„Tekintsék továbbra is szívügyüknek a Műegyetem fejlődését, munkáját!”

A díszpolgárok és a doktorok avatása mellett rangos kitüntetéseket, „Ipari Professzori” címet és „Neumann János” Professzori címet is adományozott a BME stratégiai döntéshozó testülete.

„Senatus universitatis!” – hangzott fel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jogarnokának felszólítása a Szenátus nyilvános, ünnepi ülésének résztvevőihez. Vezetésével vonult az intézmény aulájának virágdíszekkel tarkított elnöki asztalához Józsa János akadémikus, a BME rektora és Kotán Attila kancellár. Közöttük foglalt helyet Habsburg György főherceg, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, tőlük balra ült Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Nagy József, a BME VBK dékánja, Alföldi György, a BME ÉPK dékánja, Czigány Tibor akadémikus, a BME GPK dékánja, Dunai László akadémikus, a BME ÉMK dékánja, balra pedig Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes, Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes, Bíró József, a BME VIK tudományos és nemzetközi ügyek dékánhelyettese, Varga István, a BME KJK dékánja, Horváth Miklós, a BME TTK dékánja, Koltai Tamás, a BME GTK dékánja, és Huszthy Péter akadémikus, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke. A tisztségviselők talárban, hivatali lánccal és fehér kesztyűben érkeztek. Szintén az elnöki asztalnál ült R. Nagy Tibor Endre, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke.

Az egyetemi kórus előadásában felhangzott a Himnusz és a „Gaudeamus igitur”, majd Józsa János rektor megnyitotta a Szenátus ünnepi ülését. Név szerint köszöntötte Habsburg György főherceget, rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, Molnár Antal nyugalmazott egyetemi docenst és Erdélyi Dániel karmestert, a BME új Díszpolgárait, és Dan Shechtman Nobel-díjas professzor emeritust, aki a „Neumann János” Professzori címet kapta. A rektor üdvözölte David Arthur Nethercot professzor emeritust, Manfred Kaltenbacher professzort, Donatella Fiorani professzor asszonyt, és Andrea Bondavalli professzort tiszteletbeli doktorrá avatásuk, valamint Falk Györgyöt az „Ipari Professzori” cím átvétele előtt, továbbá a BME PhD és DLA fokozatot szerzett doktorait. Külön köszöntötte Beck Györgyöt, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnökét, a József Nádor Emlékéremmel kitüntetett oktatókat, egyetemi munkatársakat és a habilitált kutatókat, továbbá a Sztoczek József Emlékéremmel díjazottakat, az „Egyetemi Ifjúságért” kitüntetésben részesülőket, és „A Műegyetem Kiváló Oktatója” címet elnyert tanárokat.

Az egyetem hagyománya szerint az ünnepi ülés első napirendi pontja „A BME Díszpolgára” cím adományozása. „A testület ebben az évben két ilyen cím átadását szavazta meg” – fordult a közönség felé Józsa János. A Szenátus azoknak a természetes személyeknek adományozhatja e címet, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, a BME érdekeit képviselő magatartásukkal kiemelkedő mértékben hozzájárultak az egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez, és az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állnak.

Józsa János rektor előterjesztésére a Szenátus „A BME Díszpolgára” címet Erdélyi Dánielnek, a Műegyetemi Zenekar karmesterének, orgonaművésznek adományozta.

Erdélyi Dániel a Magyar Állami Operaház karigazgatói asszisztense és karmestere, emellett az idén 123 éves, nagy múltú Műegyetemi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, aki sokat tesz az együttes művészi nívójának emeléséért, a zenekar hagyományainak megőrzéséért és a műszaki egyetemi ifjúság körében a zenei kultúra terjesztéséért. Elismerésként áldozatos karmesteri munkájáért, amelyet elődeihez méltóan magas színvonalon végez – mutatta be az „Egyetem Díszpolgára” cím új birtokosát a rektor.

