BME-s kutatók az MTA új, nem akadémikus közgyűlési tagjai között

17 műegyetemi oktató-kutatót választottak be a Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus közgyűlési képviselőinek sorába.

200 nem akadémikus közgyűlési képviselői mandátumot hirdetett ki a Magyar Tudományos Akadémia. Közülük 17-en oktatnak, kutatnak a Műegyetemen.

143 helyet egyenlő arányban osztottak meg az MTA tudományos osztályai között, míg további 57 mandátumot az egyes tudományos osztályokhoz tartozó, nem akadémikus köztestületi tagok arányában osztottak el.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényi szabályozás kimondja, hogy az Akadémia Közgyűlésének akadémikus és nem akadémikus képviselők lehetnek a tagjai. Utóbbiak, legfeljebb 200 fő, az Alapszabályban meghatározottak szerint közvetlen és titkos választás útján nyerhetik el a tagságot.

A Közgyűlés nem akadémikus képviselőit a köztestület nem akadémikus tagjai 3 évre választják meg, a mandátum még egy további ciklussal meghosszabbítható. Az újonnan megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselők 2022. március 1-jétől látják el új feladataikat.

 

Az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselőjének választották 2022-ben az alábbi műegyetemi oktató-kutatókat:

Oktató-kutató neve

Aktuális fokozat szakterülete

Kar, tanszék

Bárány Tamás

Műszaki tudomány

tanszékvezető egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék - BME GPK

Benkő Melinda

Építészmérnöki tudomány

egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék - BME ÉPK

Dobránszky János

Anyagtudomány és technológia

tudományos tanácsadó, Anyagtudomány és Technológia Tanszék - BME GPK

Dúll Andrea

Pszichológiai tudomány

egyetemi tanár, Szociológia és Kommunikáció Tanszék - BME GTK

Friedl Katalin

Matematikai tudomány

egyetemi docens, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék - BME VIK

Halbritter András

Fizikai tudomány

tanszékvezető egyetemi tanár, Fizikai Intézet - Fizika Tanszék - BME TTK

Horváth Ákos

Matematikai tudomány

tanszékvezető egyetemi tanár, Matematika Intézet - Geometria Tanszék - BME TTK

Kiss Rita Mária

Műszaki tudomány

tanszékvezető egyetemi tanár, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) - BME GPK

Krámer Tamás

Építészmérnöki tudomány

egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék - BME ÉMK

Láng Benedek

Tudomány- és technikatörténet

egyetemi tanár, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék - BME GTK

Poppe András

Elektronika és számítástechnika

tanszékvezető egyetemi tanár, Elektronikus Eszközök Tanszék - BME VIK

Rózsa Szabolcs

Földtudomány

dékán - BME ÉMK, tanszékvezető egyetemi docens, Általános és Felsőgeodézia Tanszék - BME ÉMK

Szabó Péter János

Műszaki tudomány

egyetemi tanár, Anyagtudomány és Technológia Tanszék - BME GPK

Szirmay-Kalos László

Műszaki tudomány

tanszékvezető-helyettes egyetemi tanár, Irányítástechnika és Informatika Tanszék - BME VIK

Tapolcai János

Informatika

egyetemi tanár, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék - BME VIK

Telek Miklós

Műszaki tudomány

egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék - BME VIK

Török Ákos

Földtudomány

tanszékvezető egyetemi tanár, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék - BME ÉMK

 

A megválasztott 200 fő, nem akadémikus közgyűlési képviselők teljes névsora a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható.

 

Gratulálunk kollégáinknak és további sok sikert kívánunk új feladatukhoz!

 

TZS-HA