Túllépte a 40-et a Műegyetem akadémikusainak száma

Megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait az Akadémikusok Gyűlése, zárt ülésén. Köztük van a BME rektora és kilenc professzora.

Az idei választással 43-ra nőtt a műegyetemi akadémikusok száma, ami azt jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 365 tagjának immáron 11%-a BME-s kötődésű.

A Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlésén rendes taggá választották Józsa Jánost, a BME rektorát, az Építőmérnöki Kar (ÉMK) Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi tanárát, Czigány Tibort, a Gépészmérnöki Kar (GPK) dékánját, a Polimertechnika Tanszék egyetemi tanárát, Huszthy Pétert, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanárát, és Csépe Valériát, a Természettudományi Kar (TTK) Kognitív Tudományi Tanszék egyetemi tanárát.

A levelező tagok közé került Imre Sándor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, Insperger Tamás, a Gépészmérnöki Kar (GPK) Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-BME Lendület Emberi Egyensúlyozás Kutatócsoport vezetője, Károlyi György Zoltán, a Természettudományi Kar (TTK) tudományos és nemzetközi ügyek dékánhelyettese, a Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára, Nyulászi László, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Keserű György Miklós, a Tanszék egyetemi tanára, valamint Völgyesi Lajos, az Építőmérnöki Kar (ÉMK) Általános és Felsőgeodézia Tanszék professor emeritusa.

Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). A választható új tagok számáról és a tudományos osztályok közötti elosztásukról az MTA Elnöksége határozott 2019 márciusában. A választást megelőzték a tudományos osztályok tagjelölő osztályülései, amelyeken titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel (több mint 50% „igen” szavazattal) döntöttek az ajánlott személy tagjelöltségéről. Az idei akadémikusválasztásra 193 hazai és külföldi új tagra érkezett ajánlás.

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint az a személy lehet levelező tag, aki rendelkezik az MTA doktora vagy annak megfelelő tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, valamint magyar állampolgár. Rendes taggá az a levelező tag választható, aki akadémiai tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el. Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós válhat, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, magát magyarnak vallja, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel. A tiszteleti tagságot pedig olyan tudományos tevékenységet külföldön folytató tudós kaphatja meg, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

Az akadémikusválasztást megelőző napon, az MTA 191. közgyűlésének ünnepi ülésén díjazták a kiemelkedő tudományos teljesítményt felmutató szakembereket. QP Akadémiai Kiválósági Díjban részesült Hős Csaba János, a BME Gépészmérnöki Kar (GPK) Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének egyetemi docense az alkalmazott áramlástan területén kifejtett, széles körű, magas színvonalú, innovatív, a mérnöki gyakorlathoz mindig ragaszkodó kutató-fejlesztő munkája elismeréseként.

– GI –
Forrás: mta.hu
Fotó: Philip János, mta.hu/Szigeti Tamás