Természettudományi Kar

A Kar az Egyetem egyik legfiatalabb karaként 1998 óta működik, azonban tanszékeink jelentős része (más karok keretében) sokkal nagyobb hagyományokra tekinthet vissza. A Kar által gondozott tudományterületek és képzési ágak a fizika, a matematika, a nukleáris technika és (2010 óta) a kognitív tudományok. Tanszékeink alapvetően intézetekbe szerveződve működnek. A Fizikai Intézetben az Atomfizika, az Elméleti Fizika és a Fizika Tanszékek, a Matematika Intézetben: az Algebra, az Analízis, a Differenciálegyenletek, a Geometria és a Sztochasztika Tanszékek, a Nukleáris Technikai Intézetben pedig az Atomenergetika és a Nukleáris Technika Tanszékek, végül, egyelőre különálló tanszékként a Kognitív Tudományi Tanszék. Karunk mintegy 200 oktató-kutató munkatársat foglalkoztat. Saját szakjainkon túl az Egyetem többi karának képzésein is mi oktatjuk a matematika és a fizika alaptantárgyak legnagyobb részét.
 
Évente nagyjából 100 új hallgatót veszünk föl, országos szinten általában a legmagasabb, 380-400 pontos felvételi ponthatárral. Alapképzési szakjainkon mintegy 300 hallgató végzi tanulmányait. Alapképzéseinkre mesterképzési szakok is épülnek, amelyeken összesen közel 150 hallgató tanul. Karunk lehetőséget biztosít tudományos fokozat megszerzésére is a Fizikatudományok, a Matematika- és Számítástudományok valamint a Pszichológia (Kognitív tudományok) doktori iskolákban, ahol összesen kb. 100 doktoranduszhallgató képzése folyik. Szakjaink fontos sajátossága, hogy a műegyetemi környezetbe beágyazva működnek. Az oktatásba bekapcsolódnak a gazdasági, az informatikai és a műszaki területeken oktató karok egyes tanszékei is, betekintést nyújtva az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásába. A kurzusok kis létszáma lehetővé teszi a nagyobb odafigyelést az egyes hallgatók speciális igényeire, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A Nukleáris Technikai Intézet által üzemeltetett oktató reaktor európai szinten is kivételes lehetőséget biztosít a fizikus képzésben résztvevők számára.