Már lehet jelentkezni a Pro Progressio Alapítvány 2018. évi Doktori Innovációs Díjára

A pályázat célja a Műegyetem fiatal, doktori címet szerzett oktatóinak, kutatóinak támogatása.

Az elismerésre bármilyen tudományterületen készített innovatív doktori értekezéssel lehet pályázni, amely jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes, vagy szabadalmaztatható termékek, szolgáltatások, technológiák (design, építészet is) kidolgozásával foglalkozik.

Pályázók köre

A BME azon fiatal munkatársai, akik 2017-2018 között védték meg doktori értekezésüket és az elmúlt évben nem nyújtottak be pályázatot.

A pályázat benyújtásának formai követelményei

Az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása jelenti a formai követelmények teljesítését:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap aláírva (pályázati adatlap kitöltése)
  • a pályázó rövid szakmai önéletrajza
  • publikációs lista az MTMT alapján
  • a pályázat magyar nyelvű szakmai anyaga, terjedelme maximum 4 gépelt oldal, amely tartalmazza a szellemi alkotás leírását, ipari alkalmazhatóságának, felhasználási lehetőségeinek leírását, valamint a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetését

Benyújtás formája

A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában, 1 db. dokumentumként (így az e-mail-hez csupán egy pdf. formátumú fájl csatolásával), a ppai@mail.bme.hu e-mail címre 2019. március 18-ig lehet benyújtani.

Értékelés menete

A beérkezett pályázatokat az alapítvány titkársága érkezteti, majd ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók e-mail-en visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan.

Ezt követően a kuratórium elnöke által felkért 3-5 tagú, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese által vezetett Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kuratórium dönt a díjak odaítéléséről.

A Díj adományozásának feltétele, hogy legalább 8 db formailag megfelelő és tartalmilag értékelhető pályázat határidőben benyújtásra kerüljön az alapítványhoz. Ennek hiányában a díj nem adományozható az adott évben.

Értékelési szempontok

  • ötlet, annak újszerűsége, eredetisége
  • projekt célkitűzése, tudományos és műszaki színvonala, megvalósíthatósága
  • megoldás kidolgozottsági foka

Díj

A nyertes pályázó oklevélben és ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft/fő. A díjakat 2019 tavaszán adják át ünnepélyes keretek között.

A 2018.évi Doktori Innovációs Díj felhívásának további részletei a Pro Progressio Alapítvány honlapján érhetők el.

– GI –