A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium országos versenye középiskolásoknak

Az Oláh György Kémiaversenyhez hasonló értékes programok szervezését segítheti a Magyar Kémikusok Egyesületével aláírt megállapodás.

„A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar összes munkatársa nevében mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium munkájára” – hangsúlyozta köszöntőjében Faigl Ferenc dékán a Szakkollégium és a Magyar Kémikusok Egyesülete közötti együttműködés aláírási ünnepségén. „Sokan nem hiszik el, hogy ez egy teljesen spontán, a hallgatók által működtetett csapat. Remek rendezvényeket szerveznek. Persze előfordul, hogy a kollégáink segítségét kérik: például az Oláh György Kémiaverseny feladatainak összeállításánál, vagy a zsűrizésnél. Szeretnénk, ha továbbra is ilyen színvonalon végeznék önkéntes munkájukat, mert hálásak vagyunk a segítségükért: a külvilágot megcélzó rendezvényeikkel például a karunkat, a Műegyetemet, és persze a vegyészszakmát népszerűsítik. Az itt tanuló hallgatótársaik számára rendezett értékes előadások pedig az ismeretek elmélyítését támogatják. Nagy örömmel hallottam, hogy írásba is foglalják az együttműködést az MKE-vel. Remélem, hogy e fiatalok a Kémikusok Egyesületébe is friss vért és lendületet hoznak.”

„A Magyar Kémikusok Egyesülete több mint száz éve szervezi a kémikus társadalmat, különféle rendezvényekkel segíti a tudományos munkát” – ecsetelte beszédében Simonné Sarkadi Lívia, az MKE elnöke. „Régóta sok figyelmet fordítunk a fiatalokra: az általános iskolától kezdve szervezünk kémiaversenyeket és próbáljuk biztosítani az utánpótlást. Az utóbbi időben nagy örömmel látjuk, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok is egyre jobban érdeklődnek a programjaink iránt. A Szent-Györgyi Albert Szakkollégium jelenlegi vezetői és tagjai olyan kiváló munkát végeznek, hogy a mi érdeklődésünket is felkeltették. Örömmel fogadtuk kérésüket, hogy hivatalos szerződéssel fűzzük szorosabbra kapcsolatunkat, mert hisszük, hogy az ilyen fiatalok jelentik az egyesület működésének zálogát a következő száz évre is. Reméljük, hogy az MKE kebelében működő Fiatalok Fóruma is nyer az együttműködéssel, és más területen is elindulnak közös tevékenységek a szakmai egyesületek és az egyetemek között.”

„Hiába vannak kiugróan jó ötletek, ezek segítség nélkül gyakran nem valósulhatnak meg” – nyomatékosította köszönőbeszédében Szarvas Kata, a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium elnöke. „Minden lehetőséget megragadunk, amely segít minket a programok megvalósításában. Nagy eredmény a Szakkollégium történetében, hogy a Magyar Kémikusok Egyesületével együttműködhetünk.”

A két szakmai szervezet kooperációja nem újkeletű, 2014-ben például az MKE bemutatkozási lehetőséget kapott az évek óta működő nyári Kémszámtáborban is. „A Szakkollégium önmagában is tehetséggondozó tevékenységet végez” – emelte ki a bme.hu kérdésére Hornyánszky Gábor docens, a VBK Vegy-Érték Tehetségpontjának kapcsolattartója. „A nemrég megalakult kari Tehetségtanács összefogja a többféle tehetséggondozó tevékenységet és szorgalmazza a széleskörű társadalmi kapcsolatok kialakítását, ez utóbbi jó példája a közös gondolkodás az MKE és a Szakkollégium között. Bizakodással tölt el ez az aktivitás: a Tehetségpont jelenlegi akkreditációs folyamatát is segíthetik az ilyen együttműködések.”

A Szent-Györgyi Albert Szakkollégium az utóbbi hónapokban egy különösen nagyszabású projekt megvalósításának motorja volt: megszervezte az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaversenyt.

„Régebben szerveztünk már kémiaversenyt más név alatt, de nem fektettünk ennyi munkát belé” – emlékezett Szarvas Kata. „Szerettünk volna találkozni a tehetséges középiskolásokkal és ez jó alkalom arra, hogy beavassuk őket az egyetem világába. Nem titkolt célunk, hogy megismertessük velük a BME-t és annak Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karát. A Műegyetemen ilyen jellegű kémiaverseny még nem volt.” Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt az MKE gondozásában kerül megszervezésre az egyetemektől függetlenül, az OKTV döntőjét pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen rendezik. A cél egy hosszú távú, a Műegyetemen évente megrendezendő verseny életre hívása volt.

