„A Bolyai-ösztöndíj elnyerésével Önök belépnek a magyar tudomány derékhadába”

A Műegyetem 16 kutatója részesült idén ösztöndíjban. Elismerő oklevelüket a „Bolyai-napon” vehették át az MTA székházának dísztermében.

„Rendkívül fontosnak tartom, hogy ez az ösztöndíj ne csak anyagi motivációt jelentsen, hanem olyan, a társadalom részéről érkező támogatást is, amely arra sarkallja önöket, hogy még az eddigieknél is nagyobb erőbedobással dolgozzanak a magyar tudomány ügyéért” – hangsúlyozta Lovász László, az MTA elnöke ünnepi beszédében.

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban részesült BME kutatók:

Név

Tanszék (Kar)

Tudományág neve

Bálint Erika, tudományos munkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tanszék (VBK)

Szerves és biomolekuláris kémia

Bergmann Gábor, adjunktus

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
(VIK)

Informatika

Bordácsné Bocz Katalin, doktorjelölt

Szerves Kémia és Technológia Tanszék (VBK)

Anyagtudomány és műszaki kémia

Cséfalvay Edit, egyetemi docens

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (GPK)

Energetika

Gyarmati Benjámin Sándor, adjunktus

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (VBK)

Anyagtudomány és műszaki kémia

Horváth Csaba, adjunktus

Áramlástan Tanszék (GPK)

Áramlás- és hőtechnika

Józsa Viktor, adjunktus

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (GPK)

Energetika

Kossa Attila, egyetemi docens

Műszaki Mechanikai Tanszék (GPK)

Szilárd testek mechanikája

Majorosné Lublóy Éva Eszter, adjunktus

Építőanyagok és Magasépítés Tanszék (ÉMK)

Építészet

Makk Peter, tudományos munkatárs

Fizika Tanszék TTK

Kondenzált anyagok fizikája

Molnár György, egyetemi docens

Műszaki Pedagógia Tanszék (Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet · GTK)

Neveléstudomány

Nagy Balázs Vince, adjunktus

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (GPK)

Elektronikus eszközök és technológiák

Németh Kornél, adjunktus

 Kognitív Tudományi Tanszék (TTK)

Pszichológia

Tettamanti Tamás, adjunktus

adjunktus Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (KJK)

Közlekedéstudomány

Tóth András József, adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (VBK)

Anyagtudomány és technológia

Virosztek Dániel, doktorandusz

Analízis Tanszék (TTK)

Matematika

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre 1996-ban a hazai fiatal és tehetséges kutatók anyagi támogatására, valamint a kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére. Az évente meghirdetett ösztöndíjat a jelenlegi szabályozás szerint 45 év alatti Phd-fokozatot szerzett kutatók nyerhetik el maximum három éves időtartamra. A pályázati időszakban végig kiemelkedő eredményeket elérő tehetségek másodszor is pályázhatnak a Bolyai-ösztöndíjra.

Az MTA hozzájárulása jól illeszkedik a magyar tudományos ösztöndíjhálózatba, egyedisége abban rejlik, hogy egy olyan fiatal tudósgeneráció értékteremtő tevékenységét támogatja, amelynek tagjaiból MTA doktora címet elnyerő kutatók, majd akadémikusok lehetnek.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, szabályzatát a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet szabályozza.
A 646 érvényesen pályázó közül 185 nyerte el a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által odaítélt támogatást, amely ez évtől adómentesen vehető igénybe.

forrás: mta.hu