„A belső mérce a kiváló teljesítmény záloga”

A BME Tudományos Diákköri Bizottság záróünnepségén hallgatók és oktatóik részesültek elismerésben.

„A legfontosabb, hogy a belső mércéjük szerint is úgy érezzék, kiemelkedő az az eredmény, amit most elismerünk” – emelte ki Józsa János rektor az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság záróünnepségén tartott köszöntőjében. Hozzátette, a Műegyetem színvonalas képzéseinek az elitje találkozik az ilyen típusú rendezvényeken: nemcsak a hallgatók, hanem az oktatók is csúcsteljesítményt nyújttottak az idevezető úton. Az akadémikus ezután reményét fejezte ki, hogy a fiataloknak munkájuk során kiváló témavezetőik révén nemcsak tudásuk, hanem a személyiségük is fejlődött.

„Az elmúlt években több száz ösztöndíjat nyújtottunk a fiatal tehetségeknek: ennek egyik célja ma már a hagyományőrzés is, másrészt fontos a tudományos tartalom mellett az innováció területén is eredeti ötleteket tartalmazó pályázatok felkarolása” – ecsetelte Pakucs János, a tudományos diákköri tevékenységben részt vevő hallgatók és témavezetőik számára egyaránt jelentős segítséget biztosító BME Pro Progressio Alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint fogalmazott, az évek során bebizonyosodott, hogy a támogatás jó helyre került, sok sikeres jelentkezőből lett később oktató vagy eredményes vállalkozó. Végül emlékeztett arra: a rektori különdíj megszületésében is az játszott szerepet, hogy nagyon nehéz volt a sok színvonalas pályamű közül választani.

Az ünnepélyes díjátadó elnökségét Józsa János rektor, Veress Árpád, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke, valamint Pakucs János, a BME Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke alkották.

Elsőként a TDK Rektori Különdíjakat adták át azoknak, akik a BME házi Tudományos Diákköri Konferencián I. díjat nyertek dolgozataikkal. Őket és munkájukat segítő oktatóikat – immár hagyományosan – a karok Tudományos Diákköri Tanácsai terjesztették fel az elismerésre. Az okleveleket Józsa János rektor és Veress Árpád BME TDK-elnök adták át.

Építőmérnöki Kar: Lükő Gabriella
Dolgozatának címe: Hullámzáskeltette turbulens impulzus- és hőáramok becslése tavi légkör-víz határfelületen
Témavezető: Torma Péter egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Gépészmérnöki Kar: György Levente és Sipos Bence
Dolgozatuk címe: Polimer felület spektrális reflexióján alapuló anyagfelismerés, gépi tanulás használatával
Témavezető:
Mészáros László egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék

Építészmérnöki Kar: Budaházi Fanni
Dolgozatának címe: A pókhálók szerkezetének dinamikai vizsgálata
Témavezető:
Sipos András Árpád egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Madarász Lajos
Dolgozatának címe: Folyamatos gyógyszeripari poradagolás képelemzés alapú visszacsatolásos szabályozása
Témavezető:
Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Dobos-Kovács Mihály
Dolgozatának címe: Formális verifikációval támogatott tesztgenerálás autóipari környezetben
Témavezető:
Vörös András adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Kővári Bálint
Dolgozatának címe: Megerősítéses tanulás és MCTS integrálása trajektória követés esetére
Témavezető:
Bécsi Tamás adjunktus, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Természettudományi Kar: Keliger Dániel
Dolgozatának címe: Markov-folyamatok meanfield közelítése Erdős-Rényi-gráfokon
Témavezető:
Horváth Illés Antal tudományos munkatárs, MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Lukáts Gergely Dániel
Dolgozatának címe: Az OMHV reform hatásainak elemzése statisztikai módszerekkel
Témavezetők:
Molontay Roland tudományos segédmunkatárs, Sztochasztika Tanszék
Berezvai Zombor PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Ezt követően azok az oktatók vették át az 1987-ben alapított „TDK Munkáért” oktatói emlékplakettet – szintén a karok Tudományos Diákköri Tanácsai javaslatára –, akik életük részévé tették a hallgatók tudományos munkára történő nevelését sok éven át, szabadidejükben is foglalkoztak a diákokkal, és jelentős szerepet vállaltak a díjazott dolgozatok elkészítésében.

Építőmérnöki Kar: Torma Péter egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Gépészmérnöki Kar: Kovács Ádám egyetemi docens, Műszaki Mechanika Tanszék

Építészmérnöki Kar: Daragó László Attila egyetemi docens, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Nagy Zsombor Kristóf egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Kővári Bence egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Ficzere Péter adjunktus, Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék

Természettudományi Kar: Nagy Attila habilitált egyetemi docens, Algebra Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Benedek András egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

Az ünnepség további részében a Pro Progressio Alapítvány díjait osztották ki. Az okleveleket Józsa János rektor és Pakucs János kuratóriumi elnök nyújtották át.