„A Műegyetemi Zenekar meglévő, erős közösségét minőségi, szép muzsikán keresztül szerettem volna táplálni, valamint elérni, hogy az évi 2-3 koncertünk ne csak a közönség számára, hanem az együttes tagjainak is nagy élményt jelentsen. Úgy érzem, mindez sikerült” – vallott a közönség előtt szakmai céljairól a zenekart 2015 óta vezető Erdélyi Dániel, hozzátéve: örömmel tölti el, hogy a BME vezetése rendszeresen részt vesz a koncertjeiken. A karmester elismerően szólt zenekari társairól, utalva arra: az „Egyetem Díszpolgára” címet nekik is köszönheti. A jelenlévőknek azt kívánta: „legyenek büszkék az egyetemre, ahogy mi is büszkék vagyunk az otthont adó intézményre!” Ezután a vendégeket meghívta a következő, 2019. május 31-i tavaszi hangversenyükre, amelyen ünnepi és filmzenéket adnak elő. (A Műegyetem Központi épületének aulájában rendezett eseményről a bme.hu is beszámol majd – szerk.)

Erdélyi Dániel szavait a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara egy különleges meglepetésprodukcióval köszönte meg.

Alföldi György, az Építészmérnöki Kar dékánja előterjesztésére a Szenátus „Az Egyetem Díszpolgára” címet adományozott Molnár Antal nyugalmazott egyetemi docensnek is.

Molnár Antal 1931-ben született. Építész diplomáját 1953-ban szerezte meg a BME Építészmérnöki Karán, 1996-ig az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék főállású oktatója, 2001-ig óraadó, azóta meghívott előadó. A „Tanárúr”, a „Molnár Tóni asztala”, amely 66. éve ugyanaz a hely, fogalommá vált. Pályafutása alatt több száz diploma- és komplex terv, ipari- és mezőgazdasági épülettervek ezrei keletkeztek konzulensi segítségével. Egykori tanítványai, diplomázói között Ybl- és Kossuth-díjas építészeket is találunk. Úgy véljük, hogy Molnár Antal elhivatottsága, munkabírása, lojalitása az egyetem, a kar és a tanszék iránt példaértékű, tudása és szakmai kompetenciája követésre méltó – mondta Alföldi György.

„A műegyetemi oktatást mindig szívügyemnek tekintettem” – hangsúlyozta köszönőbeszédében Molnár Antal, aki felidézte az egész életére meghatározó, 1949 augusztusának jelentős momentumát, amikor belépett az akkor és ma is korszerűnek tartott, Hauszmann Alajos tervei alapján épült Központi épület aulájába; egy hónappal később megkezdte tanulmányait az Építészmérnöki Karon, 1953-ban diplomázott, majd több évtizeden keresztül tanárként dolgozott az intézményben. Beszélt az ÉPK művészeti és műszaki képzésének összhangja melletti kiállásáról, végül annak a reményének adott hangot, hogy a vasdiploma után a jövőben a rubint is átveheti.

„Nagy örömmel tettünk eleget feladatunknak, amikor átnyújtottuk Önöknek a Szenátus által adományozott díszpolgári oklevelet – mondta Józsa János rektor.

Az ünnepi ülés második napirendi pontjaként tiszteletbeli doktori, tiszteletbeli mesteri címet, és arról az egyetem pecsétjével ellátott, aláírt oklevelet vehettek át az egyetem által művelt tudományágakban nemzetközi tekintélyt szerzett tudósok, akik kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményük mellett a BME oktató-nevelő és tudományos munkáját segítve járult hozzá a BME kül- és belföldi megbecsüléséhez. Jelen alkalommal négy tudományos szaktekintély részesül ebben a megtiszteltetésben – hívta fel a figyelmet az akadémikus. Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták David Arthur Nethercot professzor emeritust az építőmérnöki tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

„David Arthur Nethercot, a londoni Imperial College, Építőmérnöki Tanszékének korábbi tanszékvezetője, valamint a Mérnöki Kar korábbi oktatási igazgatója. Az acél-, alumínium- és öszvérszerkezetek területén végzett több mint négy évtizedes oktatási, kutatási és tanácsadói tevékenységével szakterülete meghatározó egyénisége, számos nemzetközi szervezet korábbi elnöke. A professzor 1986 óta tudományos és oktatási kapcsolatban áll a BME ÉMK korábbi Acélszerkezetek Tanszékével, illetve a jelenlegi Hidak és Szerkezetek Tanszékkel: segítette az angol nyelvű képzés indítását, részt vállalt a Kar PhD tevékenységeiben tudományos tanácsadóként és bírálóként egyaránt, valamint folyamatosan együttműködik velünk nemzetközi tudományos és szabványosítási projektekben. Ezek alapján az Építőmérnöki Kar javasolja az Egyetem Tiszteletbeli Doktora cím odaítélést számára” – mutatta be a jelöltet Dunai László.

„Az Egyesült Királyságban a történelem és a hagyomány tisztelete mindig fontos volt. Fél évszázados tudományos pályám kezdetén nem gondoltam volna, hogy majd ekkora megbecsülésben részesülök: azaz a világ egyik legrégebbi műszaki egyetemének tiszteletbeli doktorává avatnak” – fogalmazott köszönőbeszédében David Arthur Nethercot. A professzor úgy vélte: a közönség soraiban ülő PhD hallgatók közül is biztosan lesznek majd olyanok, akik 50 év múlva – hozzá hasonlóan – a pódiumon találják magukat, egy ilyen jelentős elismerést szerezve.

Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Manfred Kaltenbacher professzort a gépészeti tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

„Manfred Kaltenbacher a Bécsi Műszaki Egyetem Mechatronikai Intézetének professzora, az aeroakusztikai szimulációs technikák egyik legnagyobb nemzetközi szakértője. Tevékenysége rendkívül széleskörű; a numerikus és a kísérleti módszerek sikeres ötvözésével számos ipari problémát oldott meg. Kaltenbacher professzor az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, eddig 21 doktorandusza szerzett fokozatot, független idézeteinek száma csaknem 3000. Manfred Kaltenbacher gyümölcsöző kapcsolatot folytat egyetemünk több tanszékével. Közös publikációk születtek, több BME-s hallgató készített nála diplomatervet és sokszor tartott teljes kurzust a BME-n gépészmérnök mesterhallgatóknak. Közös pályázatok keretében hallgató- és oktatócserékben vett részt, több BME-s PhD dolgozat bírálója, bizottsági tagja volt” – ismertette a neves professzorról Czigány Tibor.

Manfred Kaltenbacher köszönetet mondott a tiszteletbeli doktori címért, majd ismertette a Bécsi Műszaki Egyetem Mechatronikai Intézet és a Műegyetem összefogásának sarokköveit: „közös erőfeszítéseink nemcsak a tudományos munkát tekintve, hanem pl. az Erasmus+ programban a diákcserét illetően is jelentősek. Kiemelt aeroakusztikai kutatást folytatunk, amely egyrészt a különböző speciális berendezések hatékonyságának megőrzése mellett a zajszennyezés csökkentését célozza, másrészt vizsgáljuk ezen tudományterület orvosi felhasználásának lehetőségeit is”.

Alföldi György, az Építészmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Donatella Fiorani professzor asszonyt az építészmérnöki tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

„Donatella Fiorani meghatározó személyisége a római La Sapienza Egyetem műemléki képzésének, az itáliai és európai műemlékvédelemnek. 2013-16 között az Italian Society for Architectural Conservation elnöke. Példás oktatói és kutatói tevékenységét nemzetközi visszhangot kiváltó publikációk kísérik a műemléki kutatásmódszertan és a helyreállítás elmélete, valamint az épületkutatás témájában. A Fiorani professzor asszonynak adományozandó tiszteletbeli doktori cím az épített örökség védelméért kifejtett európai szintű kutatói és oktatói munkásságát, valamint az Építészmérnöki Karon zajló műemléki kutatások iránti kitüntetett figyelmét, tehetséggondozásban való közreműködését és önzetlen szakmai támogatását ismeri el – emelte ki Alföldi György.

