A BME szervezeti felépítése

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) állami felsőoktatási intézmény, amely központi költségvetési szervként látja el feladatait. Alapító okiratát a Miniszter adja ki. Szervezeti és működési rendje a jogszabályok alapján készített szabályzatban rögzített.

Az egyetem vezető testülete a Szenátus.

Az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából Konzisztórium működik.

 

Az egyetem

-    az oktatást, kutatást, innovációt, és ezekhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végző karokra,

-    az intézmény stratégiai irányításához szakmai támogatást nyújtó Rektori Kabinetre,

-    az oktatást és kutatást közvetlenül támogató, információs és dokumentációs feladatokat ellátó, valamint felsőoktatási levéltárat is fenntartó központi könyvtárra (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME-OMIKK),

-    az oktatást közvetlenül támogató, ügyviteli feladatokat ellátó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH),

-    az alap- és vállalkozási tevékenységet rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal támogató Kancelláriára,

-    Hallgatói Önkormányzatra (HÖK) és Doktorandusz Önkormányzatra (DÖK),

-    a versenyszférával való kapcsolatokat segítő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központra (FIEK), továbbá

-    Belső Ellenőrzési Osztály

tagozódik.

 

A rektor első számú felelős vezetőként felelősségi körében irányítja az Egyetem alaptevékenységéhez kötődő szolgáltatásainak fejlesztését, az ehhez tartozó emberi erőforrás-politikáját és teljesítményértékelését, valamint a mindezeket szolgáló stratégiai tervezést, minőségbiztosítást, kommunikációs, marketing- és menedzsment folyamatokat. A kancellár gondoskodik annak feltételeiről, hogy az Egyetem működése, gazdálkodása és ügyviteli folyamatai az alapfeladatok maradéktalan ellátását biztosítsák. A stratégiai feladatok előkészítésére és kimunkálására a rektor és a kancellár vezetői értekezletet működtetnek. Az egyetem munkatársaival és vezetőivel összefüggő munkáltatói jogok gyakorlása rendjét a Humánpolitikai Szabályzat Függeléke tartalmazza.

Az egyetemi karok egy vagy több képzési területen, tudományterületen, művészeti ágban több, a képzési programban rögzített, szakmailag összetartozó oktatási és kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység feladatait ellátó átfogó szervezeti egységek, amelyek tanszékekre, intézetekre,  kutatóközpontokra, dékáni hivatalra és egyéb szervezeti egységekre tagozódhatnak.

A karok alapítási sorrendben:

 

Az irányítási feladatokat egyetemi szinten a Rektori Kabinet és a Kancellária részeként a Kancellári Kabinet segíti. A belső ellenőrzésért a Belső Ellenőrzési Osztály felel.  

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a FIEK pályázat sikeres lebonyolításáért, továbbá az egyetemi innovációs ökoszisztéma létrehozásáért és működtetésért felelős szervezeti egység.

A karokat, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzatot szolgáltató szervezetek támogatják:

  • az alap- és vállalkozási tevékenységet rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal támogató szolgáltatásokkal, amelyeket a
  • szakmai szolgáltatásokkal, amelyeket az
    • az egyetemi és országos könyvtári és információbiztosítási, valamint egyetemi levéltári feladatokért felelős Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME-OMIKK),
    • a tanulmányi ügyviteli ügyekért felelős, illetve koordináló Központi Tanulmányi Hivatal (KTH), továbbá
    • a hallgatók részére biztosított támogatási és tanácsadási ügyekért, továbbá a kulturális feladatokért felelős, a Kancellária szervezeti egységeként működő ÉSZI (Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság) nyújtanak.

E mellett:

A szervezeti egységek és feladatok közötti koordinációt – a hagyományoknak megfelelően – különböző testületek, bizottságok segítik. Ezek tevékenysége vagy kiszolgálása egy-egy átfogó szervezeti egységhez kapcsolódik.

Az Egyetem tevékenységéhez számos szálon kapcsolódnak egyéb szervezetek. Ezek között található a BME által alapított vagy tulajdonolt, fenntartott gazdálkodó szervezet, jóléti intézmény, hallgatói-oktatói öntevékeny csoport vagy a BME-hez más módon kötődő organizáció egyaránt.