Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

A Kar honlapja: www.gtk.bme.hu

Képzési és tudományterületek

A Kar vezetői:

Dékán:

Dékánhelyettesek:

  • Bethlendi András (gazdasági)
  • Zilahy Gyula (tudományos és nemzetközi)
  • Lógó Emma (oktatási)
  • Grad-Gyenge Anikó (innovációs)

Hivatalvezető:

  • Vargáné Édes Emőke Tünde

Szolgáltató szervezeti egységek:

Dékáni Hivatal
1117 Bp. Magyar Tudósok körútja 2. Q ép. A szárny 2. em. 203. (titkárság), mfsz. 18-20. (hallgatói ügyintézés)
Tel.: 463-1907
E-mail: gtk-dekani@gtdh.bme.hu

 

Hallgatói Képviselet

 

Oktatási-kutatási szervezeti egységek:

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Tanszékvezető: Hercegfi Károly

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Tanszékvezető: Láng Benedek

Környezetgazdaságtan Tanszék

Tanszékvezető: Zilahy Gyula

Közgazdaságtan Tanszék

Tanszékvezető: Gilányi Zsolt

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Tanszékvezető: Nemeslaki András

Műszaki Pedagógia Tanszék

Tanszékvezető: Tóth Péter

Pénzügyek Tanszék

Tanszékvezető: Böcskei Elvira

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Tanszékvezető: Szakadát István

Üzleti Jog Tanszék

Tanszékvezető: Grad-Gyenge Anikó

Központok:

Idegen Nyelvi Központ

Igazgató: Fischer Márta

Mérnöktovábbképző Intézet

Igazgató: Zarka Dénes

Tanárképző Központ

Testnevelési Központ

Igazgató: Kincses Gábor

Doktori Iskolák:

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

DI vezető: Koltai Tamás