„A tiszteletbeli doktori cím nőként is fontos elismerés, mert ezáltal inspirálhat sok diáklányt, akik eleinte nagyon lelkesek, de motivációjuk a munka világában hamar elillanhat. Ösztönzésük azért is fontos, mert számos tudományterületen még mindig jelentősen többen vannak a férfiak” – mondta Donatella Fiorani, emellett felhívva a figyelmet az európai építészeti értékek megőrzésére akkor, amikor a turizmus okozta nyomás nem feltétlenül szolgálja ezt a célt. „Fel kell ismernünk a múlt jelentőségét és szerepét a mai kultúrában” – jelentette ki a professzor asszony.

Jakab László, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjának előterjesztésére tiszteletbeli doktorrá avatták Andrea Bondavalli professzort az informatikai tudományok tudományág terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

„Andrea Bondavalli a Firenzei Egyetem professzora, a hibatűrő számítástechnika, ezen belül a kritikus kiberfizikai rendszerek nemzetközileg is meghatározó, vezető kutatója. Több mint 20 éve tart fenn szoros, számos közös EU-s és bilaterális kutatási projektet, valamint rangos publikációt eredményező kapcsolatot a BME szakembereivel. Közreműködője a Műegyetem tudományos utánpótlásának és oktatásfejlesztésének” – mondta Jakab László távollétében Bíró József, a VIK dékánhelyettese.

Andrea Bondavalli köszönőbeszédében elárulta: kapcsolata Budapesttel és a Műegyetemmel évtizedek óta szoros és töretlen, életének főbb eseményei is idekötik. „Ez a kitüntetés az egyetem részéről a legnagyobb elismerés, amit kaphattam” – fogalmazott a professzor.

„Neumann János” Professzori címet kapott a Szenátus ünnepi ülésének harmadik napirendi pontja keretében Dan Shechtman, az izraeli Technion professzor emeritusa Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke előterjesztését követően. A kitüntető címet a BME a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen adományozhatja azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanárnak, akinek tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez, és tevékenysége kötődik az egyetemhez. A kitüntetést a rektor és Beck György, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke közösen adták át.

„Dan Shechtman professzor a kvázikristályok felfedezéséért 2011-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Eredményei – amelyeknek helyességét a tudományos közösség csak hosszú idő után ismerte el – paradigmaváltást hoztak az anyagtudományi kutatásokban, ennek hatására a Nemzetközi Krisztallográfiai Unió megváltoztatta a kristály tudományos meghatározását.

Dan Shechtman az egyetemi tanulmányait az izraeli Technion-on végezte, ahol 1972-ben doktori fokozatot szerzett. A Technion mellett kutatásokat folytatott az USA Szabványügyi Hivatalában, valamint az Iowa Állami Egyetemen. A kvázikristályok kutatásával az 1980-as években kezdett foglalkozni. Kémiai Nobel-díjat 2011-ben egyedüliként kapta meg, ami a Nobel-díjasok körében külön elismerésnek számít. Kimagasló tudományos eredményei mellett minden kutató számára példamutató Shechtman professzor kutatási módszertana és a problémák megoldása iránti elkötelezettsége. Munkássága megtermékenyítően hatott a magyar tudományos életre is” – méltatta a világhírű tudóst Beck György.

„A tudomány nem ismer határokat, ezért elengedhetetlen az együttműködés” – emelte ki a kutatóintézmények közös munkájának fontosságát Dan Shechtman, aki arról is beszélt: nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a Neumann Jánosról elnevezett professzori címet megkapta. A Nobel-díjas szakember tudományos eredményei rövid bemutatása után kitért arra is: büszke a jelenlévő feleségére, egyúttal gyermekeire és unokáira. A közönség soraiban ülő fiataloknak azt tanácsolta: „most, hogy már kiválasztották kutatási területüket, próbáljanak meg annak szakértőivé válni!”

