20. Educatio kiállítás: Kígyózó sorok a Műegyetem standjánál

A BME összes kara bemutatkozott a jubileumi rendezvényen, ahol oktatóinkat és hallgatóinkat kérdezhették a felsőoktatás és a továbbképzés lehetőségeiről a pályaválasztás előtt állók.

„Az újabb fejlesztések megvalósításával minden eddiginél egységesebb, színesebb és tágasabb kiállítóteret rendeztünk be, várva a felvételire készülő ifjakat, továbbá szüleiket és tanáraikat. Igyekeztünk széles körűen tájékoztatást adni a műszaki felsőoktatás vezető intézményének képzési palettájáról, ösztöndíj-lehetőségeiről, pályázatairól, remélve, hogy az ott szerzett élmények és információk lényegesen segítik a fiatalok felelős döntését az idei felvételi jelentkezés benyújtásakor” – mondta a 2020. január 9. és 11. között a Hungexpo „A” pavilonjában tartott jubileumi Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás után Nagy Gábor, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) igazgatója. A műegyetemi megjelenést koordináló szervezeti egység vezetője kifejtette, a BME 150 négyzetméteres területet rendezett be a központi színpad melletti kiemelt helyen, a karok pultjai mellett új „szereplővel”, a BME Idegen Nyelvi Központtal, valamint a látogatóknak biztosított pihenő részleggel, mobiltöltő állomással és babzsákokkal. Érdekességként említette, hogy a standnál, a résztvevők 3D nyomtatót, egy digitális homokozót és egy nagyfeszültségű hordozható villámlabort is szemügyre vehettek.

Az immáron 20. alkalommal megrendezett fővárosi Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás célja, hogy választ adjon a felsőoktatáshoz és a továbbképzéshez kapcsolódó kérdésekre, összekösse a hazai és a külföldi egyetemeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket és a továbbtanulás előtt állókat. Az esemény névadója idén az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Az ingyenesen látogatható, ám regisztrációhoz kötött háromnapos seregszemlén 20.000 négyzetméteren, 17 ország csaknem 200 kiállítója, köztük több mint 50 felsőoktatási intézmény mutatta be az elérhető képzéseket az érdeklődő 53.000 látogatónak. A kiállítók között az intézmények oktatói, hallgatói adták át első kézből a legaktuálisabb információkat.

A szervezők gondoltak a pedagógusokra, intézményvezetőkre is, akik a hazai felsőoktatás legnagyobb seregszemléjén tájékozódhattak a legújabb szakmai újításokról, módszerekről vagy akár a magyar felsőoktatás jövőjéről is. Az érdekes programelemek között voltak kerekasztal-beszélgetések, tudományos kísérletek és szórakoztató programok.

„A rendezvény résztvevőinek életkora széles spektrumon mozgott: a látogatók zöme továbbra is az érettségi előtt álló korosztály, ám találkoztunk olyan 16-17 éves középiskolásokkal, akiknek csak később lesz aktuális a pályaválasztás, ám már most tájékozódni szerettek volna a felsőoktatási lehetőségekről, hogy a majdani felvételijükkor már az itt megszerzett információ birtokában hozhassanak életre szóló döntést. A látogatók között voltak olyan hallgatók is, akik a tanulmányok mellett végezhető szakmai tevékenységek iránt érdeklődtek, párhuzamosan végeznének további képzéseket, váltást fontolgatnak vagy külföldi ösztöndíj-lehetőségeket térképeztek fel” – osztotta meg további tapasztalatait a szervező HSZI igazgatója.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nevében Józsa János rektor köszöntötte az érdeklődőket, egyúttal megnyitva az összegyetemi prezentációsorozatot.

A BME valamennyi karát dékánok vagy helyetteseik mutatták be.

Lovas Tamás, a BME ÉMK oktatási dékánhelyettese

Bihari Péter, a GPK oktatási dékánhelyettese

Alföldi György, az ÉPK dékánja

Nagy József, a VBK dékánja

Charaf Hassan, a VIK dékánja

Mándoki Péter, a KJK dékánja

Horváth Miklós, a TTK dékánja

Lógó Emma, a GTK oktatási dékánhelyettese

Továbbá számos kar képviseltette magát egyéni előadásokkal is:

Lógó Emma, a GTK oktatási dékánhelyettese "Szuperhősök iskolája" címmel prezentált a kari képzési lehetőségekről.

Charaf Hassan, a VIK dékánja a karon 2020-ban elérhető oktatási opciókról tájékoztatott és bemutatta a több mint egy hónapja az űrben lévő 5x5x5 cm-es SMOG-P zsebműholdat, amelyet teljes egészében a Műegyetemen fejlesztettek tanárok és hallgatók.

Kiszely Zoltán, a BME Nyelvvizsgaközpont vezetője az intézmény nyújtotta potenciálokat ismertette: a nyelvtanulásról, a fordító- és tolmácsképzésről és a megszerezhető bizonyítványokról tárta a közönség elé a legfontosabb tudnivalókat.

Lovas Tamás, a BME ÉMK oktatási dékánhelyettese a műegyetemi építőmérnök-képzéssel kapcsolatos információkat osztotta meg a hallgatósággal.

A karok tájékoztató anyagai mellett a szemlélődők kézhez vehették a BME Felvételi Kalauzát is, amelyből minden fontos információt megtudhattak például a jelentkezés mikéntjéről és a szakokról.

A hallgatók kooperatív képzéséhez szükséges vállalati partnerek szakmai gyakorlóhelyként való bevonásáról a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara együttműködési megállapodást kötött a Schönherz Iskolaszövetkezettel, amelyet a felek ünnepélyes körülmények között az Educatio kiállítás megnyitója keretében írtak alá 2020. január 9-én.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2018 szeptemberében hazánkban elsőként indította el a BProf üzemmérnök-informatikus alapképzést, melynek képzési időtartama 6 szemeszter. Az új képzés célja a magyarországi informatikus szakemberhiány csökkentése, a gazdaság számára megfelelő mennyiségű és minőségű informatikus szakember képzése. 2020 szeptemberében több mint 100 diák kezdi meg a képzés utolsó 2 félévét, amelynek jelentős részét a hallgatók vállalatoknál töltik. Ez biztosítja az erős elméleti alapokkal felvértezett diákok számára a közvetlen gyakorlati tapasztalat megszerzését és lehetőséget ad arra is, hogy – kölcsönös elégedettség esetén – a hallgató a végzése után a vállalatnál helyezkedjen el.

A megállapodást a BME képviseletében Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár, Charaf Hassan, a VIK dékánja, az iskolaszövetkezet részéről pedig Baross Levente elnök látták el kézjegyükkel.

Az ünnepélyes aláírási ceremónia résztvevői (balról jobbra): Baross Levente, a Schönherz Iskolaszövetkezet elnöke, Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár, Charaf Hassan, a VIK dékánja (Fotó: BME VIK Facebook-oldal )

TZS-GI
Fotó: Philip János, Takács Ildikó, SPOT