Ugrás a tartalomra

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése iránt. Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezésein túl az egyetemi adatkezelések és az érintetti jogok gyakorlásának rendjét elsősorban az Egyetem Adatvédelmi Szabályzata, továbbá az egyes adatkezelési tájékoztatók határozzák meg.

Adatkezelő neve és elérhetősége

Neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 91.
E-mail: info@bme.hu
Központi telefon:    +36 1 463-1111

 

Adatvédelmi tisztviselő

Neve: dr. Frank Ágnes 
Levelezési címe: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9.,  
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 91. 
E-mail: dpo@bme.hu 
Telefon: +36-1-463-3320

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adatkezeléseit érintő kérdéseivel, kérelmeivel közvetlenül fordulhat az Egyetem adatkezelésért felelős szervezeti egységeihez (BME Telefonkönyv) és az adatvédelmi tisztviselőhöz is.

Adatkezelési tájékoztatók

Archívum