A Szenátus ünnepi ülésének negyedik napirendi pontja keretében az „Ipari Professzori” cím adományozására került sor. „A testület ebben az évben egy ilyen cím átadását szavazta meg – közölte a rektor. Az „Ipari Professzori” címet azok a legkiválóbb gyakorlati szakemberek kaphatják, akik közreműködnek az egyetem oktatási tevékenységében, egyetemi végzettséggel rendelkeznek, és kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként a Kossuth-, a Széchenyi- vagy a Gábor Dénes-díj birtokosai. Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére „Ipari Professzori” címet kapott Falk György okleveles gépészmérnök. Az oklevelet Józsa János rektor adta át.

Falk György okleveles gépészmérnök, a Varinex Zrt. igazgatóságának elnöke, aki elsőként kezdett el Magyarországon a gyors prototípusgyártással, mai népszerű nevén a 3D nyomtatással foglalkozni. A BME-vel számos közös pályázatot nyert és támogatta a tanszékeket gépekkel, alapanyagokkal. Falk György a BME címzetes egyetemi docense, akinek köszönhető a gyors szerszám- és prototípusgyártás oktatásának magyarországi bevezetése, előadásokat és gyakorlatokat tart, továbbá fogadott több száz hallgatót szakmai gyakorlaton, illetve segítette a TDK-zó, szakdolgozatot író és diplomázó hallgatókat a megtervezett termékek kinyomtatásával. Számos innovációs kitüntetést vehetett át, köztük 2000-ben OM Innovációs Díjat, 2002-ben Kármán Tódor-díjat, 2004-ben és 2008-ban az Industria Nagydíjat, 2017-ben pedig a Gábor Dénes-díjat – részletezte Czigány Tibor dékán.

„A Műegyetemen mindig megkaptam a támogatást, hogy a 3D nyomtatással a megfelelő módon és körülmények között dolgozhassunk. A munkát még nem fejeztük be, ezért remélem, a továbbiakban is együtt végezhetjük azt az intézmény kiváló kollégáival” – bizakodott Falk György, ismertetve: az újfajta technológia ma már beférkőzött a repülőgépalkatrész-gyártásba, és további felhasználási területeken is megjelenhet.

Józsa János rektor a Szenátus nevében gratulált az egyetem új tiszteletbeli doktorainak, „Neumann János” Professzorának, valamint „Ipari” Professzorának, és arra kérte őket: viseljék büszkén az egyetem által adományozott címeket.

Az ötödik napirendi pont keretében a Műegyetem legrangosabb kitüntetését, a József Nádor Emlékérmet adták át. Idén a Szenátus öt jelöltnek ítélte oda az elismerést. József Nádor Emlékéremmel azokat a személyeket díjazza a Szenátus, akiket kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájuk, az egyetem jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé tette, illetve az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették a BME fejlődését. A díjakat Józsa János rektor és Habsburg György főherceg, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet nyújtották át:

Bojtár Imre Istvánnak, az ÉMK Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék egyetemi tanárának (Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánja előterjesztésére)

Láng Péternek, a GPK Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék egyetemi tanárának (Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánja előterjesztésére)

Nyulászi Lászlónak, a VBK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának (Nagy József, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánjának előterjesztésére)

Rohács Józsenek, a KJK Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék egyetemi tanárának (Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjának előterjesztésére)

Flamichné Koleszár Beátának, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság igazgatójának (Kotán Attila kancellár előterjesztésére)

Bojtár Imre nemzetközileg is elismert iskolateremtő oktató-kutató, egyetemi és országos szintű oktatás- és tudományszervező. Tíz évig dolgozott a BME Tudományos Igazgatóság vezetőjeként és a Budapesti Egyetemi Szövetség titkáraként. Vezetésével valósult meg a BME Könyvtár és az Országos Műszaki Könyvtár egyesítésével a BME-OMIKK. Fő szervezője volt a 18 tanszéket összefogó BME Biomechanikai Kutatóközpont létrehozásának, amelynek első igazgatója volt öt évig. Kutatóműhelyében nagyszámú TDK dolgozat született és 7 doktorandusz szerzett PhD fokozatot. A BME érdekében kifejtett széleskörű tevékenysége alapján javasoljuk számára a József Nádor Emlékérem adományozását. (a hivatalos laudáció nyomán)

