„A nemzetközi kiválóság követelményeivel összhangban fejlesztjük a GTK-t”

A legfőbb szervezeti, infrastrukturális átalakításokról, az oktatási-kutatási területet és a nemzetköziesítést érintő terveiről kérdeztük a több mint két éve kinevezett kari vezetőt.

„3 évvel ezelőtt, az akkori kari vezetés és a BME között kialakult konfliktus utáni nehéz helyzetet megoldottuk, stabilizáltuk a kar működését, és elindultunk egy új fejlődési pályán, amelynek célja a nemzetközi felsőoktatási kiválóság. Közös megegyezéssel 4 helyett 2 évre csökkentettük az ELTE-re 2017-ben távozott 40 tanár visszaoktatásának időtartamát, a kieső kapacitás és kompetenciák visszaépítése a vártnál hamarabb megtörtént” – jelentette ki Koltai Tamás, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) dékánja, aki azt hangsúlyozta: ma már a GTK fejlesztésére koncentrálnak, ennek jegyében négy területen kezdeményezett átalakításokat.

Az oktatás tartalmi fejlesztése érdekében megújították a vezetés és szervezés, a pénzügy, a marketing, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakokat, valamint a pénzügy és számvitel alapszakot, de zajlik a többi szak tartalmának korszerűsítése is – részletezte a professzor, hozzátéve, „megjelentek a vezetői információs rendszerekkel, digitális transzformációval és adatelemzéssel kapcsolatos tantárgyak, amelyeket közösen fejlesztünk a műszaki karok munkatársaival. A cél: a sajátos, műszaki környezetben működő GTK-n a műszaki, technológiai fejlődéssel összefüggő ismeretek beépülése a gazdaság- és társadalomtudományi képzésbe”. Ezzel együtt az oktatást és kutatást támogató korszerű szervezeti struktúra lényeges eleme a Dékáni Hivatal és a tanszékek feladatainak átalakítása. Az előbbi végzi a szakokat érintő valamennyi oktatásszervezési, marketing- és menedzsmentfeladatot, utóbbiak ugyanakkor szakterületük oktatásával és kutatásával, valamint az ehhez közvetlenül kapcsolódó adminisztrációval foglalkoznak. Mindezt segíti a kari Moodle rendszer bevezetése, egységes és korszerű keretet nyújtva a kurzusok informatikai támogatásához. Emellett csaknem másfél éve használják a saját fejlesztésű informatikai programot, amely segíti valamennyi kari testület és a Doktori Iskola bizottságainak munkáját.

A kari munka szervezése és értékelése szempontjából kiemelten fontos az idén kísérleti jelleggel induló teljesítményértékelési rendszer (TÉR), amelyet a kari kollégák bevonásával, egy éves munka során alakítottak ki arra törekedve, hogy differenciáltan értékelhető legyen az oktatási, a kutatási és a közfeladatok ellátása területén végzett munka – emelte ki Koltai Tamás. Elmondta még: „a TÉR célja a sikeres egyetemi pályán kiemelten fontos valamennyi tevékenység értékelése, az egyéni motiváció erősítése és a szakmai előmenetel támogatása”.

