Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum partnerországokban zajló részképzésekre

A műegyetemi hallgatók számára is elérhető ösztöndíjak legalább 3, legfeljebb 10 hónapra nyerhetők el. A jelentkezők 70 ország egyetemei közül választhatnak.

„2020-tól a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram segítségével nemcsak a külföldi diákok tanulhatnak Magyarországon, hanem a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói számára is új lehetőségek nyílnak. A magyar fiatalok külföldi részképzésre jelentkezhetnek a Tempus Közalapítvány és a célországok támogatása révén. A kurzusok javarészt a nyelvi és a kulturális témakörökben való elmélyülést célozzák meg, de több esetben minden tudományterületre lehet jelentkezni. Így a BME diákjai egyebek mellett Kínában, Indiában vagy Marokkóban is élhetnek a lehetőséggel a Stipendium Hungaricum partnerországokkal kötött államközi megállapodásoknak köszönhetően” – tájékoztatta a bme.hu-t a BME Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatósága, hozzáfűzve, az ösztöndíj kifejezetten szakdolgozat, doktori képzésben részt vevő hallgatók esetén a disszertáció megírásához szükséges tudományos munkát is támogatja: a külföldi tanulmányok során lehetővé válik a nemzetközi hallgatói tudományos életbe történő bekapcsolódás a kutatói tevékenység és a megjelenés biztosításával. A szakmai és interkulturális tapasztalatszerzés a diákok hazai képzésébe beépül, és a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt jelent.

A Tempus Közalapítvány által meghirdetett Stipendium Hungaricum megállapodások keretében megvalósuló külföldi részképzések pályázati kiírása már elérhető. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, alap-, mester- vagy doktori képzésre vonatkozó részképzéseken vehetnek részt. A részképzés során a fogadó intézményben félévenként legalább 15 sikeresen teljesített ECTS – vagy azzal egyenértékű – kreditet kell szerezniük. Kreditrendszer hiányában vagy kutatási tevékenység esetén minimum heti 30 óraszámban kell sikeresen kurzusokat teljesíteniük, amelyet a fogadó intézménynek igazolnia kell.

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet. Emellett az adott célországban működő és az ösztöndíjprogram működtetéséért felelős külföldi partnerszervezetek (a továbbiakban „külföldi partner”) egyéb kritériumokat is megszabhat (pl. korhatár), így a külföldi partner honlapján is tájékozódni szükséges.

A pályáztatás egy célországba és nem egy konkrét felsőoktatási intézménybe történik. A pályázati felületen egy preferált felsőoktatási intézményt kell megjelölnie a hallgatónak.

A támogatás minimum 3 hónapra, legfeljebb 10 hónapra nyerhető el.

A Tempus Közalapítvány a jelen pályázati felhívás közzététele és a benyújtási határidők között bekövetkezett esetleges változásokat www.tka.hu honlapján közzéteszi.

A külföldi partner által felajánlott ösztöndíj, valamint a juttatások formája célországonként eltérő. Erről tájékozódni az 1. sz. mellékletből lehet.

Központi beadási határidő: 2020. február 19. – az ettől korábbi beadási határidők az 1. sz. mellékletben vannak feltüntetve.

Jelen felhívás a Stipendium Hungaricum partnerországok által felajánlott támogatások elnyerésére vonatkozik. A magyar fél által biztosított kiegészítő ösztöndíjtámogatás jelenleg tárgyalás alatt áll, végleges döntés 2020 márciusában várható. Ennek ellenére javasoljuk, hogy pályázatát abban az esetben is nyújtsa be, ha a magyar fél támogatása nélkül a részképzést nem tudná megvalósítani.

– GI –