Láng Péter az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék egyetemi tanára, az MTA doktora, Gruber-díjas, valamint Szent-Györgyi Albert-díjas oktató. Nemzetközileg elismert tudós, aki számos neves külföldi intézményben volt meghívott oktató és kutató, mint például a londoni Imperial College, vagy a berlini Műszaki Egyetem. Szakterülete a vegyipari gépészet, az anyagátadási műveletek. Számos ipari megbízás, továbbá impakt faktoros Q1-es cikk, valamint WoS hivatkozás fémjelzi tevékenységét. Láng professzor több mint 45 éve végez a BME-n iskolateremtő tudományos munkát és a magyar mellett angolul és franciául is oktatja, neveli a fiatal mérnökgenerációkat, vezetésével 6 doktorandusz szerzett fokozatot. (a hivatalos laudáció nyomán)

Nyulászi László 1981-ben kezdte oktatói karrierjét a BME-n. Egyetemi tanárként a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, valamint az MTA BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport, majd az MTA BME Számításvezérelt Kémiai Kutatócsoport, továbbá az Oláh György Doktori Iskola vezetője. Négy évig a VBK tudományos dékánhelyetteseként dolgozott. Kitüntetését az Oláh György Doktori Iskola sikeres képzési tevékenységének irányításáért, a tudományos kutatásban és kutatóképzésben elért kimagasló eredményeiért kapja.(a hivatalos laudáció nyomán)

Rohács József egyetemi tanár több évtizedes szakmai életpályája során a BME, valamint a KJK érdekében végezte kimagasló munkáját, és vált a nemzetközi tudományos élet elismert szakemberévé. Diákok százait oktatta, részese volt a repülőgépész képzés újraindításának. Részt vett a kar képzési programjainak kialakításában, a pilótaképzés elindításában. Rangos nemzetközi szervezeteket képviselve erősíti a Műegyetem hírnevét. Kiemelkedő szakmai munkája alapján méltó a József Nádor Emlékérem elismerésre. (a hivatalos laudáció nyomán)

Flamichné Koleszár Beáta, a BME Kancellária igazgatója 2008 decembere óta dolgozik az egyetemen. Az elmúlt 10 év alatt a pénzügyi és gazdasági terület meghatározó személyisége, vezetője lett, a mindenkori egyetemi vezetés magabiztosan támaszkodhatott tudására, tapasztalatára és lojalitására. Munkája során a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásakor az egyetem érdekeit szem előtt tartva járt el, mindenkor támogatva a szervezeti egységek munkáját. Munkatársainak átadott tudása, szakmai tapasztalata és hozzáállása, „tanításai” olyan alapot adnak a jövőre nézve, amelyre Beáta küszöbön álló nyugdíjba vonulását követően is biztonsággal támaszkodhatunk. (a hivatalos laudáció nyomán)

„Nagy örömmel tettünk eleget feladatunknak, amikor átnyújtottuk a Szenátus által adományozott emlékérmeket. Részletesen méltatott érdemeik alapján kivívták egyetemünk elismerését. Bízom abban, hogy továbbra is szívügyüknek tekintik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fejlődését, munkáját” – fogalmazott a rektor, további szakmai sikereket, erőt és jó egészséget kívánva a díjazottaknak.

Az ünnepi ülés hatodik napirendi pontja keretében a Sztoczek József Emlékérem átadása következett. E díjat azon egyetemi munkatársak méltó elismerésére alapította a Szenátus, akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, a fejlesztésben vagy más egyetemmel kapcsolatos területen nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták a BME érdekeit. A kitüntetéseket Józsa János rektor adta át.

Idén öten részesültek az elismerésben:

Bada Hajnalka, az ÉMK Út és Vasútépítési Tanszék gazdasági ügyintézője. Tanszéki munkája mellett a kar több tanszékén, valamint a Dékáni Hivatalban is tevékenyen járul hozzá a gazdasági ügyintézői feladatok gyors és precíz elvégzéséhez. Nagy lelkesedéssel és segítőkészséggel végzett munkája elismeréseként díjazták.

