Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Elkötelezetten, bátran és rendkívüli erőkifejtéssel szolgálják a magyar nemzetet”

2015. 08. 21.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából hét BME-s oktató részesült állami kitüntetésben.

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést adott át kimagasló szakmai munkája elismeréseként:

Dulácska Endre Széchenyi-díjas építészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék professor emeritusa részére.

 

Magas színvonalú munkájukért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek:

 

Hős Csaba, a Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének egyetemi docense, aki a BME Szenátusa által elfogadott kari felterjesztés szerint „népszerű és sikeres oktató, fiatal kora ellenére iskolateremtő személyiség, több kutatási téma nemzetközi szintű művelője, sikeres pályázó, PhD témavezető, a kar három felelős pozíciójának betöltője. Nagynyomású nyomáshatároló szelepek stabilitásával kapcsolatos munkája óriási megbecsülésnek örvend az egyik vezető amerikai cégnél.”

 

 

Kullmann László, a Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének címzetes egyetemi tanára.

 

 

 

 

Szalay Tibor, a Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és -technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a forgácsolási folyamat kísérleti és elméleti vizsgálata terén végzett tudományos munkájáért, tanszékvezetőként elért eredményeiért és a kutatás szervezés-irányításban végzett kiemelkedő teljesítményéért. A kari felterjesztés szerint „kiválóan felkészült és az újra nyitott, humánus vezető.”

 

 

Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a BME nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára a szerves kémiai szerkezetkutatások terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, valamint jelentős tudományos és oktatói pályája elismeréseként."

 

 

 

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 

Varga Pál, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi docense az infokommunikációs méréstechnika és adatelemzés területén kifejtett nemzetközi színvonalú kutatási, oktatási és nevelési tevékenységéért. A kari felterjesztés szerint „szakmai életútja példamutató a hazai fiatal mérnökök számára. Új, innovatív kutatási irányok, eljárások és eszközök kidolgozásában nemzetközi tapasztalatait hasznosította, eredményeit a villamosmérnök és a mérnök informatikus képzés mindhárom szintjén hasznosítva fiatalon iskolát teremtett maga körül. Eredményei piaci termékekben is hasznosulnak.”

Az elismeréseket augusztus 19-én a pesti Vigadóban rendezett ünnepségen vehették át a BME oktatói.

 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szintén augusztus 19-én adta át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Nováky Bélának, az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoportja nyugalmazott tudományos főmunkatársának, a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék korábbi oktatójának a klímaváltozás vízgazdálkodási hatásai területén négy évtizeden át végzett kiváló szakmai-tudományos munkája, valamint a kutatói utánpótlás-nevelést szolgáló sokrétű oktatói, publikációs és oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként.

(A BME Szenátusa által felterjesztett kitüntetetteknél a felterjesztés szövegéből is idéztünk – a szerk.)

Fotó: augusztus20.kormany.hu (a fotógaléria folyamatosan frissül)