HUN-REN Kutatócsoportok

Kutatócsoport vezetője

Kutatócsoport neve

Kutatási téma

Cinkler Tibor (VIK)

HUN-REN-BME Felhőalkalmazások Kutatócsoport

5G/B5G/6G hálózatba kötött eszközök felhőalapú alkalmazásainak platformja esettanulmányok megvalósításával

Czigány Tibor (GPK)

HUN-REN-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport

Korszerű kompozitanyagok, valamint technológiáik kutatása és fejlesztése

Domokos Gábor (ÉPK)

HUN-REN-BME Szilárd Testek Morfodinamikája Kutatócsoport

Szilárd testek alakfejlődése, különösen geológiai, planetológiai és mérnöki alkalmazásokkal

Halbitter András (TTK)

HUN-REN-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport

Funkcionális nanoáramkörök, spin- és töltésdinamika, komplex mágneses szerkezetek, önszerveződő nanoszerkezetek

Insperger Tamás (GPK)

HUN-REN-BME Gépek Dinamikája Kutatócsoport

Emberrel együttműködő alulaktuált mechanikai rendszerek és autonóm mobilgépek vizsgálata

Józsa János (ÉMK)

HUN-REN-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport

Vízgazdálkodás-tudományi felfedező kutatások innovációs hasznosítása folyókra, tavakra és a légkörre vonatkozóan

Kállay Mihály (VBK)

HUN-REN-BME Kvantumkémiai Kutatócsoport

Pontos kvantumkémia nagy molekulákra

Nyulászi László (VBK)

ELKH-BME Számításvezérelt Kémia Kutatócsoport

Hatékony fehérjespecifikus felismerés és hidrogénaktiválás kombinált elméleti-kísérleti megközelítéssel

Simon Károly (TTK)

ELKH-BME Sztochasztika Kutatócsoport

Véletlen térbeli folyamatok, dinamikai rendszerek és fraktálok

Telek Miklós (VIK)

ELKH-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport

Modern távközlési és informatikai rendszerek fejlődését támogató alapkutatások

Zaránd Gergely (TTK) MTA-BME Kvantumdinamika és Korrelációk Kutatócsoport Dinamika és Korrelációk erősen kölcsönható kvantumrendszerekben