Schlosserné Kiss Éva, a GPK Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék főtanácsosa. A tanszéki Neptun-, valamint gazdasági és személyügyi adminisztráció lelkiismeretes, kiváló minőségű ellátásáért díjazták.

Bosznai György, a VBK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék technikusa 1977 óta. Aktívan részt vesz a Felületkémiai csoport oktatási és kutatási tevékenységében, a tanszéken kutatást végző hallgatók munkáját önzetlenül és kreatívan segíti. A munkához való hozzáállása és nyitottsága fontos mérce a fiatalok számára. Segítőkészségére, pozitív hozzáállására a kollegák és a hallgatók egyaránt számíthatnak.

Oraveczné Gyöngyösi Ágnes, a Központi Tanulmányi Hivatal igazgatási ügyintézője, az elmúlt 15 évben, és azt megelőzően a GPK Dékáni Hivatalában tanulmányi előadóként végzett pontos, magas színvonalú, áldozatos munkájáért, a hallgatók kiemelkedő hozzáállással és türelemmel végzett kiszolgálásáért, az új munkatársak betanításában végzett kimagasló tevékenységéért, a kollégákkal folytatott korrekt együttműködéséért díjazták.

Mahó Zoltánné, a VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék titkárságvezetőjeként munkáját rendkívül lelkiismeretesen, magas színvonalon végzi. Nagyfokú önállósága jelentős terheket vesz le a tanszékvezetés válláról. Szakmailag széleskörűen felkészült, a titkárság valamennyi munkatársának oktatásszervezési, és pénzügyi feladatait el tudja látni, a tanszéki közösség egyfajta kovásza (oklevelét később veszi át).

Az ünnepi ülés hetedik napirendi pontjaként Józsa János rektor és R. Nagy Tibor Endre, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke átnyújtották az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetést. Az „Egyetemi Ifjúságért” (”Pro Juventute Universitatis”) kitüntetést – az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – a Szenátus olyan személyeknek adományozza, akik az egyetem hallgatói érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek.

Idén ketten vehették át a kitüntetést:

Buza Gábor, a KJK Gépjárműtechnológia Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, címzetes egyetemi tanára. Neki köszönhetően 1999 óta a karon a mai napig ápolják mind hallgatók, mind oktatók a selmeci alapokon nyugvó hagyományokat, ami nagyban hozzájárul a hallgatók szakmai kötődésének erősítéséhez, példamutató közösségi értékek kialakításához és az oktatók és hallgatók közötti kollegiális viszony megszilárdításához. Emberi értékei vitathatatlanok, a szakmai ismeretek átadásán felül egyik legfőbb célja a hallgatók életre nevelése.

Tevesz Gábor, a VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi docense. Egyetemi életútjának minden aspektusában kimagasló munkát végzett a hallgatóságért. Több mint egy évtizedes oktatási dékánhelyettesi pályafutása alatt hallgatóbarát hozzáállásról tett tanúbizonyságot. A kar képzéseit úgy formálta, hogy azok a lehető legjobban kielégítsék a hallgatóság és az ipar igényeit. A BME Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként egyetemi szinten segítette a speciális igényű hallgatókat abban, hogy helyzetükből adódó hátrányaikat leküzdve, nem speciális igényű társaikhoz mérten egyenlő esélyekkel folytathassák tanulmányaikat.

A nyolcadik napirendi pont keretében átnyújtott „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – szintén az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára –, akiket az általuk tartott kurzuson összesen legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. 2019-ben az elmúlt két félév oktatói közül összesen heten vehették át a díjat Józsa János rektortól, valamint R. Nagy Tibor Endrétől, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől:

Berezvai Szabolcs, a GPK Műszaki Mechanikai Tanszék tanszéki mérnöke;

Buza Gábor, a KJK Gépjárműtechnológia Tanszék nyugalmazott egyetemi docense, címzetes egyetemi tanára;

Csőke Rita, a GTK volt oktatója;

Ekler Péter, a VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék egyetemi docense;

Kossa Attila, a GPK Műszaki Mechanikai Tanszék egyetemi docense;

Nagy Attila, a TTK Matematika Intézet Algebra Tanszék habilitált egyetemi docense, az MTA doktora;

Kupai József Attila, a VBK Szerves Kémiai és Technológia Tanszék ajdunktusa.

