Nemzetközileg elismert diploma várja az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatókat

A Műegyetem nemzetközi tanévnyitó ünnepségén köszöntötték az elsőéves külföldi diákokat.

„Jó tanárok és jó diákok szükségesek az értékes diplomához” – emelte ki ünnepi beszédében Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, kifejtve, hogy a BME kiváló oktatókat biztosít, de a szorgalmas hallgatók is ugyanolyan fontosak. „Sokat munkálkodnak majd a laborokban, dolgozatokat írnak és fel kell készülniük a vizsgáikra: abban bízunk, tanulmányaik végén úgy gondolják majd, érdemes volt ennyit dolgozni az oklevélért”.

A rektorhelyettes úgy vélte, mindig óriási kihívást jelentenek az új tanulmányok: ez különösen igaz, ha fiatalon, külföldön jár egyetemre valaki, emellett ez a családok számára sem mindig könnyű. Hozzáfűzte ugyanakkor, a BME nemzetközi hallgatóközössége kiváltképpen színes, hiszen több kontinensről, még a tengerentúlról is nagyszámban érkeztek az intézménybe. „Az idegen kultúrák megismerésével a diákok a képzésükön túlmutató értékes tapasztalatokra tehetnek szert” – jelentette ki a professzor. (Veszprémi Károllyal nemrég készült nagyinterjúnk a bme.hu-n olvasható – a szerk.)

A Műegyetem 2018/2019-es tanévére – a tavalyinál több – 666 külföldi hallgató iratkozott be, csaknem félszáz országból. A legtöbben Kínából érkeztek, de számos diák jött Jordániából, Braziliából, Iránból, Algériából, Azerbajdzsánból, Törökországból, Szíriából, Egyiptomból, Pakisztánból, Tunéziából és Mongóliából. Valamennyi tanuló online jelentkezett, nagy részük alapképzésre, és csaknem 180-an MSc vagy PhD képzésre.

Az ünnepélyes tanévnyitó levezető elnöke Horváth György Ádám, a BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék adjunktusa volt, a Gaudeamus Igitur dallamára bevonuló elnökséget Lovas Tamás dékánhelyettes (ÉMK), Kovács Ádám dékánhelyettes (GPK), Bartók István dékánhelyettes (ÉPK), Hell Zoltán egyetemi docens (VBK), Mészáros Virág kancellár-helyettes, Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes (VIK), Bíró József dékánhelyettes (VIK), Török Ádám dékánhelyettes (KJK), Prok István dékánhelyettes (TTK) és Zilahy Gyula dékánhelyettes (GTK) alkotta.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) nevében Katona Rebeka építőmérnök hallgató köszöntötte a külföldi fiatalokat. Az egyetemi élet kötelezettségeit és lehetőségeit felvillantva biztatta őket arra, hogy tanulmányi előmenetelük mellett a diákprogramokban is aktívan vegyenek részt.

Igaz Máté a külföldi hallgatók beilleszkedését segítő mentorgárda nevében szólt: megerősítette, hogy számos olyan lehetőség kínálkozik – sport, kulturális rendezvények – amelyek kihasználásával a külföldi ifjak tartalmasabbá tehetik műegyetemi tanulmányaikat. Felhívta a figyelmet: a mentorok legjobb tudásuk szerint segítenek a programok feltérképezésében.

„A tanulás gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek” – idézte Arisztotelész gondolatait a senior diákok nevében köszöntő mexikói Brenda Hernandez villamosmérnök BSc hallgató, hozzátéve, a filozófus ugyan sosem járt a BME-re, de üzenete egyértelmű: add a legjobbat magadból, mert megéri! Nyomatékosította: „a legjobb teljesítmény, amit nyújtani tudsz, veled együtt változik, fejlődik; a BME pedig az a hely, ahol a legjobbat hozhatod ki magadból”.

„Az egyetem készít fel bennünket életünk következő fejezetére, hogy jövőnket könnyebbé, a társadalmat jobbá tegyük” – vélekedett Iftekhar Rasul Alvi villamosmérnök BSc hallgató, aki a gólyák nevében szólt a közönséghez. A műegyetemi tanévet most kezdő diák elmondta, azért választotta a BME-t, mert annak nagyívű története és a megszerezhető diploma értéke meghatározó volt számára. Végül Lao-ce gondolataival kívánta ösztönözni elsős diáktársait: „az ezer-mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik”.

