„Látni és láttatni kell a BME nemzetközi lehetőségeit”

Július óta dolgozik nemzetközi rektorhelyettesként Nagy Balázs Vince, akit a szakmai kihívásokról és a stratégiai célkitűzéseiről kérdeztünk.

„Szeretném, ha a BME polgárai minden eddiginél szélesebb körben megismernék és kiaknáznák az oktatás és kutatás nemzetközi lehetőségeit, az ösztöndíjprogramokat, mobilitási célú pályázatokat, amelyek révén külföldön is elmélyíthetik tudásukat” – hangsúlyozta Nagy Balázs Vince nemrég megválasztott nemzetközi rektorhelyettes. Hozzátette: a mindebben való részvétel aktivitása azon is múlik, hogy megvannak-e az intézményen belüli kommunikációs kapcsolódási pontok a karokkal, a tanszékekkel, az egyetemi polgárokkal, egyúttal biztosított-e a folyamatos információáramlás. „A láthatóság rendkívül fontos mind a Műegyetemen belül, mind hazai és nemzetközi partnereink felé” – jelentette ki a rektorhelyettes, akinek fő kutatási területe az emberi látás és érzékelés.

Nagy Balázs Vince gépészmérnökként végzett a Műegyetemen, 2005 óta pedig alma materének oktatója. 2012-2016 között volt a Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a BME hivatalos brazíliai képviselője. A bme.hu-nak elmondta: büszke arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok területén kiteljesedhetett és elősegítette majdnem 800 brazil hallgató műegyetemi tanulmányait, amely nemcsak Magyarországon, hanem a régióban és Európában is kiemelkedő létszámot jelent. „A dél-amerikai diákok fontos tapasztalatokat szereztek hazánkban, növelve ázsiójukat a brazil munkaerőpiacon, ugyanakkor hozzájárultak intézményünk nemzetközi jelenlétének megerősítéséhez, meghatározó gyakorlati tapasztalatot jelentettek a magyar kormány által alapított Stipendium Hungaricum programra való felkészülésünkhöz” – emlékezett vissza a nemzetközi rektorhelyettes. Úgy vélte, a Műegyetemet azért választják ilyen magas arányban a fiatalok, mert „az oktatás erős természettudományos alapokra épít, amely minőségi mérnökképzéssel párosul”. (A brazil kormány által finanszírozott "Tudomány Határok Nélkül" ösztöndíjprogram 2012-2015 között 100.000 brazil diáknak tette lehetővé, hogy egy évig külföldi BSc, MSc és PhD képzésben vegyenek részt elsősorban természettudományok, mérnöki, egészség- és informatikatudományok területén. A projekthez Magyarország a közép-európai országok közül elsőként csatlakozott 2013-ban. A Műegyetem által fogadott hallgatók számosságáról korábban a bme.hu is készített összeállítást, ahogyan a program folyományaként a legnagyobb dél-amerikai egyetemmel kötött együttműködési megállapodásról egyaránt – a szerk.)

Nagy Balázs Vince életpályája

Tanulmányok

1995-2000

Gépészmérnök - BME – specializáció: finommechanika-optika, orvostechnika

2001-2004

PhD képzés, BME GPK

2001-2005

Mérnök-közgazdász – Budapesti Corvinus Egyetem

2003

Félév áthallgatás - University of New Hampshire, USA – vékonyréteg technológiák

2004-2006

Világítástechnikai szakmérnök – Budapesti Műszaki Főiskola

2009

PhD fokozatszerzés - BME GPK – Az emberi színidentifikáció és színdiszkrimináció méréstechnikája

Szakmai tevékenység

2000

szakmai gyakorlat, Bieberzahn GmbH és TU Ilmenau: Láncfűrész fogazat optikai ellenőrzése

2004-2005

mérnök, Elektronikus Jármű- és Járműirányítási Tudásközpont, BME

2005-2008

tanársegéd; 2008-2010 tanszéki mérnök; 2010-2017 adjunktus; 2017- egyetemi docens, BME GPK Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

2009

szakmai gyakorlat, Rafael Inc. – Infravörös és vizuális megfigyelés és felderítés

2010

vendég kutató a São Paulói Egyetem (USP) Elektrotechnika és Energia Intézetében: Új típusú LED világítótest fejlesztése

