„Rangos műszaki felsőoktatási intézmények tanulhattak egymástól”

A Műegyetemen tartották az európai mérnökképző egyetemek rektorainak éves találkozóját.

„Ez az esemény 38 éve nyújt olyan lehetőséget az eszmecserére, ami sokkal közvetlenebb kapcsolatot eredményez, mint egy hivatalos programpontok köré épülő hagyományos rendezvény. És bár a konferenciához tartozik egy formális rész, a legfontosabb elemei mégis a kötetlen, jó hangulatú beszélgetések: figyelemreméltó eredmény, hogy helyet adhattunk az idei összejövetelnek, mert úgy látjuk, minden résztvevő sokat profitált belőle” – emelte ki a bme.hu kérdésére Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes, aki a vendéglátó Műegyetem részéről a kétnapos Európai Műszaki Egyetemek Rektori Konferenciája (Conference Rectors and Presidents of European Universities of Technology, CRP EUT) főszervezője volt. Kifejtette: a szakmai eszmecserék lényeges döntések előkészítését is szolgálták, „például kettős diplomát nyújtó képzések létrehozásának lehetőségeiről beszéltünk a kollégákkal”.

A CRP EUT története 1980-ban kezdődött: a Bécsi Műszaki Egyetem (Technische Universität Wien) és az Aacheni Műszaki Főiskola (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, RWTH Aachen) rektorai ekkor hozták létre azt a fórumot, amelyen a kontinens irányadó műszaki egyetemeinek vezetői egyeztetik szakmai álláspontjaikat, érdekeiket, intézményük megoldásra váró problémáit, és gondolkodnak a jövő felsőoktatási feladatairól, az ezzel összefüggő ajánlásokról. A cél, hogy együtt megbirkózzanak a globális kihívásokkal, hozzájáruljanak az európai innovációhoz, fokozzák a kontinens vonzerejét a világ minden tájáról származó kiváló kutatók számára, stratégiát alkossanak a nemzetközi együttműködéshez, jobban aknázzák ki a kutatói mobilitást és erősítsék a tudományos munkában résztvevők összefogását, és támogassák a nagy haszonnal kecsegtető projektek megvalósítását.

„Hatalmas befektetést igényelne külön-külön meglátogatni a konferenciára érkezett csaknem 50 egyetemi vezetőt, azon belül 15 rektort, és valószínűleg nem is érnénk el ugyanazt az eredményt, mint az itteni éves találkozóval” – vélekedett Nagy Balázs Vince, kifejtve: „egy felsőoktatási intézmény megismertetésének fontos, de nem egyedüli eszköze a honlap vagy a virtuális megoldások, egyúttal nem pótolják az ittlét varázsát. „Vendégeink megismerhették képzéseinket, kutatási és innovációs tevékenységünket. Eközben többen elmondták az általunk szervezett kampusztúrán, hogy közelről megismerhették, mit is jelent a műegyetemi kiválóság – idézte föl a vendégek véleményét a nemzetközi rektorhelyettes.

A műegyetemi találkozó előadói főként az Európai Unió HORIZON 2020 kutatási és innovációs programjának eddigi eredményeit, valamint az ezt követő HORIZON Europe program 2027-ig tartó periódusának céljairól és kihívásairól, a kutatói mobilitásról, valamint az együttműködési lehetőségekről szóltak. A konferencia első napján vitaindítók hangoztak el, a második napon pedig az egyetemi vezetők mutatták be a projekthez kapcsolódó tapasztalataikat, megosztva a közönséggel jövőbeni intézményi stratégiai elképzeléseiket.

A számos külföldi előadó között a magyar fél részéről a BME-t Józsa János rektor, Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) dékánja képviselte.

Dubéczi Zoltán, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) főtitkára kiemelt meghívott előadó volt, valamint Dale A. Martin, a magyarországi Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója tartott gondolatébresztő előadást.

„Nagyon boldog vagyok, hogy Budapesten, a Műegyetemen lehetek” – árulta el a bme.hu-nak Manfred Horvat, a Bécsi Műszaki Egyetem (Technische Universität Wien) tiszteletbeli professzora, a nemzetközi és európai kutatási és technológiai politikának, programoknak és ezek hatásvizsgálatának szakértője, aki a kezdetek óta motorja a CRP EUT szervezésének, és elkötelezett támogatója az egyetemek közötti együttműködésnek. Hozzátette, visszatért az intézménybe, mivel egy 1990-ben rendezett konferencián már járt itt: „látom a pozitív változásokat, amelyek 2004-ig, Magyarország uniós csatlakozásáig, majd azt követően történtek”. A neves szakember az EU kutatási és innovációs keretprogramjait koordináló ausztriai szervezet vezetőjeként 1993 és 2006 között arra törekedett, hogy hazánk az európai kutatói programokban egyre nagyobb szerephez jutva vehessen részt. A mostani rendezvény hasznáról azt mondta: a legjobb európai egyetemek vezetői tanulhatnak egymástól, valamint az együttműködés új lehetőségeit is megtalálhatják. „Európa sok országból, sok régióból áll, ami egyfelől potenciált jelent, másfelől a széttöredezettség kockázatát is. A konferencia több éves sikere bizonyítja, hogy a számos informális megbeszélést nyújtó találkozók szükségesek a rektorok számára az új partnerségek kialakítása céljából” – nyomatékosította az oktató-kutató.

„Vannak könnyen hozzáférhető ismeretünk egymás munkájáról, de az egyetemek vezetőiként szükségünk van a közvetlen információcserére is, hogy jobban megértsük, melyek az uralkodó tendenciák a mérnöki kutatások és az oktatás világában, erre is kiváló a műegyetemi rendezvény” – ecsetelte a bme.hu-nak nyilatkozva Christian Lerminiaux professzor, a Chimie ParisTech elnöke, a BME-vel közös európai egyetemek uniós pályázatnak a francia felet képviselő vezetője. Hozzáfűzte, a több évtizedre visszanyúló és éves ritmusú konferenciasorozat a vélemények ütköztetésének kiváló terepe: az előadók – visszatekintve az elmúlt esztendőkre – a jövő perspektíváit vázolhatják fel.

„A konferencia fő üzenete az együttműködés: összehívni tudósokat, kutatókat, mérnököket az európai prosperitás közös céljához” – jelentette ki Martin Schröder a Manchesteri Egyetem rektorhelyettese, részletezve: az egyetemek képviselői itt tágabb kontextusban látják tudományos munkájuk hasznát és ötleteiket is megoszthatják egymással. „A BME kiváló helyszínt biztosított: impresszív a környezet, a ranglistákon előkelő helyen szereplő, folyamatosan fejlődő intézmény, ami az egész európai egyetemi közösség számára előnyös” –fogalmazott a professzor.

Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes a CRP EUT eseményeit összegezve elmondta, a rektori találkozó egyik érdekessége volt, hogy azt másnap követte a mérnökoktatás nagyszabású nemzetközi seregszemléje, a SEFI (European Society for Engineering Education) konferencia, amelyet szintén a Műegyetem rendezett. „Izgalmas referenciát adott, hogy olyan előadók vettek részt rajta, akik esetében az egyetemük rektorait az előző napokban láthattuk vendégül: azonnal létrejöttek közös, szakmai kapcsolódási pontok; ezek erős alapokat adhatnak a Műegyetem jövőbeli együttműködéseinek”.

HA-GI
Fotó: Philip János