Ünnepélyes Nyilatkozat

„Én, ................., a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, Magyarországon élő külföldi állampolgár ünnepélyesen kijelentem, hogy betartom a külföldi állampolgárokra vonatkozó Magyarországon érvényben lévő jogszabályi rendelkezéseket és az egyetem előírásait. Mindig tisztelettel viseltetek az egyetem, annak oktatói és adminisztratív munkatársai iránt. Megértem és elfogadom az egyénekre és a közösségi életre vonatkozóan az egyetemen és Magyarországon érvényben lévő viselkedési és együttélési szabályokat. Nem veszek részt benne és nem is szervezek semmilyen olyan tevékenységet, amely megzavarhatja az egyetem rendes működését és oktatási légkörét. Mindent megteszek annak érdekében, hogy legjobb tudásom szerint végezzem tanulmányaimat, elmélyítsem tudásomat a modern tudomány vívmányait illetően, és a szakterületén jártas, képzett szakember váljék belőlem.„

A gólyák ünnepélyes eskütételét követően a szintén elsős BSc-s vegyészhallgató, a koszovói Liridona Mehmeti lépett a pulpitusra. Köszöntőjében megerősítette, nem véletlenül esett a választása a BME-re: részt vett a magyarországi felsőoktatási intézményeket bemutató egyik előadáson, és a műegyetemi lehetőségeket megismerve döntött: „ez az a hely, ahová menni szeretne, ahol tanulni akar”. A diák háláját fejezte ki a teljes mentorgárdának, amiért az a személyes problémák megoldásában is segítséget nyújt.

Bartók István, az Építészmérnöki Kar (ÉPK) dékánhelyettese az „In Memoriam Charles Polónyi Foundation”-díj átadásához kapcsolódva méltatta a névadót és életművét.

Az ÉPK 2004-ben alapította a Polónyi Károlyról elnevezett elismerést, amellyel az idegen nyelvű építészmérnök-képzés jelentőségére szeretné felhívni a figyelmet. A kitüntetéssel járó ösztöndíj összege megegyezik a tandíjéval.

A díjat az egykori műegyetemi oktató özvegye, Polónyi Károlyné Anikó nyújtotta át, hagyományosan a nemzetközi tanévnyitó ünnepségen. Idén az elismerést ugyanazok a hallgatók kapták, akik tavaly: a kínai Liu Qinya és a libanoni Khadra Ghaleb építészmérnök hallgatók.

„Polónyi Károly munkásságával nemcsak a tervezett épületek lakóinak mindennapjait tette jobbá, hanem jelentősen hozzájárult a jövő mérnökgenerációinak oktatásához is – mind a magyarok, mind a külföldiek szakmai fejlődésének elősegítését tekintve” – hangsúlyozta a mesterképzésben részt vevő libanoni hallgató, hozzátéve, a támogatásnak óriási szerepe volt tanulmányai sikeres folytatásában.

Polónyi Károly (1928-2002) Ybl-díjas építész a Műegyetemen végzett, majd az IPARTERV vezető építésze lett. Részt vett a Balaton környéki regionális tervezésben, valamint vezette a Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztályát. A városépítészet szakértőjeként az 1960-as évektől kezdve csaknem húsz évig dolgozott Ghánában, Nigériában, Algériában és Etiópiában. A ghánai Kumasi műszaki egyetemének építője és az építészeti oktatás elindítója volt. Többek között ő készítette el a nigériai Calabar városrendezési, valamint Etiópia fővárosának fejlesztési tervét. Polónyi Károly több neves külföldi egyetem vendégprofesszora, valamint a modernista építészeket tömörítő Team X csoport egyetlen magyar tagja volt. 1980-ban indította el a BME angol nyelvű építészképzését, amelyben 1998-ig részt vett oktatóként. Meghatározó személyisége lett annak a szerteágazó szakmai, közéleti, pedagógiai és diplomáciai tevékenységnek, amelynek révén kialakult a Műegyetem szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere.

„Egy másik országba való költözés nemcsak kihívást, hanem kockázatot, egyúttal lehetőséget, örömteli élményt is jelent, ahogyan azt majd első kézből meg is tapasztalhatjátok” – mutatott rá Horváth György, az ünnepség levezető elnöke, aki rámutatott arra is, hogy a helyi szabályok megismerése és betartása nagyon fontos. Elmondta még: ez az életre szóló döntés számos nehézséget is jelenthet, amelyek leküzdésére az egyetem minden segítséget megad. „A csillagokat nézd, és ne a földet! Soha ne add fel a munkát! A munka értelmet és célt ad, nélküle üres az élet. Ha szerencsés vagy és rátalálsz a szerelemre, emlékezz rá, mid van, és ne hajítsd el!” – idézte útravalóul Stephen Hawking gondolatait a levezető elnök.

HA-GI

Fotó: Philip János