Ugrás a tartalomra

Hallgatói ügyintézés

Központi Tanulmányi Hivatal (KTH)

KTH fő feladata az alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi adminisztrációja.

A szükséges és vonatkozó jogszabályok és ügyrendek betartásával a KTH:

  • kezeli a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatait, 

  • nyilvántartja a felvételi és tanulmányi eredményeket,

  • elkészíti és eljuttatja a kérelmezőhöz az egyetem által kiadott igazolásokat,

  • adatokat szolgáltat az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre feljogosított szervezet számára,

  • közreműködik a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében,

  • közreműködik az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben,

  • nyilvántartja az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet.

A KTH az érvényben lévő jogszabályok, szabályzatok és ügyrendek alapján végzi munkáját, és nem hoz döntést, csak végrehajtja azokat.

Kép
előadó magyaráz

Dékáni hivatalok oktatási ügyekben

Kép
hallgatók

Az egyes karok dékáni hivatalai a felelősek a tantervekért, a tantárgyak programjáért, azok követelményeiért, továbbá a tantárgyak meghirdetéséért és az órarend készítésért. A KTH-ban beadott hallgatói kérelmekről a dékán, a dékánhelyettes vagy a Kari Tanulmányi Bizottság dönt, majd e döntésről végül a KTH értesíti a hallgatót.

Kari dékáni hivatalok elérhetőségei:

Továbbá a KTH aloldalán karonkénti bontásban a képzésekre, mintatantervekre, órarendekre vonatkozó legfontosabb információk is megtalálhatók.

A KTH Tanulmányi ügyintézés menüpont alatt a legfontosabb, tanulmányi adminisztrációhoz kapcsolódó témákról található fontos információ: az első félévet megelőző beiratkozási tudnivalók, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használata, a tanév időbeosztásához kapcsolódó általános tudnivalók.

Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság (Kancellária) (BME ÉSZI)

A BME ÉSZI elsősorban életviteli tanácsadással, karriertanácsadással, hallgatói juttatásokkal, illetve a hallgatói közélettel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

Kép
ESZI