Skip to main content

News feed

Május 15-től pályázhatók az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program felhívásai

2024. 04. 01.

2024. május 15-től lehet pályázni az EKÖP-24 és az EKÖP-KDP 2024/2025. tanévi  pályázati fordulójában.

Az EKÖP a korábban megszokott Új Nemzeti Kiválóság Program (röviden ÚNKP) és a Kooperatív Doktori Program (röviden KDP) a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által összevont Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) két alprogramjaként fut tovább.

 

EKÖP-24

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása. A Program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban résztvevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben tanuló – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes, kiemelkedő kutatási tevékenységet folytatnak.

2024. május 15-június 10. között pályázható 5 kategóriában az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben részt vevő vagy ezekre felvételiző hallgatók és az egyetemi fiatal oktató, kutatók körében további két kategóriában. A pályázatokat az EKÖP Portálon keresztül kell benyújtani. A pályázók számára minden szükséges információ elérhető a pályázati felhívásban a bme.hu/ekop oldalon.

EKÖP-KDP-24

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása. A pályázat olyan, doktori képzésben résztvevő hallgatók számára nyújtanak lehetőséget, akik a doktori státuszuk mellett a felsőoktatási intézményen kívül, elsősorban vállalatoknál folytatnak kutatómunkát (munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban), amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

2024. május 15-június 7 között pályázható doktorandusz hallgatók számára az EKÖP-KDP program felhívása, ami a bme.hu/kdp oldalon érhető el.