A Pro Progressio Alapítvány Tudományos Diákköri ösztöndíját 1998 óta kaphatja meg karonként egy-egy hallgató TDK tevékenysége elismeréseképpen a kari Tudományos Diákköri Bizottságok javaslatára.

Építőmérnöki Kar: Kopitkó Tünde
Téma: Közúti vasúti járművek összehasonlító futástechnikai vizsgálata okostelefonok inerciális szenzoradatainak méréstechnikai alkalmazásával
Témavezetők:
Vinkó Ákos adjunktus, Út- és Vasútépítési Tanszék
Németh Réka infrastruktúra mérnök

Gépészmérnöki Kar: Gábor Tamás
Téma: Kerámiaipari robot gépészeti tervezése
Témavezető:
Farkas Zsolt adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék

Építészmérnöki Kar: Bene Bence
Téma: EGY NAP – A hajléktalanok térbeli és időbeni mozgása
Témavezető:
Szabó Julianna egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Hertner-Horváth Anna
Téma: A politejsav modulusának becslése kristályszerkezeti tényezők alapján
Témavezetők:
Kállay-Menyhárd Alfréd egyetemi docens, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Molnár János PhD hallgató

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Pap Norbert
Téma: FluidFM konzolok rugóállandójának meghatározása szimulációs és kísérleti módszerekkel
Témavezetők:
Bonyár Attila egyetemi docens, Elektronikai Technológia Tanszék
Nagy Ágoston Gábor doktorandusz
Hajnal Zoltán MTA KFKI
Horváth Róbert MTA KFKI

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: H. Zováthi Örkény Ádám
Téma: Városi környezetértelmezés valós idejű LiDAR szenzor és 3D lokalizációs térkép fúziójával
Témavezető:
Benedek Csaba tudományos főmunkatárs, MTA SZTAKI

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Kerekes Márk
Téma: Drónok alkalmazása last-mile jellegű feladatok megoldásában: a forgalomszervezés kérdései és optimalizálási eljárásai
Témavezető:
Bóna Krisztián egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Természettudományi Kar: Forrai Benedek és Sipos Bence
Téma: Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására
Témavezetők:
Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta egyetemi docens, Geometria Tanszék
Berezvai Szabolcs doktorandusz

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Kovács Tímea Viktória
Téma: A magyar pezsgőpiac fogyasztói preferenciáinak megismerése Q-módszertannal
Témavezető:
Kapusy Kata doktoranda

A Pro Progressio Alapítvány 2000-ben létrehozta a hallgatói TDK ösztöndíj mellett az Oktatói TDK ösztöndíjat is, amelyet karonként szintén egy-egy olyan oktató nyerhet el, akinek folyamatosan van TDK-n vagy OTDK-n eredményesen szereplő hallgatója.

Építőmérnöki Kar: Szalay Zsuzsa egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítési Tanszék

Gépészmérnöki Kar: Kovács Dorina doktorjelölt, Anyagtudományi és Technológia Tanszék

Építészmérnöki Kar: Szabó Levente egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Tömösközi Sándor egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Bonyár Attila egyetemi docens, Elektronikai Techanológia Tanszék

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Aradi Szilárd adjunktus, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

Természettudományi Kar: Molontay Roland tudományos segédmunkatárs, Sztochasztika Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Kun Ágota adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

2011-ben hirdette meg először a Pro Progressio Alapítvány OTDK hallgatói és tanári ösztöndíjat. Előbbiben a BME azon diákjai részesülhetnek, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyérmet kaptak, utóbbit pedig azon műegyetemi oktatók kaphatják, akiknek hallgatói a konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia-díjban részesültek.

OTDK hallgatói ösztöndíjasok:

Építőmérnöki Kar: Szagri Dóra
Téma: Idősotthonok nyári túlmelegedésének dinamikus szimulációval támogatott vizsgálata
Témavezető:
Nagy Balázs adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Építészmérnöki Kar: Pokol Júlia
Téma: Iskola Luxor nyugati partjára
Témavezető:
Vasáros Zsolt egyetemi tanár, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Tóth Gábor
Téma: Prosztatarákos szövetmetszetek glikomikai és proteomikai vizsgálata
Témavezető:
Turiák Lilla tudományos munkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Sárdi Dávid Lajos
Téma: Városi koncentrált igénypontok áruellátási rendszerének matematikai és szimulációs modellje
Témavezető:
Bóna Krisztián egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

OTDK oktatói díjasok:

Építőmérnöki Kar: Nagy Balázs adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Építészmérnöki Kar: Vasáros Zsolt egyetemi tanár, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Turiák Lilla tudományos munkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Bóna Krisztián egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Józsa János rektor az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság magas szintű működésének biztosításáért végzett tevékenysége, TDK szervezői és iskolateremtő munkássága elismeréseképpen „TDK Munkáért” oktatói emlékplakettet vehetett át, amelyre Veress Árpád, az ETDB elnöke terjesztette föl.

HA-GI
Fotó: Takács Ildikó