„A jövő generációira is hatással van egy jól szervezett OTDK”

A műegyetemi stáb gőzerővel dolgozik a jövő évi esemény megnyitójának és két szekciójának szervezésén. A kihívás nagy: 800 diák versenyeztetését és teljes ellátását kell megoldani.

„Szervezési és biztonsági szempontból is erőpróbát jelent a tavaszi OTDK, amely óriási lehetőség intézményünk számára” – hangsúlyozta a következő tudományos seregszemle BME-re tervezett Műszaki Tudományi Szekciójának ügyvezető társelnöke és ügyvezető titkára: Kiss Rita, a Gépészmérnöki Kar (GPK) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék egyetemi tanára, valamint Takács Bence, az Építőmérnöki Kar (ÉMK) Általános és Felsőgeodézia Tanszék egyetemi docense. A Műegyetemi rendezésű másik, Kémiai és Vegyipari Szekciót Hórvölgyi Zoltán ügyvezető társelnök, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese, a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék egyetemi tanára, továbbá Hegedűs László, a VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi docense képviselte a bme.hu-nak adott interjún.

A BME oktatói elmondták: az intézmény utoljára a Fizika, Földtudományok és Matematika szekció lebonyolításáért felelt a 2013-ban lezajlott eseményen.

Most viszont újra pályázott, méghozzá két szekció együttes megszervezésére a XXXIV. OTDK-n . A jelentkezés eredményes volt; ami a Műegyetem TDK történetében is egyedülálló teljesítménynek számít. Hozzátették: a sikeres megrendezés egyetemi összefogást igényel. Ezt reprezentálja az is, hogy mindkét szekció ügyvezető elnöke Józsa János rektor, aki évtizedek óta az Építőmérnöki Kar (ÉMK) és az egyetemi TDK mozgalom meghatározó személye, az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetettje. (A 2013-ban tartott rendezvényről korábban beszámolt a bme.hu, ahogyan az idei év elején történt előkészületekről is megjelent egy összeállításunk – szerk.).

A XXXIV. OTDK-n a Műszaki Tudományi Szekcióban 1050, míg a Kémiai és Vegyipari Szekcióban 450 résztvevőre számítanak. „Az egyes karok (GPK, VBK, ÉMK, ÉPK), valamint a Rektori Kabinet és a Kancellária munkatársai is aktív szerepet vállalnak az előkészületekben. A többnapos esemény az egyetem valamennyi infrastrukturális erőforrását megmozgatja” – árulták el a szervezők, akik beszéltek arról is, hogy a logisztika jelenti az egyik jelentős kihívást: 1500 fő napi háromszori étkezését kell megoldaniuk a Q épületben és a történelmi kampuszrészen. A másik komoly kihívás a biztos informatikai háttér működtetése, amely a weboldal, a közösségi médiafelületek, az applikációk és a jelentkezéshez szükséges elektronikus felületek kialakítását jelenti.

Az egyetemi hallgatói kutatás és tehetségtámogatás legnagyobb hazai tudományos seregszemléje az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), amelyen minden páratlan évben intézmények Tudományos Diákköri Konferenciáinak (TDK) győztesei mutatják be elért szakmai eredményeiket. A cél az alkotó fiatalok bemutatkozási lehetősége, munkájuk megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős minisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi segítségével minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az OTDK-t. A rendezvénysorozat meghatározó esemény a szekciókat befogadó felsőoktatási intézmények számára, és több ezer pályázó hallgató, konzulens, bíráló, szponzor, valamint érdeklődő tevékeny részvételével zajlik.

A szekciók az egyes tudományterületek országos döntői, amelyekbe azok a fiatalok nevezhetnek, akik a korábbi intézményi, kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek. Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra és a versenyben való részvételre a határon túli magyar egyetemisták, valamint a kiemelkedő középiskolás kutató diákok is.

Az OTDK történetében rendhagyó módon most először nem kell regisztrációs és részvételi díjat fizetni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 62,4 millió forinttal támogatja a Műegyetemet a tehetséggondozó esemény megszervezésében, amely a konferencia költségvetésének nagy részét fedezi. A fennmaradó összeget az egyetem saját és szponzori forrásból biztosítja. Változás, hogy az állami források idén már előre – és nem utólagos elszámolással – kerülnek kifizetésre.

A szervezők az eddigi és folyamatban lévő teendőkről elmondták: a szálláshelyek feltérképezése befejeződött, most azok foglalása zajlik. Elkészült a két szekció lógója (Fodor Lóránt, a GPK Gép-és Terméktervezési Tanszék egyetemi docensének grafikái – szerk.), de dolgoznak még az egyes arculati elemek (például honlap, regisztrációs csomag, nyomtatványok, programfüzetek stb.) tervezésén. További komplex feladatot jelent a támogatók felkeresése, a nevezők adminisztrálása, a díjazás előkészítése, a közreműködőkkel való kapcsolattartás és a megvalósításhoz szükséges szerződések megkötése.  A közös munka eredményeképpen már elérhető a rendezvény honlapja, egyelőre még ideiglenes dizájnnal, és hamarosan elindul az eseményhez kapcsolódó blog és vlog egyaránt.

A rendezvény lebonyolításában résztvevők nagy hangsúlyt fektetnek a határon túli magyar hallgatók és tanáraik meghívására (számukra egyéb szakmai események látogatására is lehetőség nyílik a konferencia idején), egyúttal igyekeznek megszólítani az egyetemisták mellett mérnököket foglalkoztató vállalatokat is.

Szintén a 2019. évi OTDK újdonsága, hogy minden szekcióban a néhai Roska Tamás Széchenyi-díjas és Bolyai-díjas villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának tiszteletére egy-egy kimagasló szakmai eredményt felmutató doktorjelölt prezentál majd. Az előadókat pályázati úton választják ki. A sikeresen jelentkezők komoly pénzjutalomra számíthatnak.

2019. március 21-én a BME ad otthon az országos megnyitójának is, amelyre mind a 16 szekció képviselőit és pályázóit várják. Az központi ünnepségen jelen lesznek az OTDT elnöksége mellett az egyetem fenntartójának képviselői is.

TZS - GI

Fotó: Philip János