Alumni

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutató-elitegyetem, az itt végzett szakemberek szakmájuk meghatározó szereplői. Évente körülbelül három és félezer hallgató szerez műegyetemi diplomát. Az Egyetem azonban mindig több, mint képzési hely, az itt eltöltött idő alkalmas közösségek építésére, és ennek kapcsán hagyományteremtésre. A BME kiemelt fontosságot tulajdonít volt diákjainak, ami a gazdasági élet szereplőivel fenntartott kapcsolatokhoz felbecsülhetetlen értékű. Emellett visszajelzéseik fontosak az egyetemen megszerzett tudás versenyképessége szempontjából is. Az öregdiákok számára pedig az egyetemhez élethosszig tartó kapcsolódás szakmai támpontrendszert, a volt tanárokkal, diáktársakkal sokrétű együttműködési lehetőségeket rejt.

A Műegyetemen 1999-ben alakult meg a Műegyetemi Öregdiák Szervezet, amelynek fő célja a volt hallgatók és az egyetem közötti kapcsolat erősítése, a kétoldalú kommunikáció. Rendszeres kiadványaikkal, hírleveleikkel betekintést nyújtanak az alumnusok számára az egyetem mai életébe, az itt folyó oktató és tudományos munkába, valamint segítséget nyújtanak a csoport- és évfolyam-találkozók szervezésében. A Diplomás Pályakövető Rendszerben nyomon követik a BME-n végzettek munkaerő-piaci sikerességét, valamint működtetik a műegyetemi hallgatók munkaerő-piaci érvényesülési esélyeinek növelését szolgáló karrierszolgáltatási rendszert. A szervezet a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságon belül működik.

Egyetemünk több évtizedes hagyománya, hogy jubileumi diplomában részesíti azokat a volt hallgatóit, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki oklevelüket. Az arany- (50), gyémánt- (60), vas- (65), rubin- (70) és platina- (75) diplomákkal kapcsolatos ügyintézést a karok dékáni hivatalai végzik.

A karok alumni oldalai:

A korábbi jubileumi diplomaosztók fotói megtekinthetők és letölthetők az egyetemi fotótárból

2014-től a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-át Egyetemünknek is fel lehet ajánlani. Kérjük, éljen a lehetőséggel, támogassa az Alma Mater oktató és kutatómunkáját!

Az egyetemről szóló reprezentatív kiadványok megtekinthetők honlapunkon.

A Műegyetem Támogatói és Baráti Köre 1987 óta működik, szervezeti keretet nyújtva mindenkinek, akik támogatni kívánják a BME célkitűzéseinek megvalósítását, elismertségének növelését, és ezért élő kapcsolatot kívánnak az Egyetemmel tartani. A Kör célja többek között az Alma Mater iránti szeretet erősítése, hírnevének megőrzése, tekintélyének fokozása, a BME és öregdiákjai, barátai és támogatói közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése. A Kör új elnöksége 2019 decemberében alakult meg, elnöke Jakab Roland, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az egyetemről szóló kisfilmek, illetve a neves professzorokkal eddig elkészült portréfilmek is megtekinthetők.

Mindezek mellett a BME Levéltár várja a volt hallgatók egyetemi életével kapcsolatos személyes dokumentumokat, visszaemlékezéseket, amelyek az egyetem múltját hétköznapi mélységeiben tárják fel, felidézik az egykori egyetemi polgárok alakját, szerepvállalását, valamint a levéltári anyag forrásértékét gazdagítják. A Levéltár ezzel a mindenkori egyetemi polgárok identitását és közösségtudatát kívánja erősíteni, valamint gazdagítani és színesebbé tenni az egyetemi hagyományok ápolását.