Kiosztották a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának elismeréseit

A díjazottak között szerepel a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar iskolateremtő oktatója és egy komoly gyakorlati jelentőségű szakdolgozatot író hallgatója is.

 

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért oklevelét kapta Jobbágy Andrea, a BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék egyetemi docense „a környezetvédelem érdekében, elsősorban a szennyvízkezelés területén kifejtett nemzetközi hírű szakmai tevékenysége és sok évtizedes kiváló oktató munkája elismeréseképpen”.

Jobbágy Andrea 1971-ben vette át kitüntetéses vegyészmérnöki diplomáját a BME-n, azóta folyamatosan az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (korábban Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék) oktatója, miközben több külföldi tanulmányúton gyarapította tudását és tapasztalatait. Dolgozott a dél-karolinai Clemson Egyetemen, majd a Sandoz cég bázeli Technológiai Fejlesztő Központjában is.

Jobbágy Andrea „minden tekintetben kimagasló egyénisége a hazai környezetvédelemben tevékenykedő műszaki szakembereknek” – olvasható Faigl Ferenc dékán bme.hu-nak eljuttatott laudációjában. A BME VBK vezetője a méltatásban kiemeli, hogy a kar docense új technológiákat fejlesztett ki az eleveniszapos szennyvíztisztítás területén, a szennyvíztisztítási folyamat biotechnológiai szemléletével pedig új iskolát teremtett, valamint új tantárgyakat vezetett be a műegyetemi oktatásba („Környezetvédelmi biotechnológia”, „Alkalmazott biodegradáció”, „A környezetvédelem alapjai” és több, új laboratóriumi gyakorlat a bioreaktor-tagolás hatásának szemléltetésére). Jobbágy Andrea tucatnyi hallgatója vett részt új technológiák közvetlen gyakorlati alkalmazását előkészítő félüzemi kísérletekben több éven át svájci ipari és kommunális szennyvíztisztító telepeken, illetve az Amerikai Egyesült Államokban. Számos hallgatóját vonta be nemzetközi konferenciák munkájába, illetve kétoldalú együttműködésekbe is.

Jobbágy Andrea nevében az oklevelet Vértessy Beáta tanszékvezető (jobbról a második) vette át. A másik BME-s díjazott, Ullmann Orsolya balról az első hölgy.

 

Környezetmérnöki Diplomadíj kiemelt díjazásban részesült Ullmann Orsolya, a BME VBK hallgatója a „Felszíni vizekben megjelenő mikro-szennyezőanyagok fiziológiai hatásának vizsgálata Tetrahymena pyriformis állati egysejtű és Daphnia magna ágascsápú rák modellorganizmuson” című dolgozatával. Témavezetője Molnár Mónika, a BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék egyetemi adjunktusa, konzulense Fekete-Kertész Ildikó, a tanszék PhD hallgatója volt.

A díjazott hallgató témavezetője a bme.hu-nak elmondta: az elmúlt pár évtizedben egyre növekvő érdeklődés övezi a felszíni és felszín alatti vizeinkben megjelenő, újonnan felismert káros hatású mikro-szennyezőanyagokat (ide sorolhatók például a gyógyszerhatóanyagok, az ipari segédanyagok, a növényvédőszerek, az élvezeti szerek, a táplálék-kiegészítők, valamint a hormonok is). E vegyületek másodlagos káros hatásai csak az utóbbi években váltak nyilvánvalóvá, viszont a vizekbe kerülésük folyamatos, hiszen gyártásuk és fogyasztásuk is egyre nagyobb mértékű – hívta fel a figyelmet a kutató.

A jelenleg alkalmazott, szabványosított toxicitási módszerek érzékenysége nem megfelelő e mikro-szennyezőanyagok környezeti kockázatának előrejelzésére és korai kimutatására. Miközben egyre érzékenyebb kémiai-analitikai módszereket fejlesztenek ezeknek az ún. xenobiotikumoknak a kimutatására, addig a káros hatások előrejelzésére és felmérésére szolgáló, a minél teljesebb élettani választ adó biológiai módszerek még nem állnak rendelkezésre. Éppen ezért Ullmann Orsolya témaválasztását nagy gyakorlati jelentőségűnek minősítették szakdolgozatának bírálói – hangsúlyozta Molnár Mónika.

A hallgató kutatómunkája során különböző mikro-szennyezőanyagok hatására bekövetkező fiziológiai változásokat tesztelt a Tetrahymena pyriformis egysejtű fagocitózisának (sejtfalás), illetve a Daphnia magna vízibolha szívritmusának tanulmányozásával – ismertette a témavezető. A dolgozatban közölt kísérleti eredményeket a bírálók figyelemfelkeltőnek tartották, mivel mindkét tesztrendszer érzékeny válaszokat adott a tesztelt mikro-szennyezőanyagok hatására. A kutatások eredményeképpen olyan gyors tesztrendszer kidolgozása válik lehetővé az állati egysejtű és a planktonikus rák modellrendszerben, amely korai figyelmeztető rendszerként is működhet a vízi ökoszisztémák vizsgálatában.

A környezet megóvását igénylő technológiai fejlesztések, műszaki megoldások megalkotásához szükséges a most díjazott szakemberek tudása – e szavakkal méltatta a jelenlévők kiemelkedő munkáját V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. Az ünnepségen részt vettek az MMK vezetői: Barsiné Pataky Etelka elnök, Kassai Ferenc és Holló Csaba alelnökök, valamint Parragh Dénes, a tagozat elnöke.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata idén már 13. alkalommal adott át szakmai elismeréseket műszaki, környezetvédelmi szakembereknek.

-BK, TJ-

Fotó: Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata