Idén is koszorúzással emlékeztek József nádorra, a „magyarrá lett Habsburgra”

Az ünnepségen József Nádor-díjat, az Egyetemi BME ösztöndíjat (EBME), valamint a BME Sport Ösztöndíjat vehettek át a Műegyetem kitüntetettjei.

„A műegyetem 235., jubileumi tanévében különösen hálás szívvel emlékezünk arra, hogy intézményünk elődjét, az Institutum Geometricum et Hidrotechnicumot annak idején a Habsburg-család oktatásfejlesztési törekvései hívták életre” – hangsúlyozta Józsa János rektor a József Nádor-díj, az Egyetemi BME ösztöndíj (EBME), valamint a BME Sport Ösztöndíj ünnepélyes átadása alkalmából. Köszöntőjében nyomatékosította, hogy a József Nádor-díj a köztársasági ösztöndíjasok legjobbjait tünteti ki. A BME rektora örömét fejezte ki, hogy az intézmény és a család kapcsolata immár két évtizede töretlen.

A rektor az egyetem történetét áttekintve emlékezett József nádorra, a felelős gondolkodású államférfira, a bőkezű mecénásra, egyúttal a műszaki oktatás első magyar intézményének létrehozójára.

A közügyek és az oktatás ügye iránt elkötelezett ükapja emlékét elevenítette fel Habsburg-Lotharingiai Mihály. „Munkában, istenfélelemben, hazaszeretetben élen járni dicső dolog, eredményt látni jóleső érzés, az utódok emlékezetében megmaradni a legnagyobb jutalom” – idézte jeles családtagja gondolatait, aki nemcsak a Műegyetem elődjét hozta létre: a nádor bőkezű adományokkal támogatta a Magyar Tudományos Akadémiát, a Nemzeti Könyvtárat, a Ludovika akadémiát, munkálkodott a Vakok Intézete megalapításán és fővédnöke volt árvaházaknak. A főherceg örömét fejezte ki, hogy a koszorúzással immár 19. alkalommal emlékeznek a kései szellemi utódok az egykori névadóra a Műegyetemen.

József nádornak három feleségétől öt gyermeke maradt életben (további három kiskorában meghalt). Első felesége Alexandra Pavlovna Romanova orosz nagyhercegnő volt, másodszor Hermina Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym-i hercegnőt vezette oltár elé (tőle született István fia, aki Magyarország utolsó nádora volt 1847-1848-ban). Harmadik házasságát Mária Dorottya württembergi hercegnővel kötötte, ebből a frigyből származik Habsburg Mihály dédnagyapja, József Károly Lajos főherceg is, aki 1869-1905-ig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka volt.

„Az, hogy most itt álltok kemény, kitartó munkának köszönhető, hiszen nemcsak tanulmányokban jeleskedtetek, hanem szakmai, tudományos és sportban is kiemelkedő teljesítményre vagytok képesek” – köszöntötte a díjazottakat Krisztián Dávid az Egyetemi Hallgatói Képviselet nevében. „A BME az ország egyik vezető egyeteme, és ti az egyetemre járók között is a kiválóak közé tartoztok. Kérlek benneteket, mint az egyetem kiválóságait, most és az egyetemet elhagyva is legyetek az ország fiataljainak is vezetői, és érezzetek felelősséget sorsukért.”

A hagyományokhoz híven József Nádor-díjjal jutalmazzák a legmagasabb pontszámmal köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatókat, karonként egyet. Az emlékérmet, az oklevelet és a Műegyetem – A történeti Campus című könyvet a díjazottak Habsburg-Lotharingiai Mihálytól és nejétől, valamint Józsa János rektortól és Barta-Eke Gyula kancellártól vették át.

József Nádor-díj nyertesei

Fleit Gábor Építőmérnöki Kar
Urbán András Gépészmérnöki Kar
Mándoki Réka Építészmérnöki Kar
Janzsó-Berend Péter Zoltán Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Táczi István Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Puskás Eszter Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Pölöskei Péter Zsolt Természettudományi Kar
Peller Brigitta Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Az Egyetemi BME (EBME) ösztöndíjat azok a hallgatók nyerték el, akik kiváló tanulmányi eredményük mellett kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet végeztek. Az egyetemi BME ösztöndíjakat Józsa János rektor, Barta-Eke Gyula kancellár és Krisztián Dávid EHK elnök adta át. A nyertesek oklevelet és „A Műegyetem – A történeti campus” című könyvet kapták, valamint az őszi félévben 5 havi ösztöndíjban részesülnek.

