Ugrás a tartalomra

Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR)

A Műegyetemen 1200 oktató 5000 tantárgyon és 10 000 kurzuson dolgozik minden évben azért, hogy hallgatóink tudományterületük legjobban képzett szakemberei legyenek. Az Oktatási Hivatal (OH) „Diplomán Túl” elnevezésű pályaorientációs rendszere azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa az egyetemi diplomával rendelkezők elhelyezkedési statisztikáit. A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) munkaerőpiaci statisztikái nemcsak kérdőíves kutatások eredményein, hanem az állami adminisztratív adatrendszerek összekapcsolásával (pl. NAV) nyert információkon is alapulnak. A rendszer a különböző szűrők beállításával számos figyelemreméltó adatra rámutat: többek között arra, hogy egy-egy képzést követően milyen gyorsan találtak munkát az ott végzett hallgatók; milyen pozícióban helyezkedtek el leginkább; adott végzettség esetén milyen fizetésre számíthatnak; és arról is többet lehet megtudni, hogy a kiválasztott területen az évek során hogyan alakult, milyen mértékben változott a kereset. 

Kép
diploman tul
Kép
dpr

A DPR 2018-ban és 2022-ben BME hallgatók körében végzett kérdőíves kutatása is megerősítette a műegyetemi képzés munkaerőpiacra felkészítő szerepét. A 2018-ban vagy 2022-ben végzett hallgatók 83,4%-a folytatott bevételt szerző tevékenységet a tanulmányai alatt is, kétharmaduknak ez szorosan kapcsolódott az egyetemi szakterületéhez. A legtöbb BME-n végzett dolgozóra jellemző, hogy stabilnak érzi magát a munkahelyén: 73,5% gondolja úgy, hogy a következő évben nem nézne új munkahely után és 74,4% egyáltalán nem tart attól, hogy elveszítheti jelenlegi állását. A válaszadók 76,3%-a választaná ismét BME-t, ha újra felvételizne, és 79%-uk ajánlaná másoknak a Műegyetemet. A képzés erősségeként emelték ki a kapott szakmai szemléletet és gondolkodásmódot, ami mellett a biztos elméleti alapok is megjelentek.

A DPR statisztikái alapján megállapíthatjuk, hogy műegyetemi végzettséggel, legyen az alap- vagy mesterszakos, könnyen, gyorsan, jól fizetett szakemberré lehet válni. A nagymúltú műegyetemi intézmény diplomája az évek múltával mit sem veszít értékéből. Több területen is tapasztalható, hogy a felsőfokú végzettséggel járó bértöbbletet a BME-n szerzett képesítés még tovább emelete. A Műegyetemi diploma értéke az évek alatt láthatóan emelkedik: 9 éves munkaviszonynál már közel 10%-kal magasabb fizetést kapnak a BME-s oklevéllel rendelkezők más felsőfokú intézményben végzett társaikhoz képest, és majdnem 100%-uk diplomás munkakörben dolgozik. 

Kép
dpr