2010-2014

poszt-doktori kutató – São Paulói Egyetem (USP), Pszichológia Intézet: Mesterséges világítás hatása az emberi látásra és érzékelésre; 2015-2016 vendég kutató, Emberi és állati látás és érzékelés, vizuális elektrofiziológia, világítástechnika, optika, spektrális- és színmérés kutatása

Egyéb tevékenység

2006-2009

MAFC sportegyesület, elnökhelyettes; 2018- A MAFC elnökségének tagja

2009-2012

A European-Brazilian Window (EBW) Erasmus Mundus programok BME koordinátora

2010-

A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) tagja (a Magyar Nemzeti Bizottság titkára 2010 és 2013 között); 2017- Magyarország képviselője a CIE 1. Divízióban

2011-

Brazil képviselő a Nemzetközi Elektrotechnikai Társaság (IEC) SC62B MT51 munkabizottságban

2011-2016

A Brazil Szabványosítási Testület (ABNT) CE26.020.03 GT51 munkabizottságának vezetője; 2015-2016 A Brazil Szabványosítási Testület (ABNT) CE26.020.03 bizottságának titkára

2012-2016

A Magyar Rektori Konferencia és a BME hivatalos brazíliai képviselője

2012-2015

BME koordinátor az ADDE SALEM Erasmus Mundus programban

2013-

Az Amerikai Orvos-fizikus Társaság (AAPM) tagja (TG196 és TG260)

2014-2016

A São Paulói Egyetemen létesített magyar nyelv és kultúra képzés vezető koordinátora

2016

A São Paulói magyar közösség (AEHSP) tanácsadói testületének tagja

2017-

A Magyar Szabványügyi Testület képviselője az IEC SC62B WG51 munkabizottságban

2018-

A BME nemzetközi rektorhelyettese

Díjak

2006

Lukács Gyula emlékdíj

2007

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség díja

2011

ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology) konferencia díja

Kutatási terület

műszaki optika, világítástechnika, színtechnika, emberi látás és érzékelés

A dél-amerikai nemzetközi kapcsolatokat fenntartva, továbbra is a BME nemzetközi jelenlétének erősítésén dolgozik Nagy Balázs Vince, aki azt vallja, ezen tevékenységnek az egyetem két alapvető funkcióját, az oktatást és a kutatást kell kiszolgálnia: „akkor tudjuk a nemzetközi oktatást továbbra is biztosítani, ha van kínálat és kereslet, tehát adott a tanári gárda és egyre több külföldi diák fogadására vagyunk képesek, ugyanakkor a mi hallgatóinkat is nagyobb számban küldhetjük ki más országba képzés céljából”. A kutatás mobilizálásáról szólva pedig kifejtette, ezt a folyamatot a széles körű nemzetközi összefogás révén érdemes segíteni, kijelölve a BME stratégiai partnereit, ápolva, illetve tető alá hozva tartalmas, közös operatív feladatokkal vállalt nemzetközi együttműködéseket, kihasználva a külföldi egyetemekkel és multinacionális cégekkel létesített szorosabb kapcsolatot, bővítve a külföldi szakmai gyakorlat lehetőségét. „Nemzetközi megjelenést, konferenciákon való részvételt, unikális fejlesztéseket biztosítunk, amelyeket intézményünkön belül könnyebben ismernek meg és használnak ki tudományos szakembereink, emiatt a Műegyetemnek versenyelőnye van a nagyvállalatokkal szemben, amelyeknél mindez sokszor csak szűkebb keretek között érhető el” – világított rá Nagy Balázs Vince, párhuzamot vonva a lehetőségek terén a külföldi képzésben részt vevő volt vagy jelenlegi BME-s hallgatókkal, akiknek jelentős része hazajön tanulmányai befejeztével. Nyomatékosította: „javasolt a külföldi tanulás támogatása úgy, hogy közben lehetőséget teremtünk a BME-hez való kötődés fenntartására, segítve a kint végzett teljesítések hazai elismertetését, ugyanis ha ennek biztosítása idejekorán megtörténik, akkor a fiatalok szívesebben élnek a kiutazás lehetőségével. A külföldi egyetemek egyre jelentősebb vonzerejét látva cél a minőségi kettős diplomás képzéseink számának tovább növelése, valamint hallgatóinknak lehetőséget biztosítani, hogy külföldi képzéseik mellett a Műegyetemen is tudjanak teljesíteni”.