A Szenátus ünnepi ülésének kilencedik napirendi pontja keretében villamosmérnöki tudományokban 1, matematika- és számítástudományokban 1, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 1, és gépészeti tudományokban szintén 1 oklevelet adott át Józsa János rektor, valamint Huszthy Péter egyetemi tanár, az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökhelyettese.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény visszaadta az egyetemnek azt a jogot, hogy habilitációt ítéljen oda azok számára, akik eredményes tudományos, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket, valamint magas szintű oktatói készségüket bizonyítják. Az oklevél tudományáguk területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza fel a habilitáltakat.

Habilitációs oklevelet vehetett át:

Kóczy Á. László (GTK), a sokszereplős koalíciós kooperatív együttműködések játékelméleti kutatásáért és több gyakorlati alkalmazásáért;

Májlinger Kornél (GPK), a szintaktikus fémhabok és nagy szilárdságú acélok tribológiai tulajdonságainak vizsgálatáért;

Battistig Gábor (VIK), a mikroelektronikai technológiák fejlesztéséért, valamint fém és félvezető nanoszerkezetek létrehozása és eszköz-integrációja területén végzett munkásságáért (oklevelét később veszi át);

G. Horváth Ákos (TTK), a nem-euklidészi geometriák, valamint Minkowski és Lorentz terek kutatása, illetve a konvex geometria és rácsgeometria területén végzett elméleti munkásságáért (oklevelét később veszi át).

„Gyümölcsöztessék megszerzett tudásukat, magas szintű oktatói képességüket újabb és újabb mérnöknemzedékek ismereteinek gyarapítás révén hazánk és az egész emberiség javára. Ehhez kívánok további eredményes munkát, erőt, egészséget, kitartást és sok sikert” – fejezte ki elismerő jókívánságait Józsa János rektor.

„Domine Magnifice Rector! Domini Spectabiles Decani! Tisztelt Szenátus! Doktori cselekményeinket befejezve eleget tettünk azoknak a követelményeknek, amelyeket az egyetem doktori szabályzata a doktor (PhD, illetve DLA) fokozat elnyeréséhez előír. Kérjük ezért, az egyetem ruházzon fel bennünket a doktor fokozattal” – terjesztette elő a doktorrá avatandók kérését az ünnepi ülés tizedik napirendi pontjaként Wiandt Bernát okleveles mérnökinformatikus.

A doktori iskolák tanácsai doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítéltek oda építőmérnöki tudományokban 10, földtudományokban 2, gépészeti tudományokban 16, építészmérnöki tudományokban 4, építőművészetben 10, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 6, kémiai tudományokban 17, informatikai tudományokban 10, villamosmérnöki tudományokban 13, közlekedés- és járműtudományokban 3, fizikai tudományokban 10, pszichológiai tudományokban 2, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 1, valamint filozófiai tudományokban szintén 1 doktorjelöltnek.

A doktorjelöltek fogadalomtételét követően Józsa János üdvözölte, egyúttal arra kérte az új doktorokat: „további munkásságuk és tanulmányaik során arra törekedjenek, hogy szaktudományuk területén egyre több ismeretet szerezzenek, és fogadalmukhoz híven becsülettel teljesítsék kötelességeiket társadalmunk, hazánk javára”.

A napirendi pontok után a Műegyetem énekkara köszöntötte a kitüntetetteket és az új doktorokat. A testületi ülés zárásaként a Szózat hangzott fel, majd a Szenátus a „Vivat academia, vivant professores!” dallamára vonult vissza a Jogarnok vezetésével az aulából.

Az átadásokat megörökítő fotókat a BME Fotótárában tekinthetik meg.

– GI –
Fotó: Philip János