A kar erőteljesebb nemzetközi jelenlétét, láthatóságát több intézkedés célozza – osztotta meg a bme.hu-val Koltai Tamás. Kifejtette, egyrészt létrehozták a Nemzetközi Tanulmányi Irodát, amely a külföldi hallgatókat érintő felvételi eljárást, valamint a nemzetközi hallgatók tanulmányi folyamatát támogatja: szeptembertől a kar történetében először indult angol nyelven is 3 mesterszak és a PhD képzés, összesen 70 fővel. Másrészt a GTK csatlakozott a European Foundation for Management Development (EFMD) szervezethez. „E nemzetközi intézményhez olyan üzleti iskolák tartoznak, amelyek a menedzsmentképzés területén a nemzetközi kiválóságot hangsúlyozzák, és amelyek egységes normák alapján működtetik képzési rendszerüket. Ezzel a lépéssel az ebbe a körbe tartozó intézmények és azok értékrendjéhez való elköteleződésünket nyilvánítjuk ki” – említette a számos előny közül a legkiemelkedőbbet a dékán, megjegyezve, hogy mindeközben megerősítették és új tartalmakkal töltötték fel a Rochester Institute of Technology (RIT), valamint a GTK közötti együttműködési megállapodást. Ennek keretében az egyesült államokbeli oktatók nemcsak az MBA képzéshez kötődő intenzív kurzusok megtartására érkeznek a karra, hanem más programokon is részt vesznek azzal a céllal, hogy hosszú távú kapcsolatot építsenek ki műegyetemi kollégáikkal. A szakember a nemzetközi rendezvények szervezését is prioritásként kezeli: a Műegyetemen nagy sikerrel idén másodszor megtartott BME Model UN és a tavalyi 25. EurOMA konferencia után jövőre jeles külföldi vendégek részvételével zajlik majd egy nagy nemzetközi fenntarthatósági találkozó is a Q épületben. (A BME Model UN konferenciáról és a European Operation Management Association programjairól korábban a bme.hu is beszámolt – szerk.)

25. EurOMA konferencia a BME-n (Forrás: Thaler Tamás)

„A kutatási kapacitás növelése érdekében igyekszünk csökkenteni az oktatók adminisztrációs terheit, továbbá folyamatosan érkeznek a karra neves kutatók, akik közül kiemelten fontos szerepet tölt be az idén kinevezett 3 új egyetemi tanárunk. A kari tudományos élet erősítésének fontos eleme a bme.hu által is korábban bemutatott – Quantitative Social and Management Sciences http://qsms.mokk.bme.hu/ (QSMS) elnevezésű kutatócsoport, valamint a doktori iskolánk, amely az előző évekhez képest nagyobb hallgatói létszámmal, megújult tantervvel és frissen érkezett témavezetőkkel vált a kutatási tevékenység legfontosabb katalizátorává” – ismertette Koltai Tamás.

P. Jean-Jacques Herings, a Maastrichti Egyetem professzora tartott előadást a QSMS kutatócsoport által szervezett angol nyelvű szeminárium egyikén

A kar társadalmi beágyazottságának növelése érdekében fontos a gazdasági élet szereplőivel való szoros kapcsolat: „a Magyar Nemzeti Bankkal szeptemberben megkötött együttműködési megállapodás lényege, hogy a napjainkban fontos és aktuális közgazdasági, gazdálkodási, jogi és társadalmi kérdésekről együtt gondolkodjanak gazdasági, műszaki és társadalomtudományi szakemberek” – hívta fel a figyelmet a dékán. Ennek részeként az MNB szakembereivel közös kutatási projekteket és rendezvényeket szerveznek, valamint hallgatói kiválósági pályázatokat, versenyeket hirdetnek. Ezek közül az első éppen október közepén zárult le. A mesterséges intelligencia gazdasági hatásival, a pénzügyi folyamatok fenntarthatósági kérdéseivel, valamint a pénz jövőjével foglalkozó témakörökben több mint 100 BME-s hallgatói tanulmány érkezett, amelyek közül a legjobbak jelentős díjakat kapnak.

„Az elmúlt két évben hozott intézkedéseinket a jelentős nemzetközi felsőoktatási rangsorokon való eredményesebb szereplésünk érdekében valósítottuk meg: javítunk az oktató/hallgató arányon, a kutatás eredményességét mutató paramétereken, a nemzetköziesítésre vonatkozó jellemzőkön, valamint a társadalmi beágyazottságon” – zárta a beszélgetést Koltai Tamás, aki szerint a GTK jó úton halad afelé, hogy sikeresen töltse be a BME speciális környezetéből fakadó és a XXI. században kiemelten fontos küldetését: a műszaki területek kiegészítése korszerű gazdasági, társadalmi ismeretekkel, valamint a műszaki, technikai haladás eredményeinek megjelenítése a gazdasági képzésekben és kutatásokban.

– GI –
Fotó: Philip János