„A publikációs potenciál növekedését is erősíti az új, BME-s plágiumkereső szoftver”

A Műegyetem és az ország számos, felsőoktatásban dolgozó szakembere előtt mutatkozott be a Turnitin szoftvercsomag.

„A Műegyetem alapítása óta elkötelezett a kiváló kutatói és oktatói teljesítmény iránt: a minőség záloga történetiségében, a karok élenjáró kutatási potenciáljában, a kiváló tudománymetriai jellemzőkben, valamint nagy kutatóink eredményeiben rejlik. Ugyanakkor a kiválóság záloga az etikus viselkedés, vagy divatosabb szavakkal élve etikus tanulás és etikus kutatás” – szólította meg a közönséget Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes azon az etikus tanulási és publikálási lehetőségek bemutatását célul tűző „Turnitin On-Campus event in Budapest” című rendezvényen, amelyet az intézmény – a BME OMIKK támogatásával – a Turnitin plágiumkereső rendszer fejlesztőjével közösen rendezett. A professzor a szervezők, a műegyetemi karok, a tanszékek képviselői, továbbá más fővárosi és vidéki intézmények szakemberei előtt kiemelte, az egyetem egyik alapvető feladata az etikus viselkedés feletti őrködés, így a plagizálás elleni harc is. A jelenség ugyanis hosszú távon a kiadott diploma értékét is csökkentheti. Kiemelt cél tehát az etikus szerzői magatartáson alapuló „etikus egyetem” működtetése – tette hozzá.

Iryna Krejcarova, a Turnitin területi menedzsere prezentációjában bemutatta a szoftver által biztosított lehetőségeket, és elmondta azt is, hogy a jelenlegi piacvezető keretrendszert 1998-ban alapította két diák. A szakember kiemelte, napjainkban az akadémiai őszinteség és etikus magatartás globális kérdés lett, sőt, ez a tudományos tevékenység egyik legfontosabb értékmérőjévé vált, ezért is nőtt meg az igény a professzionális plágiumkeresőkre az oktatók, a kutatók, a kiadók, a pályázati szervezetek, valamint kormányzati hivatalok körében. Emellett a termék alkalmazása kifejezetten hasznos az egyetemi környezetben; több magyarországi felsőoktatási intézményben jelenleg is elérhető a program.

Elhangzott: a vállalatnak világszerte 16.000 egyetem a partnere: a legjobb 100 intézményből 75 ezt a keretrendszert alkalmazza. A plágiumkeresés során az adatbázis csaknem 1 millió hallgatói munkát, mintegy 170 millió tudományos publikációt, valamint megközelítőleg 64 millió weboldal szövegével keres hasonlóságot. Előnyeként szolgál még, hogy integrálható az 5 vezető elektronikus hallgatói rendszerbe (Moodle, Blackboard, Brightspace, Canvas, és ManageBac), továbbá hogy a szándékos plágiumot, a véletlenszerű szövegegyezést, vagy a pontatlan hivatkozást is kiszűri, elősegítve ezzel a hallgatók és a kutatók publikációs készségeinek fejlődését.

„Nincs pontos definíció a tudományos kiválóságra, de ’érezzük’, hogy mi az, és az etikus publikálás idetartozik – hívta fel a figyelmet előadásában Józsa Viktor, a Gépészmérnöki Kar (GPK) Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék adjunktusa, aki egyúttal felvázolta a tudományos átláthatóság, valamint a modern mérnöki kutatás és oktatás kihívásait, majd a BME munkatársai számára biztosított tesztidőszak eredményeit foglalta össze. Továbbá egy Q1 besorolású folyóiratba beküldött cikk értékelésén keresztül mutatta be a hallgatóságnak a szoftver által készített riportot és annak helyes értékelését.

„Több másolt jegyzőkönyvet és egyéb munkát is kaptam az elmúlt időszakban magyar és nemzetközi kurzusokon részt vevő hallgatóktól egyaránt” – ecsetelte a téma fontosságát a bme.hu kérdésére Józsa Viktor, aki a GPK Kari Informatikai Bizottságának (KIB) is az elnöke, beszámolva arról, hogy az egyetemen dolgozó külföldi szakemberek is érdeklődtek a saját műegyetemi szoftver meglétéről a review cikkek ellenőrzéséhez, ezért a GPK kari vezetése felkérte a KIB-et egy alkalmas plágiumkereső termék felkutatására. „Mivel a szellemi tulajdon etikus felhasználásában nemcsak lokálisan, azaz egy adott kurzus hallgatói érintettek, hanem globális szinten is probléma – nemzetközi publikációkat, PhD hallgatók munkáit, majd az ezt követő tudományos előremenetelt befolyásolhatja –, ezért egy átfogó megoldásra volt szükségünk” – mutatott rá a fiatal szakember.

Az igények – egy tárgyon belüli hallgatói munkák összehasonlítása, önálló feladatok, szakdolgozatok, diplomatervek ellenőrzése, főként, ha ezeket elektronikusan archiválták, vagy a doktoranduszok és a kutatók publikációs tevékenységének elősegítése – összesítésével kiderült, hogy magas színvonalú, minden kívánalmat kielégítő, ingyenes szoftver nem áll a rendelkezésre. „Az egyetlen megoldás az előfizetős Turnitin keretrendszer maradt, amely minden szakmai szempontból megfelelő, így például teljesen GDPR-kompatibilis, egyúttal a saját adatbázisban keres és hozzáfér minden fontos kiadó teljes publikációállományához is – hívta fel a figyelmet a GPK adjunktusa, aki elárulta: tervezik a magyar doktori adatbázis integrálását is.

Józsa Viktor elmondta: a BME tudományos folyóirata, a Periodica Polytechnica már rendelkezik Turnitin hozzáféréssel. „E tapasztalatokra is építve a szoftvert bemutató rendezvénnyel először a Műegyetemet céloztuk meg, majd az OMIKK segítségével országos szinten hirdettünk meg bemutatót” – részletezte a szakember.

A várakozások szerint a 2019-2020-as tanévben az oktatók korlátlan számban és csaknem 800 műegyetemi PhD-hallgató számára lesz hozzáférhető a rendszer, az azt követő tanévben az eddig gyűjtött tapasztalatok mentén érdemes lesz megfontolni a nemzetközi képzésben részt vevő végzős hallgatókkal való bővítést. A beszerezni tervezett szoftver mindenesetre nagy segítség a doktori témavezetés hatékonyságának növelésében is. Mindemellett az akadémiai csomag tetszőleges számú ellenőrzést tesz lehetővé, ami például a folyóiratok hozzáférése – így a Periodica Polytechica – esetén az alapdíjon felül dokumentumonkénti árral rendelkezik. A távlati cél, hogy 2023-tól minden végzős BSc-s és MSc-s diák számára elérhetővé váljon a Turnitin.

„A szöveges információ szűrésére specilaizálódott plágiumkereső szoftver haszna közvetlenül nehezen mérhető, nehezen forintosítható. Hosszú távon azonban jelentősége a publikációs potenciál növekedésében, a hallgatói munkák színvonalának emelkedésében, és a kölcsönös bizalom erősödésében mérhető, mely jó eséllyel érezhető lesz a BME nemzetközi rangsorokon való eredményesebb szereplésében is” – összegezte Józsa Viktor.

HA-GI
Fotó: Philip János