Elismerés az OTDK legkiválóbb hallgatóinak és felkészítő tanáraiknak

Több műegyetemi hallgató és oktató is nívós elismerésben részesült a XXXV. OTDK lezárása után. A díjakat hagyományosan az MTA Dísztermében adják át novemberben.

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság összesen 48 Pro Scientia, 2 Pro Arte és egy Junior Pro Scientia Aranyérem odaítéléséről döntött 2021-ben.

A díjazottak közül 10 műegyetemi hallgató kapott Pro Scientia, illetve Pro Arte elismerést.

 

Pro Scientia Aranyérem

Pejtsik Diána (Természettudományi Kar) – 2. helyezett, Biológia szekció, Neurobiológia 1. alszekció – „A szorongásos és depresszív vonások komorbid megjelenése egér modellben”

Hajas Tamás Zoltán (Természettudományi Kar) – 1. helyezett, Fizika, Földtudományok és Matematika szekció, Fizika alszekció, Atommag- és Nukleáris Fizika tagozat – „Tranziens reaktorfizikai folyamatok vizsgálata saját fejlesztésű, végeselem-módszeren alapuló diffúziós kóddal”

Varnyú Dóra (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) – 1. helyezett, Informatikatudományi Szekció, Képfeldolgozás és grafika tagozat – „PET rekonstrukció javítása a fotondetektálás mélységének modellezésével”; 2. helyezett - Számítógépes látás és képfeldolgozás tagozat, „PET képalkotás javítása irányított szűréssel”

Reizinger Patrik (Villamosmérnöki és Informatikai Kar) - 1. helyezett, Informatikatudományi Szekció, Mesterséges intelligencia 1 tagozat – „Figyelmi mechanizmus-alapú, kíváncsiság-vezérelt mély megerősítéses tanulás modellek”; különdíj - Rendszer- és irányítástechnika 2 tagozat – „Orientációmeghatározó és -szabályozó alrendszer fejlesztése LEO pályán működő kisműholdakhoz”

Horváth Réka Anna (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) – 3. helyezett, Kémiai és Vegyipari szekció, Fizikai kémia 1 tagozat – „Metanol és szuperkritikus szén-dioxid elegyedési tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel”

Dargó Gyula (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) – 1. helyezett, XXXIV. OTDK Kémiai és Vegyipari szekció, Szerves Kémia 2 tagozat – „Axiális és centrális kiralitással rendelkező új, enantiomertiszta binaftil-cinkona-(tio)négyzetamid organokatalizátorok előállítása és alkalmazása enantioszelektív reakciókban”

Lukáts Gergely Dániel (Természettudományi Kar) - 2. hely, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban 2 tagozat – „Statistical analysis of the reformed BME SET system”

Lükő Gabriella (Építőmérnöki Kar) – 1. hely – Műszaki Tudományi Szekció, Víz- és környezetmérnöki modellezés tagozat – „Hullámzáskeltette turbulens impulzus- és hőáramok becslése tavi légkör-vízhatárfelületen”

Horváth Hanna Zsófia (Gépészmérnöki Kar) - 1. hely – Műszaki Tudományi Szekció, Műszaki Mechanika tagozat – „Vontatmányok nemlineáris rezgése”

 

Pro Arte Aranyérem

Zacher Bendegúz (Építészmérnöki Kar) – 1. hely (Kaknics Péterrel) - Művészeti és Művészettudományi szekció, Építészet 2 tagozat – „Konstruktív redukció”; 2. hely - Művészetelmélet 3. tagozat – „Referencia nélküli építészet - Valerio Olgiati építészete saját tervezéselméletének tükrében”

A XXXV. OTDK műegyetemi sikereiről a bme.hu egy korábbi összeállításában számolt be.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem 2021. évi nyerteseinek teljes névsora az OTDT honlapján olvasható.

A Pro Scientia Aranyérem kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatására, szaktudásának elmélyítésére, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülésére és elismerésére alapította 1989-ben.

Az Aranyérem a kiemelkedő összteljesítményt ismeri el, ezért a tanulmányaiban és a kiválasztott szakmai területen is kiemelkedő teljesítményt nyújtó, arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adó hallgatók nyerhetik el.

2021-ben 90 Mestertanár jelölés érkezett 19 intézményből. A szakmai bizottságok által felterjesztett 64 jelöltből 49-en kapták meg 2021-ben a Mestertanár Aranyérmet, köztük 3 műegyetemi oktató.

Bóna Krisztián – BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK), Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense

Insperger Tamás – BME Gépészmérnöki Kar (GPK), Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

Vörös András – BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK), Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének adjunktusa

A 2021-ben Mestertanári Aranyéremmel jutalmazott oktatók teljes névsora az OTDT honlapján  érhető el.

Az OTDT a Mestertanár Aranyérem kitüntetést a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására alapította 1997-ben. Az elismerést azon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából hozták létre, akik elősegítik és kibontakoztatják a hallgatók – a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató – tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységét. A díjjal a témavezetőként és a tudományszervezőként éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát ismeri el a testület.

Az elismeréseket várhatóan 2021 novemberében, hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében adja át Szendrő Péter, az OTDT elnöke, Freund Tamás, az MTA elnöke.

 

TZS-HA