Ugrás a tartalomra

Szolgáltatások

495 db
hallgatói ügy
8048 fő
ösztöndíjban részesült hallgatók
639 fő
tanácsadásban ellátott hallgatók

A BME „R” épületében található Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság (ÉSZI) különböző szolgáltatásaival segíti a műegyetemi hallgatókat a személyes fejlődésükben, az egyéni célok megvalósításában az egyetemi belépéstől kezdve egészen a munkaerőpiacra történő kilépésig. 

Évente több alkalommal szervez ingyenes önismereti és karriertanácsadásokat, soft-skill tréningeket. Emellett naprakész és pontos tájékoztatást nyújt az egyetemen elérhető hallgatói juttatásokról és térítések rendszeréről. Részt vesz az egyetemi rendezvényszervezésben (BME Nyílt Nap, Educatio Kiállítás, Műegyetemi Állásbörze stb.), az egyetemi ifjúsági tábor üzemeltetésében, felügyeli és koordinálja a kollégiumi elhelyezés folyamatát és a kollégiumi szolgáltatások rendszerét.

A BME ÉSZI évente közel 500 hallgatónak segít a különböző ügyek intézésében, több 8000 hallgató ösztöndíjának közvetítésében vesz részt, míg a különböző tanácsadási szolgáltatásokban több mint 600 kolléga részesül.

Az ÉSZI nyújtotta szolgáltatásokról és az itt koordinált témákról az alábbi menüpontokban olvashatók részletek.

Kép
egyetem
osztondíj
Juttatás-térítés

Naprakész és pontos információkat nyújt az egyetemen elérhető hallgatói juttatásokról, térítésekről, a különböző jogcímen igényelhető ösztöndíjakról és támogatási lehetőségekről. Az oldalon megtalálhatók az adott félévben az ösztöndíjak kifizetésének folyósítási időpontjai, az aktuális szabályzatok, valamint a hallgatók által fizetendő egyéb díjak irányelvei és további információk a tanulmányi, szociális és egyéb ösztöndíjlehetőségekről (Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj stb.)

kollegium
Kollégiumi szolgáltatások

A BME ÉSZI koordinálja és felügyeli a műegyetemi hallgatók kollégiumi elhelyezésének folyamatát, az ide vonatkozó felvételi és utólagos felvételi szabályzatot, valamint a nyári kollégiumi tartózkodás rendszerét is. Részt vesz a kollégiumok üzemeltetésében, továbbá minden félévben kiírja és felügyeli a kollégiumi mentorpályázatot. 

előadás
Hallgatói szolgáltatások

A BME ÉSZI munkája szorosan kapcsolódik a műegyetemi hallgatói közélethez az év minden szakaszában. Ez a szervezeti egység koordinálja a Műegyetem balatonlellei Ifjúsági Táborának üzemeltetését, az egyetemen tartott különböző hallgatói rendezvények engedélyezője, a szükséges egyetemi erőforrások és teremigénylés folyamatának a felelőse, továbbá a hallgatói beszerzéseket is az ÉSZI koordinálja.

tanácsadás
Tanácsadás

A BME ÉSZI segíti a műegyetemi hallgatókat a személyes fejlődésükben, az egyéni célok megvalósításában az egyetemi belépéstől kezdve egészen a munkaerőpiacra történő kilépésig. Évente több alkalommal szervez ingyenes önismereti és karriertanácsadásokat, soft-skill tréningeket. Nehézségek és krízishelyzet esetén pszichológiai tanácsadást nyújt, emellett online kurzusokat és tanulásmódszertani csoportokat is szervez.

esély
Esélyegyenlőség

A BME célja, hogy hallgatóink számára egyenlő esélyeket biztosítson annak érdekében, hogy tanulmányaikat képességeik és szorgalmuk szerint végezhessék, továbbá speciális igényeik ne jelenthessenek hátrányt számukra egyetemi teljesítményükben és beilleszkedésükben. Az ÉSZI koordinálásával a BME különböző esélyegyenlőségi szolgáltatásokat nyújt, jelentkezőket vár ösztöndíjprogramjába, akik akár korrepetitorként, mentorként vagy jegyzetelőként segíthetik társaikat.

m
Értékesítés

A BME ÉSZI eseti területértékesítőként, egyetemi rendezvények engedélyeztetőjeként, és az intézmény különböző felületein történő hirdetések rendszerének felügyelőjeként vesz részt a rendezvényszervezés folyamatában. Ezen felül grafikai és nyomdai szolgáltatást is nyújt a különböző műegyetemi szervezeti egységeknek.

Egyetemi szolgáltatások

A BME ÉSZI aktív szerepet vállal olyan összegyetemi rendezvények szervezésében, amelyek az intézmény területén zajlanak nagyszámú külső érdeklődővel (például Műegyetemi Állásbörze, BME Nyítl Nap stb.), továbbá olyan külső események koordinálásában, ahol a résztvevő az Műegyetem egészét képviselik (például Educatio Kiállítás).

mmm
Nemzetközi szolgáltatások

A BME ÉSZI nemzetközi szolgáltatásai keretében segíti a különböző ösztöndíjakkal (például Stipendium Hungaricum, Erasmus+) a Műegyetemre érkező külföldi hallgatókat, továbbá azokat a magyar fiatalokat is, akik úgy döntenek, hogy rövidebb vagy hosszabb időt töltenek el ösztöndíjasként egy idegen országban.

Alumni
Alumni szolgáltatások

A BME ÉSZI a diploma megszerzése után is kapcsolattartásra törekszik a Műegyetemen végzettekkel. Alumni közösséget épít, rendszeres kiadványokkal tájékoztatja az egykori hallgatókat az alma materben történt eseményekről, eredményekről.

bme shop
BME Shop

Aktív kapcsolatban van a BME Shop ajándékbolttal, ami a Műegyetem logójával ellátott termékek hivatalos webáruháza. A BME számára fontos az egyetemi polgárok közösségének erősítése, amelynek lényeges elemei a Műegyetem jelképeivel és jelmondataival ellátott használati tárgyak és ruhadarabok. Műegyetemi polgárnak lenni igazi életérzés, és ezt az identitást, az intézményhez tartozást reprezentálja a BME Shop termékkínálata is.