A szervezők élő kapcsolatot ápolnak Oláh Györggyel, akit a névhasználat miatt kerestek fel, emellett könyveinek magyarországi kiadója az általa írt Olaj és földgáz után: a metanol gazdaság című könyvekkel támogatta a versenyt.

Az Egyesült Államokban élő Oláh György a Műegyetemen doktorált 1949-ben. Munkásságáért 1994-ben kapott kémiai Nobel-díjat. A tudós levélben köszöntötte a nevét viselő megmérettetés résztvevőit:

“Kedves Versenyzők!
Nagyon sajnálom, hogy nem tudok jelen lenni a versenyen személyesen vagy videóüzenetet küldeni. Azonban szeretném átadni szívből jövő üdvözletemet, arra biztatva Önöket, diákokat és hallgatókat, hogy folytassák tanulmányaikat és munkájukat a kémia területén.
A kémia központi tudományág, amely hidat képez a többi természettudományhoz is. Egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a későbbiekben a választott foglalkozástól függetlenül betekintést nyerjenek és örömüket leljék a tudomány és technológia csodálatos világában.
Alfred Nobel, egy már egy évszázada méltán elismert díj alapítója, maga is kémikus volt. Ő találta fel a dinamitot, és ezzel párhuzamosan előrevetítette annak széleskörű békés felhasználását is. Emellett kiállt a nemzetek közti tartós béke mellett is a Nobel-békedíj megalapításával, valamint azzal, hogy biztatta a fiatal tudósokat, hogy a tudománynak szenteljék életüket. E szellemiséget és e magatartást kívánom mindannyiuknak tanulmányaikhoz és munkájukhoz.
Minden jót kívánva, Oláh A. György”

Kép forrása: sikerado.hu

A többfordulós verseny komoly feladatokat rótt a szakkollégiumi tagokra. „Nagyon sok támogatást kaptunk a Vegy-Érték Tehetségponttól, amely főleg a gimnáziumokkal való kapcsolatfelvételben segített” – hangsúlyozta a SzASz elnöke. „Szintén nagy segítség volt, hogy a döntő és eredményhirdetés az EGIS látogatóközpontjában zajlott. A szakmai hátteret az MKE nyújtotta: lektorokat biztosított a feladatsorokhoz, mind a levelező, mind az írásbeli fordulóra. A kérdések összeállításban és a javításban a Szakkollégium összes diákja részt vett, emellett a Felvételi Előkészítő Bizottság és a Mentor Kör támogatása is sokat jelentett számunkra.”

Az Oláh György Kémiaverseny három levelező fordulóval indult. A nevezők három kategóriában indulhattak, melyek lefedték a teljes középiskolás korosztályt. A kezdeti, összesen csaknem háromszáz résztvevő közül minden fordulóban egyre kevesebben jutottak tovább. Végül a Műegyetemen megrendezett kétnapos döntőbe mindösszesen a harmincnégy legkiválóbban teljesítő ifjú kémikus nyerhetett meghívást.

Egy írásbeli valamint egy szóbeli fordulón mérhették össze tudásukat a versenyzők az utolsó fordulóban. Előbbin főleg példamegoldó készségre, kreatív gondolkodásra, valamint egy csipetnyi mérnöki szemléletre is szükség volt a jó eredményhez. A diákok előre kiosztott tárgykörből készültek fel a szóbeli fordulóra, illetve prezentáció formájában adták elő témájukat a szakmai zsűri előtt. A szervezők közös játékokkal, illetve múzeumlátogatással oldották a feszültséget és építették a szülő-tanár-diák kapcsolatokat a döntőn. A prezentációk nagyon vegyesen sikerültek, egyesek életében az első ilyen megmérettetés volt, de akadtak rutinos előadók is – tudtuk meg. A jelentkezők nagy többsége az Irinyi versenyen is elindult, de olyan diák is akadt, akinek a prezentációját azért kellett előre venni, mert aznap fizika diákolimpia előkészítőre is ment.

A szervezők arra törekedtek, hogy a résztvevők ne kizárólag kémiai tudásukat csillogtathassák meg, hanem alkalmazzák azt is, amit például fizikából vagy biológiából tanultak a középiskolában.

„Nagyon meglepett minket az Oláh György Kémiaverseny sikere” – mesélte Szarvas Kata. „Sokan az Irinyi versenyhez hasonlították, ami egyrészt nagy szakmai elismerés, másrészt bizonyítja, hogy ’felnőttünk’ egy ilyen nagyszabású feladathoz és zökkenőmentesen bonyolítottuk le.”

- HA -

Fotó Pintér Erik, Szarvas Kata