Megjelent a BME tudományos cikkpályázat idei felhívása

Már lehet pályázni „A BME 2018. évi legjelentősebb tudományos közleménye” és „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2014-2018” cím elnyerésére.

A Pro Progressio Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatot hirdet két kategóriában a BME oktatói, kutatói, hallgatói részére.

A pályázat célja kettős: egyrészt a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás ösztönzése és ezáltal kiváló kutatóink elismerése, másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban történő jobb helyezés elérése (kiemelten a Shanghai-listában figyelembe vett) Nature és Science publikációk ösztönzése révén.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 10%. A közlemény BME-es társszerzői egyben társpályázók is.

A pályázat kategóriái:

  • „A BME 2018. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím elnyerése, amelyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2018. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni.
  • „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2014-2018 cím elnyerése”, amelyre a Web of Science–ben található legtöbb független hivatkozást elérő cikkel lehet pályázni. (Egy hivatkozás függetlennek tekintett, ha az idézett és az idéző mű szerzői között nincs azonos személy.)

Az első kategóriában várhatóan kettő, a másodikban egy díjat osztanak majd ki. A döntést az alapítvány kibővített kuratóriuma hozza meg, amely fenntartja a jogot arra is, hogy valamely kategóriában ne adjon ki díjat, vagy az elismerések között átcsoportosítást hajtson végre.

A díjak ösztöndíj formájában (3 db. 500.000 Ft) kerülnek kifizetésre, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret 1,5 millió Ft. Az ösztöndíj összege a BME-es társszerzők között a pályázatban az általuk megadott arányban kerül szétosztásra.

Egy kategóriában egy karról legfeljebb egy díjazott lehet.

Ha több kvalifikált cikk van, mint a lehetséges díjak száma, a döntésben fontos szempont a cikk szerzői között a BME részvételi aránya, az ún. „első szerzői” hely, a független hivatkozások száma, továbbá az adott folyóirat impakt faktor értéke.

Benyújtás határideje: 2019. március 18. (hétfő)

Benyújtás formája: elektronikusan 1 db PDF file-ban a ppai@mail.bme.hu e-mail címen.

További kérdések:

  • szakmai területen: Stépán Gábor elnök, BME Tudományos Tanács, stepan@mm.bme.hu
  • technikai kérdésekben: Dallos Györgyi ügyvezető igazgató, Pro Progressio Alapítvány, dallos@mail.bme.hu

A díjakat ünnepélyes keretek között adják át.

További információk a Pro Progressio Alapaítvány honlapján érhetők el.

– GI –