Elhunyt Vámossy Ferenc, a BME ÉPK professor emeritusa

A Műegyetem iskolateremtő oktató-kutatójának temetése 2020. június 24-én 10 órakor lesz a Farkasréti temető Hóvirág úti ravatalozójában.

Vámossy Ferenc okleveles építészmérnök, a BME Építészmérnöki Kar (ÉPK) Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének, valamint a MOME elődje, a Magyar Iparművészeti Főiskola Elméleti Intézetének egyetemi tanára, a BME Építészmérnöki Kar egykori tudományos dékánhelyettese és a Habilitációs és Doktori Bizottságának volt elnökhelyettese, az MTA doktora életének 90. évében, 2020. április 10-én, nagypénteken hunyt el.

Vámossy Ferenc professzorban a Műegyetem igazi iskolateremtő oktató-kutató professzorát veszítette el. Gazdag, csaknem négyszáz tételt meghaladó publikációs listája és nívódíjas könyvei, köztük a Korunk építészete valamint a Kollár Lajossal közösen írt, a Mérnöki alkotások esztétikája alapvetően hozzájárult építészgenerációk szemléletének formálásához, az építészeti kultúra és diszciplínáinak, továbbá a mérnöki alkotómunka esztétikai minőségének elmélyült megismeréséhez. Oktatói munkássága – amelynek fő tantárgyai a kortárs építészet témaköréből kerültek ki – közelebb hozta az építészmérnöki és az iparművészeti képzés alkotóműhelyeit, meghatározó hazai intézményeit.

A posztgraduális képzésben elért eredményeit a sikeres Mérnöktovábbképző Intézetben tartott kurzusok, majd a MÉSZ Fiatal Építészek Köre (Mesteriskola) I. és II. ciklusának tanulmányi vezetése mellett első sorban a BME Építészmérnöki Karon megindított doktori képzés megszervezése, és a kettős, Építés-, illetve Építészettudományi PhD-program előkészítése, megvalósítása jelzi. Ezzel a több mint százéves műegyetemi építészképzésben természetes egyensúly alakult ki a műszaki, mérnöki képességeket és a téralakító, művészi képességeket fejlesztő szakmai műhelyek lehetőségei között.

Szerteágazó közéleti tevékenységéből kiemelkedik a Magyar Építőművészek Szövetségében végzett több mint fél évszázados munkássága, a számos szakmai bizottsági munkából a Magyar Akkreditációs Bizottság Művészetelméleti és Mesterképzési Szakbizottságnak elnöki, valamint a BME Építészmérnöki Kar Habilitációs és Doktori Bizottságában vállalt alelnöki pozíciója. Az MTA Műszaki Osztályának lapját, az Építés-Építészettudományt (illetve annak jogelődjét) hatvan éven át szerkesztette.

Munkásságának elismerését számos díjjal, így Ybl Miklós-, Széchenyi-, Szent-Györgyi Albert-, Apáczai Csere János-, Pro Architectura díjjakkal, továbbá a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetéssel ismerte el szűkebb szakmai közössége és a magyar társadalom.

Vámossy Ferencet a BME saját halottjának tekinti.

Fotó: Építészfórum
Bélyegkép forrása: Építészfórum