Több mint 1 milliárd forint támogatást nyertek a BME kutatói az idei OTKA pályázatokon

A BME kutatási minőségét az elnyert OTKA pályázatok száma is jelzi. A támogatási összeg és a műegyetemi projektek száma is nőtt a tavalyi évhez képest.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett OTKA-típusú pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények elismertségét. A programok az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat célozzák meg, a legkülönbözőbb kutatói kezdeményezésű projektek finanszírozásával három pályázati kategóriában (az NKFI Hivatal híre az eredményhirdetésről itt olvasható).

A támogatási összegek az elkövetkező 3 vagy 4 évben segítik a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak szakmai fejlődését, eredményeit és nemzetközi elismertségét.

A Műegyetem kutatói 2020-ban 107 pályázatot nyújtottak be 3 606 898 000 Ft támogatási igénnyel, ebből 25 nyert összesen 903 367 000 Ft támogatási összeget. 2021-ben a BME kutatói 119 pályázatot nyújtottak be 4 300 921 000 Ft támogatási igénnyel, ezek közül eddig 35 pályázat nyert 1 336 506 000 Ft támogatási összeget. A támogatott pályázatok száma tovább emelkedhet, mivel még 8 BME-s nemzetközi pályázat döntésre vár.

A pályázatok értékelése minden évben többszintű eljárásban, egyéni bírálók és szakértői testületek bevonásával történik. Az idei értékelésben a benyújtott projekt újszerűsége, tudományos jelentősége, várható eredményei és ezek tudományos és társadalmi hasznosítása mellett főszerepet játszott a korábbi kutatói teljesítmény, a publikációk száma és az idézettséggel mérhető tudományos eredmények is. Ebben a bírálói munkát az a tudománymetriai rendszer segítette, amely a publikációs adatbázisok – kiemelten a Magyar Tudományos Művek Tára – alapján ad képet az egyes pályázók publikációs teljesítményéről, figyelembe véve az adott kutató életkorát és tudományterületét is. A pályázatok értékelési folyamata a felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok közreműködésével zajlott.  Ennek ismeretében, kiemelkedő eredmény, hogy idén a Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki zsűriben egy kivétellel az összes nyertes pályázat a Műegyetemé.

A Kutatási témapályázat:

A Kutatási témapályázat keretében tapasztalt kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok igényelhettek támogatást sikeres alapkutatási témájuk továbbviteléhez, vagy új, ígéretes témák kidolgozásához. Ebben a kategóriában idén 16 műegyetemi projekt nyert támogatást.

Kutatási témapályázat nyertesei:

A teljes eredménytáblázat az NKFI Hivatal honlapján itt érhető el.

 

A Fiatal kutatói kiválósági program

A Fiatal kutatói kiválósági programban meghirdetett felhívás a 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára ad lehetőséget, hogy saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indíthassák el önálló kutatásukat. Ebben a pályázati kategóriában idén a BME-n 13 új projekt indulhat el.

A Fiatal kutatói kiválósági program nyertesei:

A teljes eredménytáblázat az NKFI Hivatal honlapján itt érhető el.

 

A Posztdoktori kiválósági program

A kutatói életpálya elején álló, de már tudományos fokozattal rendelkező pályázók számára a Posztdoktori kiválósági program kategóriában idén 6 műegyetemi kutató nyert három évre szóló bértámogatást, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító hozzájárulást. Ez a konstrukció a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerzett kutatókat ösztönözi arra, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

A Posztdoktori kiválósági program nyertesei:

A teljes eredménytáblázat az NKFI Hivatal honlapján itt érhető el.

 

Forrás: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/sajtokozlemenyek/otka-eredmenyhirdetes-12

 

Tudományos és Innovációs Igazgatóság – Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport