Műegyetemi szellemitulajdon-kezelés új alapokon

A FIEK BRIDGE új kisfilmjében mutatja be egyik fontos feladatát.

A 2019-ben életre hívott BRIDGE a szellemi tulajdoni tanácsadáson, valamint a több kart érintő projektek szervezési és adminisztrációs támogatásán túl feltérképezi és adatbázisba rendezi a meglévő kompetenciákat, továbbá elősegíti az egyetemi innováció eredményeinek hasznosítását és piacra vitelét, adott esetben kockázati tőke bevonásával.

A FIEK BRIDGE a BME tudás- és technológiatranszfer központjaként különös figyelmet fordít a szellemi tulajdonjogok kezelésére. Az alábbi videóban Jókúti András, a BRIDGE iparjogvédelmi szakértője röviden ismerteti a szellemi tulajdon egyetemi kezelésének alkotóelemeit.

Ez a szervezet a kutatás-fejlesztés és az innováció területein hidat képez az ipari partnerek és a BME között. A korábban több különböző intézményi egység által szigetszerűen végzett feladatok kerültek most egy helyre, lehetővé téve az említett tevékenységek összehangolását – mondta a bme.hu-nak Bodzay Brigitta, a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) igazgatóhelyettese, ismertetve a 2019 júliusában létrejött BME-KFI Irodáról, amelynek angol nyelvű, jól kommunikálható neveként a „BME Research, Innovation and Development Gateway Entity” kifejezés rövidítését, a BRIDGE szót használják.

„A BRIDGE küldetése segíteni a Műegyetem munkatársait a kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött tudás, kapacitás és kompetencia hasznosításában, fokozva ezzel a BME elismertségét és az új források bevonását. Munkatársait az intézmény az ún. „harmadik missziós” tevékenységéhez szükséges szakemberekből állította össze, így rendelkezik iparjogvédelmi szakértővel, inkubációs vezetővel, projekt- és technológiai menedzserrel, és kommunikációs munkatárssal” – hívta fel a figyelmet Bodzay Brigitta, majd hozzátette: az iroda a szellemi tulajdonjogi tanácsadáson, a karok feladatait támogató szervezésen és ügyintézésen túl feltérképezi és adatbázisba rendezi a meglévő kompetenciákat annak érdekében, hogy az ipari partnerek számára a szabad kapacitások értékesíthetővé váljanak, egyúttal támogatja az intézményben megszülető ötletek piacra vitelét kockázati tőke bevonásával, illetve inkubációs szolgáltatások biztosításával, koordinálja, egyúttal menedzseli az összegyetemi projekteket, erősíti a BME kapcsolatait ipari és kormányzati szereplőkkel, valamint képviseli annak érdekeit a hazai és nemzetközi innovációs hálózatokban. A BRIDGE által működtetett BME Innovációs Platform lesz az a testület, amely az egyetemi innovációmenedzsment területén – a dékánok által delegált képviselők aktív részvételével – a karokkal való együttműködés operatív fórumaként szolgál. (A FIEK BRIDGE megalakulásáról a bme.hu cikkéből tudhat meg többet – szerk.)

A BRIDGE az ip@mail.bme.hu e-mail címen várja a témával kapcsolatos kérdéseket és felvetéseket.

– GI –