Ugrás a tartalomra

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) fő feladata gyűjteménye és szolgáltatásai révén az egyetemi kutatás és oktatás támogatása.

Egyetemi könyvtárként és levéltárként elsődleges felhasználói a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME, a továbbiakban: Egyetem) hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai. Országos szakkönyvtárként gyűjteménye és szolgáltatásai nyilvánosan elérhetők. Felsőoktatási levéltárként biztosítja az egyetemen keletkezett köziratok kutatását a nyilvánosság számára.

Kép
omikk

Kutatás és publikálás

A BME OMIKK elkötelezett a kutatástámogatás mellett. Az erre irányuló tevékenységeivel segíti a kutatási adatok és a publikációk kezelését, valamint hozzáférést biztosít számos nemzetközi és hazai szakirodalmi és tudománymetriai adatbázishoz. A kutatók számára nemcsak konzultációs szolgáltatásokat nyújt, de tudománymetriai elemzéseket készít és idézőfrissítést végez, melyek valódi segítséget jelentenek a kutatási teljesítmények értékelése és a pályázatok elkészítése során. Az elérhető adatbázisok, tudománymetriai rendszerek és publikálási lehetőségek és eszközök megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetnek, ezek bemutatására workshopok és tréningek keretében kerül sor. 

További információk a BME OMIKK honlap Kutatás és publikálás menüben olvashatók. 

Keresés és tanulás

 A könyvtár az oktatók és a hallgatók munkáját is nagymértékben igyekszik segíteni. Az oktatást és a tanulást támogató tevékenységei között szerepel az elérhető oktatási irodalom biztosítása elektronikus és nyomtatott formában. Az adatbázisok, könyvtári katalógusok és digitális eszközök használatának elsajátítására képzéseket és szemináriumokat is szerveznek. A BME OMIKK az információforrásokon túl is támogatja a hallgatók tanulmányait: tanulótereket és technikai eszközöket nyújt számukra, amelyek lehetőséget adnak az egyéni és a csoportos munkára, előadói készségfejlesztésre egyaránt.

További információk a BME OMIKK Keresés és tanulás menüben olvashatók.