Ugrás a tartalomra

A Műegyetemen folyó minőségi oktatást-kutatást jelzik a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott MTA-BME Lendület, és a Magyar Kutatási Hálózattal (HUN-REN) elindított kutatócsoportok, valamint az Élvonal Kutatási Kiválósági Program keretében indított Élvonal kutatócsoport. Az Egyetem 67 piaci kutatás-fejlesztési megrendeléseket fogadó labort működtet közel 30 ezer négyzetméternyi (6 futballpályának megfelelő) laboratóriumban és itt található az ország legnagyobb műszaki könyvtára. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya több, mint 60%, 12 doktori iskolánkban évente 200 új doktorandusz kezdi meg tanulmányait. Az ipari K+F+I tevékenységet külön szervezet koordinálja. A nemzetközi kutatási sikereket fémjelzi, hogy a BME nyerte eddig a legtöbb Horizont Európa pályázati támogatást Magyarországról. 7 Nemzeti Laboratórium dolgozik kiemelt programok megvalósításán a Műegyetemen!

Tudásközpontok

doktori
Doktori képzés - Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT)

A BME Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács alapfeladata a doktori folyamatok és a habilitációs eljárások felügyelete és minőségbiztosítása. Ez a testület határozza meg a követelményeket, és ítéli oda a PhD és DLA fokozatokat, illetve a habilitációkat, valamint lefolytatja a honosítási eljárásokat. A BME EHBDT véleményezi a Szenátus számára az egyetemi tanári pályázatokat, a díszdoktori címek, a Neumann János professzori cím, valamint az Ipari Professzori cím odaítélését.

tdk
Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) kutatások

A hallgatók tudományos diákköri eredményeinek bemutatására a BME minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A fiatal kutatói program sikerét jelzi, hogy a Magyar Nemzeti Bank a BME partnereként TDK mentorálási programmal támogatta a kezdeményezést. 2022-ben megjelent a „zöld” és „fenntartható” TDK szekció. Azok a középiskolások pedig, akik már középfokú tanulmányaik alatt részt vesznek  TDK munkában, pluszpontot kapnak ezért a felvételi folyamat során! A karokon folyó tudományos diákköri munkákkal kapcsolatos tevékenységeket és híreket a BME TDK Portál foglalja közös keretbe.

FIEK
Felsőoktatási és Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ (FIEK)

A FIEK az egyetem innovációhoz kapcsolódó tevékenységeit szervezi, koordinálja és erősíti, mellyel jelentősen hozzájárul az intézmény tevékenységének kiteljesítéséhez. Az Egyetem jogi keretei között teremti meg annak lehetőségét, hogy hosszú távú stratégia mentén, egységesen kezelje az ipari szereplők és az Egyetem között létrejött kapcsolatok különböző, eddig elkülönülten kezelt területeit (kutatás-fejlesztés, tudástranszfer, startup menedzsment, partnerhálózat fejlesztése és nemzetközi kapcsolatok). A BME FIEK célja a stratégiai jelentőségű, hosszú távú, fenntartható ipari-felsőoktatási együttműködés elősegítése. Vállalati igényeket kielégítő laborokat épít, nagyjelentőségű projekteket menedzsel, de funkciója a technológia és a tudástranszfer szolgáltatásait egyetemi szinten végző KFI tevékenységek segítése is. 

bmeus
BME University Spinoff Startup Stúdió (BME U[S]³)

A BME U[S]³technológia és tudástranszfer, spinoff és startup központ azért jött létre, hogy a piac számára értékesíthetővé tegye a kutatási eredményeket, a Műegyetemhez kötődő vagy innen induló kutatási potenciál hasznosításával. A BME Spinoff Startup Stúdió a Műegyetem startup inkubációs és iparjogvédelmi tevékenységét összefogja, képzéssel, szakmai és üzletfejlesztési szakértelemmel támogatja a kutatási eredményeken alapuló spinoff vállalkozások, valamint a hallgatói vagy oktatói ötleteken alapuló startupok alapítóit.