Júlia (tájépítész, SZIE), Gyuris Anna (építész, BME), Hajdu Alexandra (építész, BME), Borbély Dániel (közlekedésmérnök, BME), Posta Máté Imre (közlekedésmérnök, BME), Kopitkó Tünde (építőmérnök, BME)

4.helyezett csapat:
Kóczián Klaudia (építész, SZIE), Rába Bálint (építész, SZIE), Gosztola Dániel (építőmérnök SZIE), Lakatos Krisztián (közlekedésmérnök, SZIE), Szőts Zsófia (közlekedésmérnök, SZIE), Kiss Péter (építőmérnök, BME)

5. helyezett csapat:
Kardos Bálint    (településmérnök, SZIE), Veres Borbála (tájépítész, SZIE), Yang Zhu Qing (Sziszi) (építész, BME), Racskó Anna (építész, BME), Király Móric (közlekedésmérnök, BME), Weimert Viktor (építőmérnök, BME)

6.helyezett csapat:
Nagy Bálint (tájépítész, SZIE), Szánrhó Benedek (építész, BME), Berta Zsuzsanna (építész, BME), Varkoly Eszter (építőmérnök, SZIE), Káli Ambrus (építőmérnök, BME)

TZS - GI

Fotó: Takács Ildikó, Képítő Fotókör

Illusztrációk forrása:VTN