Skip to main content

News feed

Új, átfogó szervezeti egység a Műegyetemen

2017. 04. 03.

Megkezdte munkáját a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ, amely kutatásszervezési modell is az egyetem és a vállalatok közös, stratégiai együttműködésével és irányításával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” stratégiában (2014) fogalmazta meg azt a célt, hogy az egyetemi kutatási-fejlesztési tevékenységet közelíteni kell a vállalatok igényeihez (a dokumentum első ismertetésének helyszíne éppen a Műegyetem volt – szerk.). Ennek érdekében dolgozta ki a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) koncepcióját. A koncepció nagymértékben épít a BME-n 2009-2014 között megvalósított, az egyetemi technológia- és tudástranszfer fejlesztését szolgáló TÁMOP projektben kidolgozott Ipari Campus programra.

A BME rektora 2015-ben eseti bizottságot kért fel a BME FIEK stratégiájának kidolgozására, és a FIEK központ szakmai tevékenysége, valamint az együttműködő vállalati kör meghatározására. E munka eredményeként alakult ki a majdani BME FIEK tevékenységében résztvevő vállalatok köre, a tervezett fő kutatási területek, valamint az innovációs ökoszisztéma fejlesztéséhez szükséges FIEK-szolgáltatások is. E munkára támaszkodva, azaz a kialakított FIEK koncepció ismertetésére szentelt önálló részt a BME az intézmény 2016-ben kidolgozott Intézményfejlesztési tervében is.

A koncepció megvalósításának lehetősége elérhető közelségbe került, amikor az NKFIH 2016 nyarán pályázatot írt ki a FIEK-ek megvalósítására a Közép-magyarországi régióban. A BME és partnervállalatai együttes munkával a Dr. Kollár László tudományos és innovációs rektorhelyettes által vezetett csapattal pályázatot készített, amely kiemelkedő minősítéssel nyert 4 évre 4 Mrd forint összegű támogatást.

A BME FIEK tehát mindenekelőtt egy nagy ívű pályázati program, amelyben az egyetem mellett négy meghatározó iparvállalat (a Magyar Villamos Művek Zrt., a Siemens Zrt., a Nokia Networks and Solutions Kft. és a Richter Gedeon Nyrt.) vesz részt. A program keretében a konzorcium digitális innovációs ökoszisztémát alakít ki – a társadalomban és a gazdaságban horizontális szerepet betöltő információs- és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével –, elősegítve a kapcsolódó szakterületek versenyképességének további növekedését. Az IKT mindent átszövő és dinamizáló potenciáljának köszönhetően gyors átfutással hasznosulnak majd az ipar által megfogalmazott igényeken alapuló kutatási eredmények az egyes szakterületeken. Az elsőként induló alprogramokhoz közös IKT elveket és módszereket alkalmazva – ez által közös platformot biztosítva – érhető el előbbiek hatékony működése, kontrollálása és fenntartása az energetikában, valamint a gyógyszeripari technológiákban.

A FIEK program céljait mutatta be a 2016 novemberében tartott Műegyetemi megoldások című konferencia is, amelyen Józsa János akadémikus, a BME rektora így fogalmazott: „A hallgatókkal és az iparral együtt végzett alkotómunka a Műegyetem igazi ereje”. (…) „A gazdaság számára is hatványozódik az a tudás, amit az egyetem különböző szakterületei és kompetenciái jelentenek” (bővebben erről ITT olvashat – szerk.).

A FIEK azonban ennél jóval több – egy újszerű kutatásszervezési modell, amelynek alapján az egyetem és a vállalatok közös, stratégiai együttműködésével és irányításával működtetjük az egyetem FIEK szervezetét, amelyet a BME Szenátusa januári ülésén hozott létre átfogó szervezeti egységként 2017. április 1-i indulási dátummal. A FIEK pozicionálása és működése átfogó szervezeti egységként – azaz a karokkal azonos szinten – kifejezi azt is, hogy a BME Szenátusa nagy jelentőséget tulajdonít ennek az új kutatási és innovációs modellnek. A FIEK perspektíváit bővíti az is, hogy várhatóan a szervezet keretében folytatja munkáját többek között a rendkívül sikeres DEMOLA nyílt innovációs platform és a Massachusetts Institute of Technology (MIT) módszertanra épülő MIT BME Venture Mentoring System is (a bme.hu cikkei a Demoláról, illetve az MIT Venture mentoring rendszeréről, emellett a Demola legfrissebb híreit is összefoglaljuk a napokban – szerk.).

Az érdeklődők a BME Intézményfejlesztési Terv 2. mellékletében találnak több információt a BME FIEK stratégiájáról. A rövidesen induló www.fiek.bme.hu honlap olvasói pedig folyamatos tájékoztatást kapnak a FIEK eredményeiről és szolgáltatásairól.

- TJ -