Közzétették a BME-Pro Progressio Innovációs Díj 2018. pályázati felhívását

Az elismerésre műegyetemi oktatók, kutatók vagy oktatói, kutatói csoportok jelentkezhetnek.

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány a hazai vállalatok adományai révén kiemelten támogatja a tehetséggondozást és az innovációs tevékenységet.

Az alapítvány kuratóriuma 2011-ben, a Műegyetem vezetésével közösen alapította meg az évente egyszer kiadható, a BME legjelentősebb innovációs teljesítményeinek elismerésére szolgáló díjat.

A kiadható díjak száma: maximum 2 (1-1 millió Ft támogatási összeggel)

Pályázni olyan 2014-2018-ban született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel – új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás – lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént, gazdasági hasznot hozott vagy hasznosítása nagyon előrehaladott állapotban van.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Maximum 3 oldalas összefoglaló (mellékletek nélkül):

  • a kutatás-fejlesztési tevékenység során elért eredményekről,
  • a K+F tevékenység hasznosítása, alkalmazása révén elért gazdasági eredményekről

Nyilatkozatok:

  • a pályázatban foglalt információk hitelességéről,
  • a szellemi tulajdont érintő jogokról és azok státuszáról (pl. szabadalommal védett, átadott, hasznosított stb.) valamennyi érintett beleegyezéséről
  • a munkahelyi vezető (általában tanszékvezető, intézet igazgató) támogatásáról.

A pályázatok értékelése:

  • újszerűség, kreativitás (40%)
  • a hasznosítás során elért vagy a közeljövőben elérhető gazdasági eredmény és társadalmi haszon (60%)

alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázatot elektronikus formában kell eljuttatni mindkét e-mail címre 1 PDF file-ban, valamint az alapítvány titkárságára 1 nyomtatott példányban:

Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, Galéria 203. szoba, e-mail: pro2@mail.bme.hu és ppai@mail.bme.hu, telefon: 463 1595, 463 1258.

A díjakról a felkért szakértői bizottság előzetes véleménye alapján az alapítvány kuratóriuma dönt.

A díjak átadása ünnepélyes keretek között történik majd.

– GI –