Széles körben és a munkaerőpiacon is elismert diploma vár rájuk az út végén

A Műegyetem nemzetközi tanévnyitó ünnepségén köszöntötték a 2017/2018-as tanév külföldi hallgatóit.

„Mi leszünk az Önök családja az elkövetkezendő néhány évben” – üdvözölte a résztvevőket Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes. „Az egyetem 235 éves fennállása alatt magas színvonalú és nemzetközileg elismert oktatás megteremtésére törekedtünk, amelyet az intézmény falai között nevelkedett Nobel-díjasok száma is reprezentál” – hangsúlyozta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a mérnökké válás nehéz útján számos kihívással kell majd megküzdeniük a fiataloknak. Hozzátette: a végén azonban egy széles körben és a munkaerőpiacon is elismert diploma megszerzésére van lehetőség. Veszprémi Károly az idén elhunyt Oláh György Nobel-díjas, Műegyetemen végzett professzor szavait idézte a hallgatóknak útravalóul: „Ma kell dolgozni a jövő megoldásain.”

A Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökség tagjai Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes (ÉMK), Kovács Ádám tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (GPK), Nemes Gábor nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes (ÉPK), Hórvölgyi Zoltán tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (VBK), Levendovszky János tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes (VIK), Sághi Balázs oktatási dékánhelyettes (KJK), Prok István oktatási dékánhelyettes (TTK) és Zilahy Gyula tudományos és nemzetközi ügyekért felelős megbízott dékánhelyettes (GTK) voltak.

A felsőbb éves diákok nevében Wang Na, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar PhD hallgatója üdvözölte a BME új külföldi hallgatóit. „A műegyetemi továbbtanulás többet jelent egy egyszerű nyelvi továbbképzésnél. Itt minden lehetőséget megkapunk többek között arra, hogy egészségesen éljünk, egyetemi sportprogramokon vehessünk részt, más országokat, kultúrákat ismerhessünk meg, projektekben és tudományos kutatásokban vállaljunk feladatokat, mindezt egy inspiráló környezetben” – méltatta az intézményi lehetőségeket a 2015 szeptembere óta itt tanuló kínai diáklány.

A gólyák ünnepélyes eskütételét követően Ilham Al-Hajjar elsőéves építészmérnök mesterszakos hallgató mondott beszédet. „Egy álmom vált valóra azzal, hogy itt tanulhatok” – vallotta a diák, akinek édesapja is a BME-n szerezte meg mérnöki diplomáját. „A műegyetemi tudás egy életen át elkísérte, bármerre járt a világban, az ismereteiből mindig tudott meríteni. Élete legcsodálatosabb éveit töltötte ebben az intézményben, és számos barátságot is kötött itt” – elevenítette fel családi emlékeit, majd társai nevében ígéretet tett arra, hogy kitartóan dolgozik és tanul Budapesten.

„Egy életre szóló döntést hoztak azzal, hogy Magyarországra jöttek és a Műegyetemet választották továbbtanulásuk színhelyéül. Ezzel Önök előre tekintenek, és vállalják, hogy tesznek a jövőjükért, a családjukért és a társadalomért” – mondta az elsőévesek felé fordulva Horváth György. „Nagyszerű környezetben, idővel barátokkal és más intézményekkel közösen dolgozhatnak majd együtt egy ’emberléptékű’ egyetemen, amely számos, nemzetközileg ismert és elismert magyar tudós, akadémikus Alma Matere volt” – fogalmazott a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszékének egyetemi tanársegédje. Az ünnepség levezető elnöke egyúttal az idén 235. éve fennálló intézmény történetének fontos eseményeibe is bepillantást engedett. „Első kézből szerezhetnek új és nagyszerű élményeket egy ismeretlen országban, használják ki, hogy új kultúrákat ismerhetnek meg” – fűzte még hozzá.

„Jó kezekben vagytok a BME-n, ahol a tanulás mellett érdemes a közösségi programokon is részt venni, így az akadémiai tudás mellett számos jó barátra lelhettek” – biztatta a hallgatókat a beilleszkedésüket segítő mentorgárda vezetője, Igaz Máté.

Nemes Gábor, az Építészmérnöki Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese az „In Memoriam Charles Polónyi Foundation”-díj átadásához kapcsolódva méltatta a névadót és életművét.

Az Építészmérnöki Kar 2004-ben alapította a Polónyi Károlyról elnevezett díjat, amellyel az idegen nyelvű építészmérnök-képzés jelentőségére szeretné felhívni a figyelmet. Az ösztöndíj összege megegyezik a tandíjéval. Az elismerést az egykori műegyetemi oktató özvegye, Polónyi Károlyné Anikó nyújtotta át, hagyományosan a nemzetközi tanévnyitó ünnepségen. Az idei két díjazott: Liu Qinya és Khadra Ghaleb építészmérnök hallgatók.

„Briliáns tervező volt, aki a színfalak mögé is belátott” – méltatta Polónyi Károlyt az egyik díjazott, Liu Qinya. Az ötödéves kínai diáklány szerint az elnyert ösztöndíj biztosította anyagi támogatással még inkább a szakmai feladataira koncentrálhat az itt eltöltött idő alatt.

Polónyi Károly (1928-2002) Ybl-díjas építész a Műegyetemen végzett, majd az IPARTERV vezető építésze lett. Részt vett a Balaton környéki regionális tervezésben, valamint vezette a Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztályát. A városépítészet szakértőjeként az 1960-as évektől kezdve csaknem húsz évig dolgozott Ghánában, Nigériában, Algériában és Etiópiában. A ghánai Kumasi műszaki egyetemének építője és az építészeti oktatás elindítója volt. Többek között ő készítette el a nigériai Calabar városrendezési, valamint Etiópia fővárosának fejlesztési tervét. Polónyi Károly több neves külföldi egyetem vendégprofesszora, valamint a modernista építészeket tömörítő Team X csoport egyetlen magyar tagja volt. 1980-ban indította el a BME angol nyelvű építészképzését, amelyben 1998-ig részt vett oktatóként. Meghatározó személyisége lett annak a szerteágazó szakmai, közéleti, pedagógiai és diplomáciai tevékenységnek, amelynek révén kialakult a Műegyetem szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere.

Az ünnepség végén Kunsági László, a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) angol nyelvű képzésért felelős tanulmányi szakértője, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék mestertanára ismertette a hallgatókkal az évkezdés fontos teendőit, a tanulmányi hivatal működését, valamint a tanév rendjét.

TZS - GI

Fotó: Philip János