Ugrás a tartalomra

A BME kutatóegyetemi vállalásait annak tudatában fogalmazta meg, hogy működési területéből és kompetenciáiból adódóan az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének egyik meghatározó szereplője. Eddigi történelme során a K+F területen kiemelt, társadalom- és iparpolitikai célokat megvalósító, egyedülálló szerepvállalásával hazai és nemzetközi ismertséget és elismertséget vívott ki.Számos területen unikális kompetencia centrum, melynek megőrzése és fejlesztése az ország alapvető érdeke. Ez az érdek hosszú távú, mert kreatív, innovatív, K+F problémák megoldására, új termékek kidolgozására és kivitelezésére, valamint vállalkozásra is képesreálértelmiségiek magas színvonalú képzése csak kiemelkedő szakmai környezetben lehetséges.

Kép
labor

Hazai kutatási programok

Nemzeti Laboratóriumok:

A Nemzeti Laboratórium felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására. Fő célkitűzései egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása, jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése, kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer). Jelenleg 7 Nemzeti Laboratórium dolgozik kiemelt kutatási programok megvalósításán a Műegyetemen.

Tématerületi Kiválósági Program (TKP): 

Az intézmények kiválóságát ösztönző eddigi programok – a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – folytatásaként a 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program 2025. végéig biztosít támogatást az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek számára kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeikhez. A program legfontosabb célja a felsőoktatási intézmények, állam által alapított kutatóintézetek és akadémiai kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása. Az intézmények kiválóságát ösztönző FIKP és TKP programok 2020-tól integrált támogatási konstrukcióként (intézményi kiválóság alprogram, valamint nemzeti kihívások alprogram) folytatódtak, a megújult rendszer célja továbbra is az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek hatékony szakmai munkájának támogatása a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre fókuszálva.

A program keretében megvalósult eredmények a Kiválóság a kutatásban című kiadványban olvashatók. 

Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram:

Infrastruktúra, energiaellátás, természetes vizek és stratégiai gyártási folyamatok biztonságának védelme

Egészség alprogram:

Mérnöki megoldások az egészség szolgálatában

Nemzetközi/Európai Uniós Kutatási Programok

horizon
HORIZON

A Horizon Europe (Horizont Európa) elnevezésű program az Európai Unió jövőbeli kutatási és innovációs keretprogramja, amely a 2021 és 2027 közötti időszakra szól. A program az Unió kiemelt kezdeményezése, amellyel az ötletektől kezdve egészen a piaci alkalmazásig kívánja támogatni a kutatást és az innovációt, kiegészítve a nemzeti és regionális forrásokat. A Horizon Europe egyben a Horizon 2020 uniós program folytatása. A BME nyitott a partnerekkel való együttműködésre, és teljes mértékben jogosult a Horizon Europe programban való részvételre. A konzorciumokba való bekapcsolódást támogatja a 2022 májusban indult BME Kompetenciatérkép, amely gazdag információval szolgál a Műegyetem kutatóinak és kutatócsoportjainak kutatási kompetenciáiról és eredményeiről a kutatási partner keresés elősegítési fókuszával. 

erc
EURPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) működteti az Európai Unió legnagyobb felfedező kutatásokat támogató pályázati rendszerét. Az ERC Grant az európai kutatástámogatás legrangosabb, rendkívül kompetitív egyéni kiválósági pályázata, amely a kutatói életpályához igazodva Starting, Consolidator és Advanced kategóriában megpályázható. Az ERC olyan kutatási tervek megvalósításához biztosít hosszú távú finanszírozást, amelyek képesek arra, hogy egy tudományterület kutatási módszereit új alapokra helyezzék.

celsa
CENTRAL EUROPE LEUVEN STRATEGIC ALLIANCE (KÖZÉP-EURÓPAI LEUVENI STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS, CELSA):

A CELSA Board Meeting 2016-ban létrehozta a CELSA Research Fund virtuális közös kutatás-finanszírozási alapot. Ennek keretében a KU Leuven és a BME, valamint további 7 európai egyetem (Charles University, Czech Technical University in Prague, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Katholieke Universiteit Leuven, Semmelweis Egyetem, University of Ljubljana, University of Tartu) együttműködést írt alá. A programhoz később két további lengyelországi intézmény csatlakozott (Jagellonian University, University of Warsaw). A program célja, hogy elősegítse a partneregyetemek részvételét közös kutatásokban, amely a kutatócsoportok együttműködése révén sikeres K+F+I területek minőségi továbbfejlesztésére biztosít lehetőséget és a nyertes kutatócsoportok a projekt végére olyan szintre jussanak, hogy nyerési eséllyel induljanak jövőbeni rangos európai pályázatokon.