Ugrás a tartalomra

Idegen Nyelvi Központ

Idegen nyelvi oktatás a BME-n

Az idegen nyelvek oktatásáért a BME Idegen Nyelvi Központja (INYK) a felelős a Műegyetemen. Az INYK szervezi és bonyolítja a hallgatói nyelvoktatást, üzemelteti az akkreditált nyelvvizsga bizonyítványt nyújtó BME Nyelvvizsgaközpontot, a Tolmács- és Fordítóképző Központot, ezen felül nyelviskolai tevékenységet folytat.

Kép
diákok

Hallgatói nyelvoktatás

A műegyetemi hallgatók térítésmentesen is tanulhatnak idegen nyelvet az egyetemi tanulmányaik mellett. Általános és szaknyelvi kurzusokat is hallgathatnak angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelven, továbbá a magyar mint idegen nyelv is választható. A nyelvoktatás gyakorlatorientált, kiscsoportos foglalkozások keretében zajlik. A hallgatók részt vehetnek készségfejlesztő, szintentartó és nyelvtani rendszerező kurzusokon is. Kredites tárgyként olyan szaknyelvi ismereteket sajátíthatnak el, mint műszaki nyelv, üzleti nyelv, menedzser-kommunikáció, kultúraközi kommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés, Erasmus-ösztöndíjra és külföldi munkavállalásra felkészítő kurzusok. További információk a hallgatói nyelvoktatásról a BME INYK honlapján olvashatók.

BME Nyelvvizsga Központ

A BME Nyelvvizsga Központban államilag elismert, akkreditált, általános és szakmai írásbeli, illetve szóbeli nyelvvizsga is tehető angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből alap-, közép- és felsőfokon is. Az ország mintegy 30 helyszínén vizsgázóbarát környezetben évente több mint 10.000 nyelvvizsgázó szerez bizonyítványt a Központnál. A megszerezhető nyelvvizsgákról, feladatsorokról, helyszínekről, aktualitásokról bővebb információ a BME Nyelvvizsga Központ honlapján olvasható.

Kép
külföldi diákok

BME Tolmács- és Fordítóközpont

A BME Tolmács- és Fordítóközpontban 5 különböző szakirányú továbbképzési szakon nappali, esti és távoktatási formában is folytathatnak tanulmányokat a már legalább B2 nyelvtudásszinttel és alapképzési oklevéllel rendelkező hallgatók, érdeklődők. Az ország egyik vezető fordító- és tolmácsképző intézményénél a több nyelvet is beszélő hallgatóknak lehetőségük van több képzésben is részt venni párhuzamosan, más munkarendben. Így képzések végén két diplomát is szerezhetnek.

BME Nyelviskola

A műegyetemi hallgatóknak a támogatott egységeken túl is lehetőségük van az intézményen belüli nyelvtanulásra. A BME Nyelviskolában egyetemi környezetben, felkészült oktatókkal, megfizethető és reális áron tanulhatnak idegen nyelvet a BME-s diákok és külső érdeklődők. A BME Nyelviskola 7 tudásszinten indít nyelvi kurzusokat, beszédközpontú tanfolyamokat, célirányosan nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra felkészítő tréningeket.

Kép
hallgatók