A nemzetközi rektorhelyettes nemcsak a hallgatók, az oktatók, és kutatók nemzetközi mobilitásában érdekelt, hanem az adminisztrációs dolgozókéban is. Példaként említette, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának munkatársai számára elengedhetetlenül fontos egy ilyen lehetőség hasonló egyetemi irodák működésének megismeréséhez, a jó gyakorlatok átültetéséhez, saját hatékonyságuk növeléséhez, valamint nemzetközi kapcsolataik kialakításához és ápolásához.

A Műegyetem nemzetköziesítésének kiteljesedésében szerepet játszik az intézmény tagsága több felsőoktatási szakmai szervezetben (mint pl. a CESAER – Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, a SEFI – Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs, a CRP – Conference of Rectors and Presidents of European Universities Technical, EUA – European University Association, T.I.M.E. – Top Industrial Managers Europe, 4TU – Budapest, Bécs, Pozsony és Prága Műegyetemeinek Ligája), ami lehetőséget ad közös kutatási és innovációs munkára, hallgató- és oktatócserére, pályázatra, ösztöndíjra, nyári iskolákra, nyelviskolára, és konferenciaszervezésre is: „ez a tevékenység további nemzetközi együttműködések előszobája lehet, emellett több országgal kezdődött el a munka a European University, az uniós szinten egységesen akkreditált diploma kibocsátása céljából, emellett törekszünk nemcsak európai, hanem azon kívül eső szakmai kapcsolatok kiépítésére egyaránt. „Ma már elmondhatjuk, valamennyi kontinensen van nemzetközi együttműködésünk meghatározó egyetemekkel és a partnerintézmények köre folyamatosan bővül: a közelmúltban például több kínai, vietnámi illetve brazil megkeresést is kaptunk, együttműködési megállapodásokat írtunk alá – adta hírül az oktató, hozzátéve: „ez év szeptemberében az MRK és a Coimbra Csoport nevű brazil rektori szervezettel megrendeztünk egy nagy nemzetközi seregszemlét, ahol öt kontinens 24 országának képviselői a XXI. század egyetemi kihívásait tárgyalták (A rendezvényről a bme.hu is tudósított – a szerk.). 2019-ben három nagy nemzetközi szervezet (4TU, CRP és SEFI) éves konferenciájának is a Műegyetem ad otthont. Érdekesség, hogy a CRP és a SEFI rendezvényei egymást követik szeptemberben, valamint hogy az utóbbi esemény várhatóan mintegy 400 fős plenáris üléseit a nyílt konferencia szellemében a BME aulájában tartjuk majd”.

Nagy Balázs Vince a jövő legfontosabb rektorhelyettesi feladatai közt említette a különféle hazai és külföldi oktatási és kutatói hálózatokban való műegyetemi részvétel erősítését, a BME szervezeti egységei (karok, tanszékek) nemzetközi kapcsolatainak rendszeres felmérését és a velük, valamint a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesekkel való kommunikáció rendszeresítését, továbbá az Egyetemi Hallgatói Képviselettel (EHK) kezdeményezett együttműködést, többek között a mobilitási programok népszerűsítésére. „A minőségi oktatás fenntartása kiemelt számunkra, ezért szeretnénk a nemzetközi tendenciákhoz igazodva az egyetemi rangsorokban való egyre jobb szereplés érdekében, emellett a hazánkban megfogalmazott céloknak is megfelelően az angol nyelvű oktatásunkat még tovább fejleszteni, elsősorban a mester képzésekben, de az ún. mobilitási ablak kihasználásával az alapképzésben is. Ennek megvalósítása csak összegyetemi támogatással, a megfelelő egyeztetéseket követően képzelhető el, hiszen az előrelépés érdekében oktatóink külföldi mobilitása illetve más országokból érkező vendégoktatók fogadása is elengedhetetlen” – nyomatékosította, majd elárulta azt is: a Műegyetemen végzett hallgatók megkeresésével, összefogásával egy önálló honlappal rendelkező nemzetközi alumni létrehozását végzik éppen. „Abban bízom, hogy a következő három évben sikeresen fokozhatjuk az intézmény nemzetközi tevékenységét és láthatóságát” – zárta a beszélgetést Nagy Balázs Vince.

- GI -

Fotó: Philip János