Koncentrált "tudásgenerálás” a fejlett tömegközlekedésért

Együttműködési megállapodást kötött a BME Környezetgazdaságtan Tanszék és a VOLÁN Egyesülés a felsőoktatás és a vállalati gyakorlat közötti tudástranszfer elősegítésére.

A megállapodást Simon Gábor vezérigazgató és Csete Mária tanszékvezető, a BME Fenntarthatósági és Erőforrás-gazdálkodási Kompetencia Központ képviselője írta alá. Az együttműködés két fő területre terjed ki: kutatási, elemzési-értékelési, valamint oktatási-képzési tevékenységre. Ez utóbbi területen a felek a megállapodás létrejötte után már konkrétumokról is tárgyaltak.

A BME Környezetgazdaságtan Tanszék keretei között működik a Fenntarthatósági és Erőforrás-gazdálkodási Kompetencia Központ Pálvölgyi Tamás vezetésével. A BME kutatóegyetemi programja keretében létrehozott Központ egyetemi és egyetemen kívüli együttműködő partnerekből álló hálózat, amelynek célja a felsőoktatás és kutatás, a vállalati gyakorlat, valamint a területi és központi közigazgatás eredményeinek, jó gyakorlatainak megismertetése a fenntarthatóság és a természeti erőforrás-gazdálkodás területén.

A VOLÁN Egyesülésnek jelenleg 62 tagszervezete van, amelyek autóbusz-közlekedési, illetve árufuvarozási, szállítmányozási és szolgáltatási tevékenységet végeznek. A személyszállítással foglalkozó tagszervezetek naponta másfél millió utast szállítanak, és szinte az összes magyarországi települést ellátják, nemzetközi autóbuszjárataik pedig 13 országba szállítják az utasokat. Az Egyesülés nem titkolt szándéka a fiatal generáció elérése és megszólítása.

Az oktatási-képzési együttműködés keretében az Egyesülés lehetőséget biztosít a BME hallgatóinak, hogy a tanszéken keresztül projektfeladatokat, szakmai gyakorlatokat, diplomamunkákat, tudományos diákköri kutatómunkát végezhessenek az Egyesülés alá tartozó cégcsoportnál. Lehetséges kutatási területek: fenntarthatósági kérdések a tömegközlekedés területén, alternatív meghajtású autóbuszok környezeti és költség-haszon elemzése, tömegközlekedési telephelyek környezetvédelme stb.

Az Egyesülés nyitott továbbá évenkénti hallgatói versenypályázat megrendezésére is, amelyben a BME hallgatói szakmai versenydolgozatokat készíthetnek és prezentálhatnak egyebek mellett az alábbi témákban: gáz- és elektronikus buszok beszerzése, üzembe állítása – fenntarthatósági elemzés témakörben, fenntarthatóbb buszközlekedés fejlesztése a klímavédelem érdekében stb. Az aláíró partnerek tervezik még közös ösztöndíj és alumni program beindítását is.

A kutatás, elemzés-értékelés közös feladatai a tervek szerint a fenntarthatósági és vállalati társadalmi felelősségvállalási értékelések, a vállalati fenntarthatósági stratégiák kialakítása, klímastratégiák egyeztetése, CSR programok, tanácsadás, tematikus vállalati alumni programok, vállalati tréningek, vállalati fenntarthatósági napok lehetnek. A módszertani kutatások és fejlesztések keretében pedig vállalati és térségi/települési fenntarthatósági értékelési metodikák kialakítására, indikátorok fejlesztésére, “lábnyom” számítási eljárások kialakítására, életciklus elemzésekre, környezeti értékelésekre kerülhet sor.

A Környezetgazdaságtan Tanszék a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel is képzési és kutatási együttműködési megállapodást kötött, amelynek keretében a felek közös programot indítanak az ágazat megfelelő szakember-utánpótlásának biztosítása érdekében.

A jövőbeli felhívásokról, pályázati lehetőségekről és aktualitásokról a központ és a tanszék honlapja (fk.bme.hu, kornygazd.bme.hu) nyújt részletes információt.