Egyetemi BME ösztöndíj

Urbán András Gépészmérnöki Kar
Asztalos Lilla Gépészmérnöki Kar
Puskás Eszter Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Henyecz Réka Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Janzsó-Berend Péter Zoltán Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Matejka Judit Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Nagy Brigitta Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Tóth Gábor Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Tripolszky Anna Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vadas Dániel Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Juhász Kinga Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Borbás Enikő Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Sik Dávid Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Táczi István Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mohos András Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Pintér László Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Bokor Tamás Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A sportban kiemelkedően teljesítő hallgatók a BME Sport Ösztöndíját vehették át. Az átadók voltak: Józsa János rektor, Barta-Eke Gyula kancellár, Hellner Szelina, a Testnevelési Központ igazgató-helyettese és Krisztián Dávid, az EHK elnöke. A nyertesek oklevelet kapnak, az őszi félévben ösztöndíjban részesülnek.

BME Sport Ösztöndíj

Név Sportág
Dénes Ervin    Atlétika
Moravcsik Angéla Atlétika
Szabó Adrienn Atlétika
Kriszt Botond Atlétika
Pázmándi Gergely Zsolt  Atlétika
Weiler Virág Atlétika
Kéri Tamás Atlétika - Rúdugrás
Büki Dávid Biatlon
Gergely László Birkózás
Tomin Márton Birkózás
Németh Henrietta Cheerleading
Kalocsai Vera Curling
Kiss Bence Evezés
Krémer Eszter Evezés
Polivka Dóra Evezés
Tamás Bence Evezés
Ágoston Dorottya Fitnesz
Rési Tamás Floorball
Rési Zoltán Floorball
Fábián Gábor Futsal
Barna Zsombor Bence Futsal
Vadas Dániel Judo
Zorics Richárd Judo
Grőger Mátyás Kajak
Jakubovich Renáta Kajak
Blatt Kristóf Kajak-kenu
Pálinkás Ádám Kézilabda
Dobos Viktor Röplabda
Jezeri András Röplabda
Pető Levente Röplabda
Német Roland Tájékozódási Búvárúszás
Bugár Gergely Tájékozódási futás
Tóth Adrián Gergely Tájékozódási futás
Lakatos Levente Tollaslabda
Iklódi Eszter Triatlon
Iklódi Zsolt Triatlon
Molnár Enikő Triatlon
Kendi Péter Úszás
Várdai Attila Úszás
Bihary Gergely Sándor Vitorlázás
Kocsis Ákos Gábor Vitorlázás
Litkey Balmaz Vitorlázás
Balogh Réka Vívás
Gajdán Zsófia   Vívás
Kálmán Eszter Éva Vívás
Mósa Péter Vívás
Pálovics Bálint Vívás
Pénzes Borbála Vívás
Szabó Bence András Vívás - Párbajtőr

József nádor 170 éve, 1847. január 13-án hunyt el. Az 1796-os pozsonyi országgyűlésen választották meg a rendek közfelkiáltással a Magyar Királyság nádorává, ami annak idején a király utáni legmagasabb közjogi méltóságnak számított. A reformok mellett elkötelezett és magyarul is beszélő nádor már életében a Habsburg-család legnépszerűbb tagja volt.

V. Ferdinánd 1844. június 12-én írta alá az Ipartanoda létrehozásáról szóló rendeletét, amelyet a mindvégig buzgón pártoló nádorról neveztek el. Az ezt kérvényező levélben a pestiek így fogalmaztak: „...az egész birodalomra nézve szerzett tündöklő érdemei a pesti műipartanoda s illetőleg ez intézet számára felállítandó épületnek Nádor Ő Fensége magas nevével díszítése által is örökíttessenek.” 171 éve, 1846. november 1-jén József Ipartanoda néven nyitották meg az intézményt, amely 1856-tól József Polytechnicum néven működött. Az 1871/72-es tanévet a Műegyetem önálló intézményként, Királyi József Műegyetem névvel kezdte meg.

1934-ben a Műegyetemet összevonták a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolával, az Állatorvosi Főiskolával, a Tudomány Egyetem Közgazdasági, illetve Mezőgazdasági Karával. Az így létrejött intézmény neve 1949-ig Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lett.

József nádor mellszobrát 1912-ben avatták fel a központi épületben. A műalkotás, amelyet Turi Jobbágy Miklós szobrászművész készített, a második világháború idején eltűnt, csak jóval később, 1997-ben bukkantak rá véletlenül az egyetem pincéjében. Az elveszett márványfejet Bodó Csaba szobrászművész, a BME OMIKK néhai munkatársa alkotta újra, majd 1999-ben ünnepélyes keretek között helyezték vissza régi-új helyére. Az óta a család és az egyetem minden évben megemlékezik József nádorról, aki „Habsburgnak született és magyarnak halt meg.”

HA - TJ

Fotó: Philip János