Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020-as tanévre szóló pályázatai

Az ÚNKP célja a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása.

Meghirdették a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlásra, továbbá a pályán tartás segítésére az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatot, amelynek szakmai irányítója valamint a TámogatóJA az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a program operatív irányítói feladatait a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) látja el. A felhívás szerint a kiírók olyan, a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóit, valamint doktorjelöltjeit és 45 év alatti oktatóit, kutatóit támogatják, akik kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet végeznek, abban kiváló teljesítményt nyújtanak.

A program célja, hogy minden tudomány és művészeti területen támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán történő elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, fiatal kutatók és alkotók munkáját.

Pályázati kiírás

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi pályázati dokumentációja az Innovációs és Technológiai Minisztériuma honlapján megtalálható.

A pályázati felhívás leírása, és a pályázati felhívás is közvetlenül elérhető.

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj

Célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

Célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

Célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása.

Jelentkezés

Az ÚNKP pályázatok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az ÚNKP Portálon keresztül nyújthatóak be elektronikusan. A belépést követően az Információk menüpontban olvashatók további részletek.

A pályázati anyagot az elektronikus beadást követően papíron, lezárt borítékban is be kell nyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint azt, hogy melyik pályázati felhívásra (pl: ÚNKP-19-1), továbbá melyik fogadó karra kerül benyújtásra a pályázat.

A pályázati csomagokat ÚNKP-19-1, ÚNKP-19-2, ÚNKP-19-4, ÚNKP-19-5 pályázattípus esetén Józsa János rektornak, ÚNKP-19-3 pályázattípus esetén Mihály György EHBDT-elnöknek címezve a BME Rektori Kabinet, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 11. címre, postai úton ajánlott elsőbbségi küldeményként kell feladni, vagy személyesen kizárólag a BME Rektori Kabinetben 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 16. Hétfő-Csütörtök: 8:00-15:00, Péntek: 8:00-13:00 ügyfélfogadási időben kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.

Kérdés esetén a pályázók az illetékes kari ÚNKP ügyintézőt kereshetik. Megkérjük a "Tehetséggel Fel!" kategóriában pályázatot benyújtókat, hogy a pályázati adatlap kitöltése előtt keressék fel kari ÚNKP ügyintézőjüket.

Az ÚNKP hivatalosan érvényes arculati elemei a http://www.unkp.gov.hu/arculati-elemek weboldalon érhetők el.

BME kari ÚNKP ügyintézők

Kar Név Beosztás Telefon E-mail cím Ügyfélfogadás
helye
Ügyfélfogadási
idő
Építőmérnöki Kar Krámer Tamás tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-3578 kramer.tamas@epito.bme.hu K ép.
1. em. 28.
K: 11:00-12:00,
P: 11:00-12:00
Gépészmérnöki Kar Kovács Ádám tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-1367 adamo@mm.bme.hu MM ép.
1. em. 31.
K: 14:00-16:00
Építészmérnöki Kar Várkonyi Péter tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-2316 vpeter@mit.bme.hu K ép.
1. em. 23.
H-K: 10:00-14:00
Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar
Bodzay Brigitta irodavezető +36 (1) 463-3673 vbk_kfi@mail.bme.hu E ép.
6. em. 601.
H-P: 10:00-14:00
Villamosmérnöki és
Informatikai Kar
Bíró József tudományos és nemzetközi dékánhelyettes +36 (1) 463-2062 melinda.h@hit.bme.hu I ép. E
4. em. 458.
Sze: 10:00-12:00,
P: 10:00-12:00
Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Kar
Bónáné Mózer Krisztina hivatalvezető +36 (1) 463-3618 krisztina.mozer@mail.bme.hu K ép.
1. em. 27.
H-P: 9:00-15:00
Természettudomá-nyi Kar Adamis Viktória hivatalvezető +36 (1) 463-3758 adamisviki@ttdh.bme.hu K ép.
1. em. 18.
H-P: 9:00-13:30
Gazdaság- és
Társadalomtudo-mányi Kar
Zilahy Gyula tudományos dékánhelyettes +36 (1) 463-4029 unkp@gtdh.bme.hu Q ép. A
2. em. 229.
H-P: 10:00-12:00

– GI –